Исторически речник
ꙁаградт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁаградтꙁаграждѫ, ꙁаграждѹꙁаградшꙁаградтъ, ꙁаградть, ꙁаградтꙁаградмъ, ꙁаградмь, ꙁаградм, ꙁаградмоꙁаградте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁаградѧтъ, ꙁаградѧть, ꙁаградѧтꙁаградвѣꙁаградтаꙁаградтеꙁаградꙁаград
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁаградмъ, ꙁаградмь, ꙁаградмꙁаградтеꙁаградвѣꙁаградтаꙁаградхъ, ꙁаградхь, ꙁаградхꙁаград
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁаградꙁаградхомъ, ꙁаградхомь, ꙁаградхом, ꙁаградхмꙑꙁаградстеꙁаградшѧ, ꙁаградшѫ, ꙁаградша, ꙁаградше, ꙁаградхѫꙁаградховѣꙁаградста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁаградстеꙁаграждаахъ, ꙁаграждахъ, ꙁагражахъ, ꙁаграждаахь, ꙁаграждахь, ꙁагражахь, ꙁаграждаах, ꙁаграждах, ꙁагражахꙁаграждааше, ꙁаграждаше, ꙁагражашеꙁаграждааше, ꙁаграждаше, ꙁагражашеꙁаграждаахомъ, ꙁаграждахомъ, ꙁагражахомъ, ꙁаграждаахомь, ꙁаграждахомь, ꙁагражахомь, ꙁаграждаахом, ꙁаграждахом, ꙁагражахомꙁаграждаашете, ꙁаграждашете, ꙁагражашете, ꙁаграждаасте, ꙁаграждасте, ꙁагражасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁаграждаахѫ, ꙁаграждахѫ, ꙁагражахѫ, ꙁаграждаахѹ, ꙁаграждахѹ, ꙁагражахѹꙁаграждааховѣ, ꙁаграждаховѣ, ꙁагражаховѣꙁаграждаашета, ꙁаграждашета, ꙁагражашета, ꙁаграждааста, ꙁаграждаста, ꙁагражастаꙁаграждаашете, ꙁаграждашете, ꙁагражашете, ꙁаграждаасте, ꙁаграждасте, ꙁагражасте
ꙁаградт -ꙁаграждѫ -ꙁаградш св Заградя, препреча таже гда сꙙ сьсѣде млѣко  осꙑрѣ. ꙁаградтъ пѫть сьсѹ С 312.7 ꙁаград ѹста плѣжѫштїхъ ꙗкоже тꙑ свомъ прѣꙁорьствомъ прѣлож въ аполона С 1.7 ꙗко сътвор ѹдеса о рабѣ свомъ данлѣ ꙁаград ѹста львов С 158.9 Сїа ѡнь ꙁре на въсакь мнѡжеща се д͠нь, лютою сънѣдааше се пеалїю,  вьсеслноⷨѹ б͠ѹ прлежнꙑе ѿ срⷣца въꙁслааше мⷪлбꙑ, въ єже ꙁаградт тѣⷯ неꙁагражⷣенна ѹста ИМ 164r.31. Изч С Гр ἐμφράσσω Нвб заградя, заграждам ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР РБЕ ДА Срв Заградена ливада МИ Заградена нива МИ ЙЗ,МИПир Заграденкото МИ Заградна МИ ГХ,МИМ