Исторически речник
ꙁаколень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
ꙁаколен, ꙁаколеньꙁаколенꙗ, ꙁаколена, ꙁаколеньꙗꙁаколеню, ꙁаколенѹ, ꙁаколеньюꙁаколенмь, ꙁаколеньмь, ꙁаколенмъ, ꙁаколеньмъ, ꙁаколенмь, ꙁаколенмъꙁаколен, ꙁаколень, ꙁаколенꙁаколенꙗ, ꙁаколена, ꙁаколеньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
ꙁаколен, ꙁаколень, ꙁаколенеꙁаколенмъ, ꙁаколеньмъ, ꙁаколенмь, ꙁаколеньмь, ꙁаколенмъ, ꙁаколенмь, ꙁаколеномъ, ꙁаколенамъꙁаколен, ꙁаколень, ꙁаколен, ꙁаколенмꙁаколенхъ, ꙁаколеньхъ, ꙁаколенхь, ꙁаколеньхь, ꙁаколенхъ, ꙁаколенхьꙁаколен, ꙁаколеньꙁаколеню, ꙁаколенѹ, ꙁаколенью
NnDu
ꙁаколенма, ꙁаколеньма, ꙁаколенма, ꙁаколенма
ꙁаколень -ꙗ ср Заколение, заколване, принасяне на кръвна жертва вьмѣншѩ нꙑ ѣко овъцѩ на ꙁаколенье СП 43.23 мⷧ҇о на ꙁакол҄ене СЕ 15а 24 акꙑ овьꙙ на ꙁаколен веденъ бꙑстъ С 434.25 Срв. С437.1—2 С481.6 тѹ авьлъ пожъренꙑ прѣжде ... пастѹхъ хрстосовъ. пастѹховъ обраꙁъ бꙑвꙿ. неправьднѹѹмѹ ꙁаколеню С 460.15  на такова многа лютаа, ꙗко агньц неꙁлобв себе на ꙁаколнїе прводеще,  съ тьщанїемь въходеще въ подвгь Нед. 603v.20. Изч СП СЕ С Гр σφαγή ϑυσία ꙁаколен Нвб заколение книж ОА ВА НТ Бот ЕтМл МлБТР АР РБЕ ЕтБАН БТР