Исторически речник
ꙁаꙁорьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
ꙁаꙁорьнъ, ꙁаꙁорьньꙁаꙁорьнаꙁаꙁорьнѹꙁаꙁорьнъ, ꙁаꙁорьньꙁаꙁорьнаꙁаꙁорьномь, ꙁаꙁорьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
ꙁаꙁорьнѣꙁаꙁорьне, ꙁаꙁорьнꙑꙁаꙁорьнꙁаꙁорьнъ, ꙁаꙁорьньꙁаꙁорьномъ, ꙁаꙁорьномьꙁаꙁорьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
ꙁаꙁорьнꙑꙁаꙁорьнѣхъ, ꙁаꙁорьнѣхьꙁаꙁорьнаꙁаꙁорьнѹꙁаꙁорьномаꙁаꙁорьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
ꙁаꙁорьнаꙁаꙁорьнѹꙁаꙁорьноꙁаꙁорьнаꙁаꙁорьномь, ꙁаꙁорьномъꙁаꙁорьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
ꙁаꙁорьнаꙁаꙁорьнъ, ꙁаꙁорьньꙁаꙁорьномъ, ꙁаꙁорьномьꙁаꙁорьнаꙁаꙁорьнꙑꙁаꙁорьнѣхъ, ꙁаꙁорьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
ꙁаꙁорьнѣꙁаꙁорьнѹꙁаꙁорьномаꙁаꙁорьнаꙁаꙁорьнꙑ, ꙁаꙁорьнѫꙁаꙁорьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
ꙁаꙁорьнѫ, ꙁаꙁорьнѹꙁаꙁорьноѭ, ꙁаꙁорьноѫ, ꙁаꙁорьноѧ, ꙁаꙁорьноюꙁаꙁорьнѣꙁаꙁорьнꙑꙁаꙁорьнъ, ꙁаꙁорьньꙁаꙁорьнамъ, ꙁаꙁорьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
ꙁаꙁорьнꙑꙁаꙁорьнамꙁаꙁорьнахъ, ꙁаꙁорьнахьꙁаꙁорьнѣꙁаꙁорьнѹꙁаꙁорьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
ꙁаꙁорьнꙑ, ꙁаꙁорьнꙑ, ꙁаꙁорьноꙁаꙁорьнаго, ꙁаꙁорьнаего, ꙁаꙁорьнааго, ꙁаꙁорьнаго, ꙁаꙁорьного, ꙁаꙁорьнога, ꙁаꙁорьнгоꙁаꙁорьнѹмѹ, ꙁаꙁорьнѹемѹ, ꙁаꙁорьнѹѹмѹ, ꙁаꙁорьнѹмѹ, ꙁаꙁорьноомѹ, ꙁаꙁорьномѹ, ꙁаꙁорьноѹмѹ, ꙁаꙁорьнмѹꙁаꙁорьнꙑ, ꙁаꙁорьнꙑ, ꙁаꙁорьноꙁаꙁорьнаго, ꙁаꙁорьнаего, ꙁаꙁорьнааго, ꙁаꙁорьнаго, ꙁаꙁорьного, ꙁаꙁорьнога, ꙁаꙁорьнгоꙁаꙁорьнꙑмь, ꙁаꙁорьнꙑмь, ꙁаꙁорьнꙑмъ, ꙁаꙁорьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
