Исторически речник
ꙁавѣщават  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁавѣщаватꙁавѣщаваѭ, ꙁавѣщаваѫ, ꙁавѣщаваѧ, ꙁавѣщаваюꙁавѣщаваш, ꙁавѣщаваеш, ꙁавѣщаваашꙁавѣщаватъ, ꙁавѣщаваетъ, ꙁавѣщаваатъ, ꙁавѣщавать, ꙁавѣщаваеть, ꙁавѣщаваать, ꙁавѣщават, ꙁавѣщавает, ꙁавѣщаваатꙁавѣщавамъ, ꙁавѣщаваемъ, ꙁавѣщаваамъ, ꙁавѣщавамь, ꙁавѣщаваемь, ꙁавѣщаваамь, ꙁавѣщавам, ꙁавѣщаваем, ꙁавѣщаваам, ꙁавѣщавамо, ꙁавѣщаваемо, ꙁавѣщаваамоꙁавѣщавате, ꙁавѣщаваете, ꙁавѣщаваате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁавѣщаваѭтъ, ꙁавѣщаваѫтъ, ꙁавѣщаваѧтъ, ꙁавѣщаваютъ, ꙁавѣщаваѭть, ꙁавѣщаваѫть, ꙁавѣщаваѧть, ꙁавѣщавають, ꙁавѣщаваѭт, ꙁавѣщаваѫт, ꙁавѣщаваѧт, ꙁавѣщаваютꙁавѣщававѣ, ꙁавѣщаваевѣ, ꙁавѣщаваавѣꙁавѣщавата, ꙁавѣщаваета, ꙁавѣщаваатаꙁавѣщавате, ꙁавѣщаваете, ꙁавѣщаваатеꙁавѣщаваꙁавѣщава
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁавѣщавамъ, ꙁавѣщавамь, ꙁавѣщавамꙁавѣщаватеꙁавѣщававѣꙁавѣщаватаꙁавѣщавахъ, ꙁавѣщавахь, ꙁавѣщавахꙁавѣщава
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁавѣщаваꙁавѣщавахомъ, ꙁавѣщавахомь, ꙁавѣщавахом, ꙁавѣщавахмꙑꙁавѣщавастеꙁавѣщавашѧ, ꙁавѣщавашѫ, ꙁавѣщаваша, ꙁавѣщаваше, ꙁавѣщавахѫꙁавѣщаваховѣꙁавѣщаваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁавѣщавастеꙁавѣщаваахъ, ꙁавѣщавахъ, ꙁавѣщаваахь, ꙁавѣщавахь, ꙁавѣщаваах, ꙁавѣщавахꙁавѣщавааше, ꙁавѣщавашеꙁавѣщавааше, ꙁавѣщавашеꙁавѣщаваахомъ, ꙁавѣщавахомъ, ꙁавѣщаваахомь, ꙁавѣщавахомь, ꙁавѣщаваахом, ꙁавѣщавахомꙁавѣщаваашете, ꙁавѣщавашете, ꙁавѣщаваасте, ꙁавѣщавасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁавѣщаваахѫ, ꙁавѣщавахѫ, ꙁавѣщаваахѹ, ꙁавѣщавахѹꙁавѣщавааховѣ, ꙁавѣщаваховѣꙁавѣщаваашета, ꙁавѣщавашета, ꙁавѣщавааста, ꙁавѣщавастаꙁавѣщаваашете, ꙁавѣщавашете, ꙁавѣщаваасте, ꙁавѣщавасте
ꙁавѣщават -ꙁавѣщаваѭ -ꙁавѣщаваш несв Завещавам, оставям в завет нукому нещо ꙇ аꙁъ ꙁавѣштаваѭ вамъ. ѣкоже ꙁавѣшта мьнѣ отцъ мо. цсрство М Лк 22.29 З же  посланїа въ скорѣ напсавь ѹтвръжⷣенна ѡт събора въсего, накаꙁѹющаа хь мрь мѣт межⷣѹ собою. къ смь  братїю тѣхь  съслѹжтел нарцае.  ц͠ркѡвнꙑⷯ дѡгмаⷮтѣⷨ ѹсрьдно дръжат се ꙁавѣщавае Конст. 432v.4. ꙁавѣщават ꙁавѣтъ διατίϑεμαι τὴν διαϑήκην Давам завет, оставям завет някому прѣⷣ҇нꙑѩ его. ꙁавѣщаваѭшѩѩ ꙁавѣтъ его о жрътвахъ СП 49.5 Изч М З СП Гр διατίϑεμαι Нвб Срв завещавам ОА ВА Бот НГер РБЕ ЕтМл ЕтБАН БТР