Исторически речник
ꙁаклѧт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁаклѧтꙁакльнѫ, ꙁаклънѫ, ꙁакльнѹ, ꙁаклънѹꙁакльнеш, ꙁаклънешꙁакльнетъ, ꙁаклънетъ, ꙁакльнеть, ꙁаклънеть, ꙁакльнет, ꙁаклънетꙁакльнемъ, ꙁаклънемъ, ꙁакльнемь, ꙁаклънемь, ꙁакльнем, ꙁаклънем, ꙁакльнемо, ꙁаклънемоꙁакльнете, ꙁаклънете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁакльнѫтъ, ꙁаклънѫтъ, ꙁакльнѹтъ, ꙁаклънѹтъ, ꙁакльнѫть, ꙁаклънѫть, ꙁакльнѹть, ꙁаклънѹть, ꙁакльнѫт, ꙁаклънѫт, ꙁакльнѹт, ꙁаклънѹтꙁакльневѣ, ꙁаклъневѣꙁакльнета, ꙁаклънетаꙁакльнете, ꙁаклънетеꙁакльн, ꙁаклънꙁакльн, ꙁаклън
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁакльнѣмъ, ꙁаклънѣмъ, ꙁакльнѣмь, ꙁаклънѣмь, ꙁакльнѣм, ꙁаклънѣмꙁакльнѣте, ꙁаклънѣтеꙁакльнѣвѣ, ꙁаклънѣвѣꙁакльнѣта, ꙁаклънѣтаꙁаклѧхъ, ꙁаклѧсъ, ꙁаклѧхь, ꙁаклѧсь, ꙁаклѧхꙁаклѧ, ꙁаклѧтъ, ꙁаклѧть
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁаклѧ, ꙁаклѧтъ, ꙁаклѧтьꙁаклѧсомъ, ꙁаклѧхомъ, ꙁаклѧсомь, ꙁаклѧхомь, ꙁаклѧхом, ꙁаклѧхмꙑꙁаклѧстеꙁаклѧшѧ, ꙁаклѧсѧ, ꙁаклѧшѫ, ꙁаклѧша, ꙁаклѧше, ꙁаклѧхѫꙁаклѧсовѣ, ꙁаклѧховѣꙁаклѧста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁаклѧстеꙁакльнѣахъ, ꙁакльнѣхъ, ꙁаклънѣахъ, ꙁаклънѣхъ, ꙁакльнѣахь, ꙁакльнѣхь, ꙁаклънѣахь, ꙁаклънѣхь, ꙁакльнѣах, ꙁакльнѣх, ꙁаклънѣах, ꙁаклънѣхꙁакльнѣаше, ꙁакльнѣше, ꙁаклънѣаше, ꙁаклънѣшеꙁакльнѣаше, ꙁакльнѣше, ꙁаклънѣаше, ꙁаклънѣшеꙁакльнѣахомъ, ꙁакльнѣхомъ, ꙁаклънѣахомъ, ꙁаклънѣхомъ, ꙁакльнѣахомь, ꙁакльнѣхомь, ꙁаклънѣахомь, ꙁаклънѣхомь, ꙁакльнѣахом, ꙁакльнѣхом, ꙁаклънѣахом, ꙁаклънѣхомꙁакльнѣашете, ꙁакльнѣшете, ꙁаклънѣашете, ꙁаклънѣшете, ꙁакльнѣасте, ꙁакльнѣсте, ꙁаклънѣасте, ꙁаклънѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁакльнѣахѫ, ꙁакльнѣхѫ, ꙁаклънѣахѫ, ꙁаклънѣхѫ, ꙁакльнѣахѹ, ꙁакльнѣхѹ, ꙁаклънѣахѹ, ꙁаклънѣхѹꙁакльнѣаховѣ, ꙁакльнѣховѣ, ꙁаклънѣаховѣ, ꙁаклънѣховѣꙁакльнѣашета, ꙁакльнѣшета, ꙁаклънѣашета, ꙁаклънѣшета, ꙁакльнѣаста, ꙁакльнѣста, ꙁаклънѣаста, ꙁаклънѣстаꙁакльнѣашете, ꙁакльнѣшете, ꙁаклънѣашете, ꙁаклънѣшете, ꙁакльнѣасте, ꙁакльнѣсте, ꙁаклънѣасте, ꙁаклънѣсте
ꙁаклѧт -ꙁакльнѫ -ꙁакльнеш св Закълна някого, помоля го в името на нещо  въ продлъжен пршъдъ рѣ. ꙁаклꙙ  да повѣстъ мѹ о себѣ С 294.25 Изч С Гр ὁρκίζω. ¨ Нвб закълна, закльна остар Дюв НГер Срв закълна ОА ВА НТ ЕтМл АР РБЕ ЕтБАН БТР