ꙁаꙁорьнѣмь, ꙁаꙁорьнѣемь, ꙁаꙁорьнѣѣмь, ꙁаꙁорьнѣамь, ꙁаꙁорьнѣмь, ꙁаꙁорьнѣмъ, ꙁаꙁорьнѣемъ, ꙁаꙁорьнѣѣмъ, ꙁаꙁорьнѣамъ, ꙁаꙁорьнѣмъ, ꙁаꙁорьномь, ꙁаꙁорьномъꙁаꙁорьнꙑ, ꙁаꙁорьнꙑ, ꙁаꙁорьноꙁаꙁорьнꙁаꙁорьнꙑхъ, ꙁаꙁорьнꙑхъ, ꙁаꙁорьнꙑхь, ꙁаꙁорьнꙑхь, ꙁаꙁорьнѣхъ, ꙁаꙁорьнѣхьꙁаꙁорьнꙑмъ, ꙁаꙁорьнꙑмъ, ꙁаꙁорьнꙑмь, ꙁаꙁорьнꙑмь, ꙁаꙁорьнѣмъ, ꙁаꙁорьнѣмьꙁаꙁорьнꙑѧ, ꙁаꙁорьнꙑꙗ, ꙁаꙁорьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
ꙁаꙁорьнꙑм, ꙁаꙁорьнꙑмꙁаꙁорьнꙑхъ, ꙁаꙁорьнꙑхъ, ꙁаꙁорьнꙑхь, ꙁаꙁорьнꙑхьꙁаꙁорьнаꙗ, ꙁаꙁорьнаа, ꙁаꙁорьнаѣꙁаꙁорьнѹю, ꙁаꙁорьноюꙁаꙁорьнꙑма, ꙁаꙁорьнꙑмаꙁаꙁорьно, ꙁаꙁорьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
ꙁаꙁорьнаго, ꙁаꙁорьнаего, ꙁаꙁорьнааго, ꙁаꙁорьнаго, ꙁаꙁорьного, ꙁаꙁорьнога, ꙁаꙁорьнгоꙁаꙁорьнѹмѹ, ꙁаꙁорьнѹемѹ, ꙁаꙁорьнѹѹмѹ, ꙁаꙁорьнѹмѹ, ꙁаꙁорьноомѹ, ꙁаꙁорьномѹ, ꙁаꙁорьноѹмѹ, ꙁаꙁорьнмѹꙁаꙁорьно, ꙁаꙁорьноеꙁаꙁорьнаго, ꙁаꙁорьннаего, ꙁаꙁорьнааго, ꙁаꙁорьнаго, ꙁаꙁорьного, ꙁаꙁорьнога, ꙁаꙁорьнгоꙁаꙁорьнꙑмь, ꙁаꙁорьнꙑмь, ꙁаꙁорьнꙑмъ, ꙁаꙁорьнꙑмъꙁаꙁорьнѣмь, ꙁаꙁорьнѣемь, ꙁаꙁорьнѣѣмь, ꙁаꙁорьнѣамь, ꙁаꙁорьнѣмь, ꙁаꙁорьнѣмъ, ꙁаꙁорьнѣемъ, ꙁаꙁорьнѣѣмъ, ꙁаꙁорьнѣамъ, ꙁаꙁорьнѣмъ, ꙁаꙁорьномь, ꙁаꙁорьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
ꙁаꙁорьно, ꙁаꙁорьноеꙁаꙁорьнаꙗ, ꙁаꙁорьнаа, ꙁаꙁорьнаѣ, ꙁаꙁорьнаѧꙁаꙁорьнꙑхъ, ꙁаꙁорьнꙑхъ, ꙁаꙁорьнꙑхь, ꙁаꙁорьнꙑхь, ꙁаꙁорьнѣхъ, ꙁаꙁорьнѣхьꙁаꙁорьнꙑмъ, ꙁаꙁорьнꙑмъ, ꙁаꙁорьнꙑмь, ꙁаꙁорьнꙑмь, ꙁаꙁорьнѣмъ, ꙁаꙁорьнѣмьꙁаꙁорьнаꙗ, ꙁаꙁорьнаа, ꙁаꙁорьнаѣ, ꙁаꙁорьнаѧꙁаꙁорьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
ꙁаꙁорьнꙑхъ, ꙁаꙁорьнꙑхъ, ꙁаꙁорьнꙑхь, ꙁаꙁорьнꙑхьꙁаꙁорьнѣꙁаꙁорьнѹю, ꙁаꙁорьноюꙁаꙁорьнꙑма, ꙁаꙁорьнꙑмаꙁаꙁорьнаꙗ, ꙁаꙁорьнаа, ꙁаꙁорьнаѣ, ꙁаꙁорьнаѧꙁаꙁорьнꙑѧ, ꙁаꙁорьнꙑꙗ, ꙁаꙁорьнѫѭ, ꙁаꙁорьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
