Исторически речник
ꙁаꙁьрѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁаꙁьрѣтꙁаꙁьрѭ, ꙁаꙁьрѧ, ꙁаꙁьрюꙁаꙁьршꙁаꙁьртъ, ꙁаꙁьрть, ꙁаꙁьртꙁаꙁьрмъ, ꙁаꙁьрмь, ꙁаꙁьрм, ꙁаꙁьрмоꙁаꙁьрте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁаꙁьрѧтъ, ꙁаꙁьрѧть, ꙁаꙁьрѧтꙁаꙁьрвѣꙁаꙁьртаꙁаꙁьртеꙁаꙁьрꙁаꙁьр
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁаꙁьрмъ, ꙁаꙁьрмь, ꙁаꙁьрмꙁаꙁьртеꙁаꙁьрвѣꙁаꙁьртаꙁаꙁьрѣхъ, ꙁаꙁьрѣхь, ꙁаꙁьрѣхꙁаꙁьрѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁаꙁьрѣꙁаꙁьрѣхомъ, ꙁаꙁьрѣхомь, ꙁаꙁьрѣхом, ꙁаꙁьрѣхмꙑꙁаꙁьрѣстеꙁаꙁьрѣшѧ, ꙁаꙁьрѣшѫ, ꙁаꙁьрѣша, ꙁаꙁьрѣше, ꙁаꙁьрѣхѫꙁаꙁьрѣховѣꙁаꙁьрѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁаꙁьрѣстеꙁаꙁьрѣахъ, ꙁаꙁьрѣхъ, ꙁаꙁьрѧахъ, ꙁаꙁьрѧхъ, ꙁаꙁьрѣахь, ꙁаꙁьрѣхь, ꙁаꙁьрѧахь, ꙁаꙁьрѧхь, ꙁаꙁьрѣах, ꙁаꙁьрѣх, ꙁаꙁьрѧах, ꙁаꙁьрѧхꙁаꙁьрѣаше, ꙁаꙁьрѣше, ꙁаꙁьрѧаше, ꙁаꙁьрѧшеꙁаꙁьрѣаше, ꙁаꙁьрѣше, ꙁаꙁьрѧаше, ꙁаꙁьрѧшеꙁаꙁьрѣахомъ, ꙁаꙁьрѣхомъ, ꙁаꙁьрѧахомъ, ꙁаꙁьрѧхомъ, ꙁаꙁьрѣахомь, ꙁаꙁьрѣхомь, ꙁаꙁьрѧахомь, ꙁаꙁьрѧхомь, ꙁаꙁьрѣахом, ꙁаꙁьрѣхом, ꙁаꙁьрѧахом, ꙁаꙁьрѧхомꙁаꙁьрѣашете, ꙁаꙁьрѣшете, ꙁаꙁьрѣасте, ꙁаꙁьрѣсте, ꙁаꙁьрѧасте, ꙁаꙁьрѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁаꙁьрѣахѫ, ꙁаꙁьрѣхѫ, ꙁаꙁьрѣахѹ, ꙁаꙁьрѣхѹ, ꙁаꙁьрѧахѹ, ꙁаꙁьрѧхѹꙁаꙁьрѣаховѣ, ꙁаꙁьрѣховѣ, ꙁаꙁьрѧаховѣ, ꙁаꙁьрѧховѣꙁаꙁьрѣашета, ꙁаꙁьрѣшета, ꙁаꙁьрѣаста, ꙁаꙁьрѣста, ꙁаꙁьрѧаста, ꙁаꙁьрѧстаꙁаꙁьрѣашете, ꙁаꙁьрѣшете, ꙁаꙁьрѣасте, ꙁаꙁьрѣсте, ꙁаꙁьрѧасте, ꙁаꙁьрѧсте
ꙁаꙁьрѣт -ꙁаꙁьрѭ -ꙁаꙁьрш несв св Укорявам, порицавам, сърдя се ꙇ вдѣвъше еднꙑ отъ ѹенкъ его. нестма рѫкама. с рѣь не ѹмьвена ѣдѫштѧ хлѣбꙑ ꙁаꙁьрѣахѫ М Мк 7.2 З многоцѣнно мѵро на гръдѫѭ мѹ главѫ вдѣ лѣмо.  ꙿтѫшт женѣ ꙁаꙁьрꙙ вьпꙗше. въскѫѭ пагꙋба с сего мѵра С 425.19 анѳупатъ рее. тьмномъ словомъ хѹлш мьнꙙ ꙁаꙁьрѣт С 104.10  да нктоже ꙁаꙁртꙿ м дръꙁаѫщѹ; не бѡ, на сѧ надѣав сѧ, наѧх, нѫ на прѣподобнаго благод(ѣ)ть, же въ немь жвѫщѫѧ ЙП 183.7. ꙁаꙁьрѣт глаголъ кого ἐπιλαμβάνομαι ῥήματός τινος Хвана се за думата на някого онъ же рее къ нмъ. въꙁдадте ѹбо ѣже сѫтъ кесарева кесарев.  ѣже сѫтъ бжѣ бв. ꙇ не могѫ ꙁаꙁьрѣт глѣ его прѣдъ лѭдьм (!)  двьше сѧ о отъвѣтѣ его ѹмлъашѧ М Лк 20.26 Изч М З С Гр μέμφομαι καταγιγνώσκω λανϑάνω Нвб зазра ОА ВА РБЕ