Исторически речник
ꙁаꙁоръ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
ꙁаꙁоръ, ꙁаꙁорьꙁаꙁораꙁаꙁорѹ, ꙁаꙁоровꙁаꙁоръ, ꙁаꙁорьꙁаꙁораꙁаꙁоромь, ꙁаꙁоромъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
ꙁаꙁорѣꙁаꙁореꙁаꙁор, ꙁаꙁоровеꙁаꙁоръ, ꙁаꙁорь, ꙁаꙁоровъ, ꙁаꙁоровьꙁаꙁоромъ, ꙁаꙁоромь, ꙁаꙁоровомъ, ꙁаꙁоровомьꙁаꙁорꙑ, ꙁаꙁоровꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
ꙁаꙁорꙑ, ꙁаꙁоровꙑ, ꙁаꙁоръмꙁаꙁорѣхъ, ꙁаꙁорѣхь, ꙁаꙁорохъ, ꙁаꙁорохь, ꙁаꙁоровохъ, ꙁаꙁоровохьꙁаꙁораꙁаꙁорѹꙁаꙁорома
ꙁаꙁоръ м 1. Подозрение, недоверие того дѣлꙗ скорѣ въста. да не рекѫтъ сълъга  ѹкраденъ бꙑстъ. се бо грѣха не мѫтъ же скорѣ въстат. а же поꙁдѣ ꙁаꙁора бꙑ пльно С 443.24 нкꙿтоже отъ цѣсарь братъ адовъ ѹбѣжа ... н соломѡнъ прѣмѫдрꙑ. же ножемъ обл ꙁаꙁора лъжꙙ С 238.23 2. Укор, упрек аще л Хрстос єднь єдна глава ст(ь) цр(ъ)кв,  жена єдна, втораа же въ ꙁаꙁорѣ ст(ь)  наводть: „Тѣмже пръвꙑй ст(ь) ꙁаконь.” Антим 243.20. Благословное бѡ  свободно сть, свободное же нѣст(ь) въ ꙁаꙁорѣ, а еже нѣсть въ ꙁаꙁорѣ, н прощенїа трѣбѹеть Антим 244.18-19. Изч С Гр ῾υποψία πόρνη Нвб зазор остар диал ВА Дюв НГер ЕтМл РБЕ ЕтБАН