ꙁаꙁорьнѣ, ꙁаꙁорьноꙁаꙁорьнѫѭ, ꙁаꙁорьнѹю, ꙁаꙁорьноѭ, ꙁаꙁорьноюꙁаꙁорьнѫѭ, ꙁаꙁорьноѫ, ꙁаꙁорьноѧ, ꙁаꙁорьноюꙁаꙁорьнѣꙁаꙁорьнꙑѧ, ꙁаꙁорьнꙑꙗ, ꙁаꙁорьнꙑеꙁаꙁорьнꙑхъ, ꙁаꙁорьнꙑхъ, ꙁаꙁорьнѣхъ, ꙁаꙁорьнꙑхь, ꙁаꙁорьнꙑхь, ꙁаꙁорьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
ꙁаꙁорьнꙑмъ, ꙁаꙁорьнꙑмъ, ꙁаꙁорьнѣмъ, ꙁаꙁорьнꙑмь, ꙁаꙁорьнꙑмь, ꙁаꙁорьнѣмьꙁаꙁорьнꙑѧ, ꙁаꙁорьнꙑꙗ, ꙁаꙁорьнꙑеꙁаꙁорьнꙑм, ꙁаꙁорьнꙑмꙁаꙁорьнꙑхъ, ꙁаꙁорьнꙑхъ, ꙁаꙁорьнꙑхь, ꙁаꙁорьнꙑхьꙁаꙁорьнѣꙁаꙁорьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
ꙁаꙁорьнꙑма, ꙁаꙁорьнꙑмаꙁаꙁорьнѣ, ꙁаꙁорьнѣшꙁаꙁорьнѣшаꙁаꙁорьнѣшѹ, ꙁаꙁорьнѣшюꙁаꙁорьнѣꙁаꙁорьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
ꙁаꙁорьнѣшемь, ꙁаꙁорьнѣшемъꙁаꙁорьнѣшꙁаꙁорьнѣꙁаꙁорьнѣше, ꙁаꙁорьнѣшꙁаꙁорьнѣшь, ꙁаꙁорьнѣшъꙁаꙁорьнѣшемъ, ꙁаꙁорьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
ꙁаꙁорьнѣшѧꙁаꙁорьнѣшꙁаꙁорьнѣшхъ, ꙁаꙁорьнѣшхьꙁаꙁорьнѣшаꙁаꙁорьнѣшѹ, ꙁаꙁорьнѣшюꙁаꙁорьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
ꙁаꙁорьнѣе, ꙁаꙁорьнѣ, ꙁаꙁорьнѣшеꙁаꙁорьнѣшаꙁаꙁорьнѣшѹ, ꙁаꙁорьнѣшюꙁаꙁорьнѣе, ꙁаꙁорьнѣ, ꙁаꙁорьнѣшеꙁаꙁорьнѣшаꙁаꙁорьнѣшемь, ꙁаꙁорьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
ꙁаꙁорьнѣшꙁаꙁорьнѣе, ꙁаꙁорьнѣꙁаꙁорьнѣша, ꙁаꙁорьнѣшꙁаꙁорьнѣшь, ꙁаꙁорьнѣшъꙁаꙁорьнѣшемъ, ꙁаꙁорьнѣшемьꙁаꙁорьнѣша, ꙁаꙁорьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
ꙁаꙁорьнѣшꙁаꙁорьнѣшхъ, ꙁаꙁорьнѣшхьꙁаꙁорьнѣшꙁаꙁорьнѣшѹ, ꙁаꙁорьнѣшюꙁаꙁорьнѣшемаꙁаꙁорьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
ꙁаꙁорьнѣшѧ, ꙁаꙁорьнѣшѫ, ꙁаꙁорьнѣшеꙁаꙁорьнѣшꙁаꙁорьнѣшѫ, ꙁаꙁорьнѣшѧ, ꙁаꙁорьнѣшѹꙁаꙁорьнѣшеѭ, ꙁаꙁорьнѣшеѫ, ꙁаꙁорьнѣшеѧ, ꙁаꙁорьнѣшеюꙁаꙁорьнѣшꙁаꙁорьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
