Исторически речник
ꙁаклнат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁаклнатꙁаклнаѭ, ꙁаклнаѫ, ꙁаклнаѧ, ꙁаклнаюꙁаклнаш, ꙁаклнаеш, ꙁаклнаашꙁаклнатъ, ꙁаклнаетъ, ꙁаклнаатъ, ꙁаклнать, ꙁаклнаеть, ꙁаклнаать, ꙁаклнат, ꙁаклнает, ꙁаклнаатꙁаклнамъ, ꙁаклнаемъ, ꙁаклнаамъ, ꙁаклнамь, ꙁаклнаемь, ꙁаклнаамь, ꙁаклнам, ꙁаклнаем, ꙁаклнаам, ꙁаклнамо, ꙁаклнаемо, ꙁаклнаамоꙁаклнате, ꙁаклнаете, ꙁаклнаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁаклнаѭтъ, ꙁаклнаѫтъ, ꙁаклнаѧтъ, ꙁаклнаютъ, ꙁаклнаѭть, ꙁаклнаѫть, ꙁаклнаѧть, ꙁаклнають, ꙁаклнаѭт, ꙁаклнаѫт, ꙁаклнаѧт, ꙁаклнаютꙁаклнавѣ, ꙁаклнаевѣ, ꙁаклнаавѣꙁаклната, ꙁаклнаета, ꙁаклнаатаꙁаклнате, ꙁаклнаете, ꙁаклнаатеꙁаклнаꙁаклна
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁаклнамъ, ꙁаклнамь, ꙁаклнамꙁаклнатеꙁаклнавѣꙁаклнатаꙁаклнахъ, ꙁаклнахь, ꙁаклнахꙁаклна
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁаклнаꙁаклнахомъ, ꙁаклнахомь, ꙁаклнахом, ꙁаклнахмꙑꙁаклнастеꙁаклнашѧ, ꙁаклнашѫ, ꙁаклнаша, ꙁаклнаше, ꙁаклнахѫꙁаклнаховѣꙁаклнаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁаклнастеꙁаклнаахъ, ꙁаклнахъ, ꙁаклнаахь, ꙁаклнахь, ꙁаклнаах, ꙁаклнахꙁаклнааше, ꙁаклнашеꙁаклнааше, ꙁаклнашеꙁаклнаахомъ, ꙁаклнахомъ, ꙁаклнаахомь, ꙁаклнахомь, ꙁаклнаахом, ꙁаклнахомꙁаклнаашете, ꙁаклнашете, ꙁаклнаасте, ꙁаклнасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁаклнаахѫ, ꙁаклнахѫ, ꙁаклнаахѹ, ꙁаклнахѹꙁаклнааховѣ, ꙁаклнаховѣꙁаклнаашета, ꙁаклнашета, ꙁаклнааста, ꙁаклнастаꙁаклнаашете, ꙁаклнашете, ꙁаклнаасте, ꙁаклнасте
ꙁаклнат -ꙁаклнаѭ -ꙁаклнаш несв Заклинам архере рее емѹ. ꙁаклнаѭ тѧ бмь жвꙑмъ М Мт 26.63 З А СК пакꙑ ꙁаклнаѭ васъ. въ імѧ га нашего сха СЕ 59b 3 аще кꙿто ꙁаклнаетъ кого стꙑм. тол ѹпвꙿ сѧ облюетъ. кт денъ да посттꙿ сѧ о хлⷠ҇ѣ. о водѣ СЕ 105а 17 ꙁаклнаѭ тꙙ о велцѣ слѣ вьседръжтелꙗ бога. повѣждь м кꙿто тꙑ с С 122.1 ꙁаклнамъ ва. о непобѣдмѣмъ нашемъ цр савор. беꙁ лъжꙙ отъвѣштавата намъ. о н҄емъже въпрашамъ ваю С 257.10 М З А СК СЕ С Гр ἐξορκίζω ὁρκίζω ἐνορκίζω Нвб заклинам ОА ВА НТ Бот НГер ЕтМл МлБТР АР РБЕ ЕтБАН БТР ДА