Исторически речник
ꙁавѧꙁат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁавѧꙁатꙁавѧꙁаѭ, ꙁавѧꙁаѫ, ꙁавѧꙁаѧ, ꙁавѧꙁаюꙁавѧꙁаш, ꙁавѧꙁаеш, ꙁавѧꙁаашꙁавѧꙁатъ, ꙁавѧꙁаетъ, ꙁавѧꙁаатъ, ꙁавѧꙁать, ꙁавѧꙁаеть, ꙁавѧꙁаать, ꙁавѧꙁат, ꙁавѧꙁает, ꙁавѧꙁаатꙁавѧꙁамъ, ꙁавѧꙁаемъ, ꙁавѧꙁаамъ, ꙁавѧꙁамь, ꙁавѧꙁаемь, ꙁавѧꙁаамь, ꙁавѧꙁам, ꙁавѧꙁаем, ꙁавѧꙁаам, ꙁавѧꙁамо, ꙁавѧꙁаемо, ꙁавѧꙁаамоꙁавѧꙁате, ꙁавѧꙁаете, ꙁавѧꙁаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁавѧꙁаѭтъ, ꙁавѧꙁаѫтъ, ꙁавѧꙁаѧтъ, ꙁавѧꙁаютъ, ꙁавѧꙁаѭть, ꙁавѧꙁаѫть, ꙁавѧꙁаѧть, ꙁавѧꙁають, ꙁавѧꙁаѭт, ꙁавѧꙁаѫт, ꙁавѧꙁаѧт, ꙁавѧꙁаютꙁавѧꙁавѣ, ꙁавѧꙁаевѣ, ꙁавѧꙁаавѣꙁавѧꙁата, ꙁавѧꙁаета, ꙁавѧꙁаатаꙁавѧꙁате, ꙁавѧꙁаете, ꙁавѧꙁаатеꙁавѧꙁаꙁавѧꙁа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁавѧꙁамъ, ꙁавѧꙁамь, ꙁавѧꙁамꙁавѧꙁатеꙁавѧꙁавѣꙁавѧꙁатаꙁавѧꙁахъ, ꙁавѧꙁахь, ꙁавѧꙁахꙁавѧꙁа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁавѧꙁаꙁавѧꙁахомъ, ꙁавѧꙁахомь, ꙁавѧꙁахом, ꙁавѧꙁахмꙑꙁавѧꙁастеꙁавѧꙁашѧ, ꙁавѧꙁашѫ, ꙁавѧꙁаша, ꙁавѧꙁаше, ꙁавѧꙁахѫꙁавѧꙁаховѣꙁавѧꙁаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁавѧꙁастеꙁавѧꙁаахъ, ꙁавѧꙁахъ, ꙁавѧꙁаахь, ꙁавѧꙁахь, ꙁавѧꙁаах, ꙁавѧꙁахꙁавѧꙁааше, ꙁавѧꙁашеꙁавѧꙁааше, ꙁавѧꙁашеꙁавѧꙁаахомъ, ꙁавѧꙁахомъ, ꙁавѧꙁаахомь, ꙁавѧꙁахомь, ꙁавѧꙁаахом, ꙁавѧꙁахомꙁавѧꙁаашете, ꙁавѧꙁашете, ꙁавѧꙁаасте, ꙁавѧꙁасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁавѧꙁаахѫ, ꙁавѧꙁахѫ, ꙁавѧꙁаахѹ, ꙁавѧꙁахѹꙁавѧꙁааховѣ, ꙁавѧꙁаховѣꙁавѧꙁаашета, ꙁавѧꙁашета, ꙁавѧꙁааста, ꙁавѧꙁастаꙁавѧꙁаашете, ꙁавѧꙁашете, ꙁавѧꙁаасте, ꙁавѧꙁасте
ꙁавѧꙁат -ꙁавѧꙁаѭ -ꙁавѧꙁаш несв ꙁавѧꙁат мрѣжѧ καταρτίζω τὰ δίκτυα Приготвям рибарски мрежи за улов ꙇ прѣшедъ отъ тѫдѹ ѹꙁьрѣ ѣкова ꙁеведеова. ꙇ оана братра его. ꙇ та въ лад ꙁавѧꙁаѭшта мрѣжѧ М Мк 1.19 З вдѣ ꙇна дъва братра ... ꙁавѧꙁаѭшта мрѣжѧ своѧ З Мт 4.21 Изч М З А Нвб завѐжа диал ВА ЕтМл МлБТР РБЕ ЕтБАН ДА