Исторически речник
ꙁажещ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁажещꙁажегѫ, ꙁажьгѫ, ꙁажъгѫ, ꙁажегѹ, ꙁажьгѹ, ꙁажъгѹꙁажежеш, ꙁажьжеш, ꙁажъжешꙁажежетъ, ꙁажьжетъ, ꙁажъжетъ, ꙁажежеть, ꙁажьжеть, ꙁажъжеть, ꙁажежет, ꙁажьжет, ꙁажъжетꙁажежемъ, ꙁажьжемъ, ꙁажъжемъ, ꙁажежемь, ꙁажьжемь, ꙁажъжемь, ꙁажежем, ꙁажьжем, ꙁажъжемꙁажежете, ꙁажьжете, ꙁажъжете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁажегѫтъ, ꙁажьгѫтъ, ꙁажъгѫтъ, ꙁажегѹтъ, ꙁажьгѹтъ, ꙁажъгѹтъ, ꙁажегѫть, ꙁажьгѫть, ꙁажъгѫть, ꙁажегѹть, ꙁажьгѹть, ꙁажъгѹть, ꙁажегѫт, ꙁажьгѫт, ꙁажъгѫт, ꙁажегѹт, ꙁажьгѹт, ꙁажъгѹтꙁажежевѣ, ꙁажьговѣ, ꙁажъговѣꙁажежета, ꙁажьжета, ꙁажъжетаꙁажежете, ꙁажьжете, ꙁажъжетеꙁажьꙁꙁажьꙁ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁажьꙁѣмъ, ꙁажьꙁѣмꙁажьꙁѣтеꙁажьꙁѣвѣꙁажьꙁѣтаꙁажахъ, ꙁажегохъ, ꙁажѣхъ, ꙁажахь, ꙁажегохь, ꙁажѣхь, ꙁажах, ꙁажегох, ꙁажѣхꙁажеже, ꙁажьже
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁажеже, ꙁажьжеꙁажахомъ, ꙁажегохомъ, ꙁажѣхомъ, ꙁажахомь, ꙁажегохомь, ꙁажѣхомь, ꙁажахом, ꙁажегохом, ꙁажѣхомꙁажасте, ꙁажегосте, ꙁажѣстеꙁажашѧ, ꙁажегошѧ, ꙁажѣшѧ, ꙁажашѫ, ꙁажегошѫ, ꙁажѣшѫ, ꙁажаша, ꙁажегоша, ꙁажѣша, ꙁажаше, ꙁажегоше, ꙁажѣшеꙁажаховѣ, ꙁажегоховѣ, ꙁажѣховѣꙁажаста, ꙁажегоста, ꙁажѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁажасте, ꙁажегосте, ꙁажѣсте*ꙁажьжаахъ*ꙁажьжааше*ꙁажьжааше*ꙁажьжаахомъ*ꙁажьжаашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*ꙁажьжаахѫ*ꙁажьжааховѣ*ꙁажьжаашета*ꙁажьжаашете
ꙁажещ -ꙁажегѫ -ꙁажежеш св ꙁажьгѫ -ꙁажьжеш Запаля, подпаля ꙇ градꙑ хъ ꙁажьже М Мт 22.7 ЗI, А. Срв. СЕ 106b 3 аще кꙿто домъ ꙁажежетъ. л гѹмъно. ж҃ лⷮ҇ѣ да пⷦ҇оетⷭ҇ъ ⷥ о бⷯ҇ѣ о вⷣ҇о СЕ 109b 10—11 Изч М З А СЕ Гр ἐμπίμπρημι Нвб зажега диал НГер МлБТР зажежа диал МлБТР РБЕ зажежем диал ДА