ꙁаꙁорьнѣшѧ, ꙁаꙁорьнѣшѫ, ꙁаꙁорьнѣшеꙁаꙁорьнѣшь, ꙁаꙁорьнѣшъꙁаꙁорьнѣшамъ, ꙁаꙁорьнѣшамьꙁаꙁорьнѣшѧ, ꙁаꙁорьнѣше, ꙁаꙁорьнѣшѫꙁаꙁорьнѣшамꙁаꙁорьнѣшахъ, ꙁаꙁорьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
ꙁаꙁорьнѣшꙁаꙁорьнѣшѹ, ꙁаꙁорьнѣшюꙁаꙁорьнѣшамаꙁаꙁорьнѣ, ꙁаꙁорьнѣшꙁаꙁорьнѣшаго, ꙁаꙁорьнѣшаего, ꙁаꙁорьнѣшааго, ꙁаꙁорьнѣшагоꙁаꙁорьнѣшѹмѹ, ꙁаꙁорьнѣшѹемѹ, ꙁаꙁорьнѣшѹѹмѹ, ꙁаꙁорьнѣшѹмѹ, ꙁаꙁорьнѣшюмѹ, ꙁаꙁорьнѣшюемѹ, ꙁаꙁорьнѣшюѹмѹ, ꙁаꙁорьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
ꙁаꙁорьнѣꙁаꙁорьнѣшаго, ꙁаꙁорьнѣшаего, ꙁаꙁорьнѣшааго, ꙁаꙁорьнѣшагоꙁаꙁорьнѣшмь, ꙁаꙁорьнѣшмь, ꙁаꙁорьнѣшмъ, ꙁаꙁорьнѣшмъꙁаꙁорьнѣшмь, ꙁаꙁорьнѣшмь, ꙁаꙁорьнѣшмъ, ꙁаꙁорьнѣшмъꙁаꙁорьнѣꙁаꙁорьнѣше, ꙁаꙁорьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
ꙁаꙁорьнѣшхъ, ꙁаꙁорьнѣшхъ, ꙁаꙁорьнѣшхь, ꙁаꙁорьнѣшхьꙁаꙁорьнѣшмъ, ꙁаꙁорьнѣшмъ, ꙁаꙁорьнѣшмьꙁаꙁорьнѣшѧѧ, ꙁаꙁорьнѣшее, ꙁаꙁорьнѣшѫѫꙁаꙁорьнѣшм, ꙁаꙁорьнѣшмꙁаꙁорьнѣшхъ, ꙁаꙁорьнѣшхъ, ꙁаꙁорьнѣшхьꙁаꙁорьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
ꙁаꙁорьнѣшѹю, ꙁаꙁорьнѣшююꙁаꙁорьнѣшма, ꙁаꙁорьнѣшмаꙁаꙁорьнѣе, ꙁаꙁорьнѣ, ꙁаꙁорьнѣшее, ꙁаꙁорьнѣшеꙁаꙁорьнѣшаго, ꙁаꙁорьнѣшаего, ꙁаꙁорьнѣшааго, ꙁаꙁорьнѣшагоꙁаꙁорьнѣшѹмѹ, ꙁаꙁорьнѣшѹемѹ, ꙁаꙁорьнѣшѹѹмѹ, ꙁаꙁорьнѣшѹмѹ, ꙁаꙁорьнѣшюмѹ, ꙁаꙁорьнѣшюемѹ, ꙁаꙁорьнѣшюѹмѹ, ꙁаꙁорьнѣшюмѹꙁаꙁорьнѣе, ꙁаꙁорьнѣ, ꙁаꙁорьнѣшее, ꙁаꙁорьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
ꙁаꙁорьнѣшаго, ꙁаꙁорьнѣшаего, ꙁаꙁорьнѣшааго, ꙁаꙁорьнѣшагоꙁаꙁорьнѣшмь, ꙁаꙁорьнѣшмь, ꙁаꙁорьнѣшмъ, ꙁаꙁорьнѣшмъꙁаꙁорьнѣшмь, ꙁаꙁорьнѣшмь, ꙁаꙁорьнѣшмъ, ꙁаꙁорьнѣшмъꙁаꙁорьнѣе, ꙁаꙁорьнѣ, ꙁаꙁорьнѣшее, ꙁаꙁорьнѣшеꙁаꙁорьнѣшаꙗ, ꙁаꙁорьнѣшаѣ, ꙁаꙁорьнѣшаѧꙁаꙁорьнѣшхъ, ꙁаꙁорьнѣшхъ, ꙁаꙁорьнѣшхь, ꙁаꙁорьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
ꙁаꙁорьнѣшмъ, ꙁаꙁорьнѣшмъ, ꙁаꙁорьнѣшмьꙁаꙁорьнѣшаꙗ, ꙁаꙁорьнѣшаѣ, ꙁаꙁорьнѣшаѧꙁаꙁорьнѣшм, ꙁаꙁорьнѣшмꙁаꙁорьнѣшхъ, ꙁаꙁорьнѣшхъ, ꙁаꙁорьнѣшхьꙁаꙁорьнѣшꙁаꙁорьнѣшѹю, ꙁаꙁорьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
ꙁаꙁорьнѣшма, ꙁаꙁорьнѣшмаꙁаꙁорьнѣшꙗ, ꙁаꙁорьнѣшѣ, ꙁаꙁорьнѣшаꙗꙁаꙁорьнѣшѧѧ, ꙁаꙁорьнѣшѧѩ, ꙁаꙁорьнѣшѫѫ, ꙁаꙁорьнѣшаѧ, ꙁаꙁорьнѣшее, ꙁаꙁорьнѣшеѥꙁаꙁорьнѣшꙁаꙁорьнѣшѫѫ, ꙁаꙁорьнѣшѫѭ, ꙁаꙁорьнѣшѧѧ, ꙁаꙁорьнѣшѧѩ, ꙁаꙁорьнѣшююꙁаꙁорьнѣшѫѫ, ꙁаꙁорьнѣшѫѭ, ꙁаꙁорьнѣшѧѧ, ꙁаꙁорьнѣшѧѩ, ꙁаꙁорьнѣшюю, ꙁаꙁорьнѣшеѭ, ꙁаꙁорьнѣшеѫ, ꙁаꙁорьнѣшеѧ, ꙁаꙁорьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
ꙁаꙁорьнѣшꙁаꙁорьнѣшꙗ, ꙁаꙁорьнѣшѣꙁаꙁорьнѣшѧѧ, ꙁаꙁорьнѣшѧѩ, ꙁаꙁорьнѣшѫѫ, ꙁаꙁорьнѣшаѧ, ꙁаꙁорьнѣшее, ꙁаꙁорьнѣшеѥꙁаꙁорьнѣшхъ, ꙁаꙁорьнѣшхъ, ꙁаꙁорьнѣшхь, ꙁаꙁорьнѣшхьꙁаꙁорьнѣшмъ, ꙁаꙁорьнѣшмъ, ꙁаꙁорьнѣшмь, ꙁаꙁорьнѣшмьꙁаꙁорьнѣшѧѧ, ꙁаꙁорьнѣшѧѩ, ꙁаꙁорьнѣшѫѫ, ꙁаꙁорьнѣшаѧ, ꙁаꙁорьнѣшее, ꙁаꙁорьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
ꙁаꙁорьнѣшм, ꙁаꙁорьнѣшмꙁаꙁорьнѣшхъ, ꙁаꙁорьнѣшхъ, ꙁаꙁорьнѣшхь, ꙁаꙁорьнѣшхьꙁаꙁорьнѣшꙁаꙁорьнѣшѹю, ꙁаꙁорьнѣшююꙁаꙁорьнѣшма, ꙁаꙁорьнѣшма
ꙁаꙁорьнъ -ꙑ прил 1. Подозрителен, съмнителен лѣпо бо бѣше сѣдꙙштемъ мъ.  стрѣгѫштемъ бꙑт въстаню ... аште л ммошъдъшемъ.  отъшъдъшемъ бѫдѫтъ. стражемъ хотѣаше ꙁаꙁорьно дѣло бꙑт С 444.3 2. Порицаван, укоряван каꙗ бо бѣ бѣда словомъ съхнѫт смокв а не словомъ плода мѣт ... можааше  словомъ плодънѫ сътворт ... обрꙙштетъ сꙙ  господꙿ по дномѹ обраꙁѹ. хвалмъ ѹбо ꙗко словомъ ѹсѹш. ꙁаꙁорьнъ же ꙗко беꙁ ѹма ѭ проклꙙ С 346.2 „Аще не въꙁдръжет се, да посагають.” Невъꙁдръжанїе же, дръжавѹ мѹжьства погѹбльшее, побѣжденнꙑхь ст(ь)  ꙁаꙁорнꙑхь ѡт родь Антим 247. Изч С Гр μεμπτέος ὔποπτος Нвб за̀зорен остар диал ОА ВА НГер ЕтМл МлБТР РБЕ ЕтБАН РРОДД