Исторически речник
ꙁавт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁавтꙁавѭ, ꙁавьѭ, ꙁавѫ, ꙁавьѫ, ꙁавю, ꙁавьѧ, ꙁавьюꙁавш, ꙁавьш, ꙁавешꙁавтъ, ꙁавьтъ, ꙁаветъ, ꙁавть, ꙁавьть, ꙁаветь, ꙁавт, ꙁавьт, ꙁаветꙁавмъ, ꙁавьмъ, ꙁавемъ, ꙁавмь, ꙁавьмь, ꙁавемь, ꙁавм, ꙁавьм, ꙁавем, ꙁавмо, ꙁавьмо, ꙁавемоꙁавте, ꙁавьте, ꙁавете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁавѭтъ, ꙁавьѭтъ, ꙁавѫтъ, ꙁавьѫтъ, ꙁавѧтъ, ꙁавьѧтъ, ꙁавютъ, ꙁавьютъ, ꙁавѭть, ꙁавьѭть, ꙁавѫть, ꙁавьѫть, ꙁавѧть, ꙁавьѧть, ꙁавють, ꙁавьють, ꙁавѭт, ꙁавьѭт, ꙁавѫт, ꙁавьѫт, ꙁавѧт, ꙁавьѧт, ꙁавют, ꙁавьютꙁаввѣ, ꙁавьвѣ, ꙁавевѣꙁавта, ꙁавьта, ꙁаветаꙁавте, ꙁавьте, ꙁаветеꙁав, ꙁавꙁав, ꙁав
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁавмъ, ꙁавꙗмъ, ꙁавамъ, ꙁавѣмъ, ꙁавмь, ꙁавꙗмь, ꙁавѣмь, ꙁавм, ꙁавꙗм, ꙁавѣмꙁавте, ꙁавꙗте, ꙁаватеꙁаввѣꙁавтаꙁавхъ, ꙁавхь, ꙁавхꙁав, ꙁавтъ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁав, ꙁавтъꙁавхомъ, ꙁавхомь, ꙁавхом, ꙁавхмꙑꙁавстеꙁавшѧ, ꙁавшѫ, ꙁавша, ꙁавше, ꙁавхѫꙁавховѣꙁавста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁавсте*ꙁавꙗахъ, *ꙁавьꙗхъ*ꙁавꙗаше, ꙁавьꙗше*ꙁавꙗаше, *ꙁавьꙗше*ꙁавꙗахомъ, *ꙁавьꙗхомъ*ꙁавꙗашете, *ꙁавьꙗшете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*ꙁавꙗахѫ, *ꙁавьꙗхѫ*ꙁавꙗаховѣ, *ꙁавьꙗховѣ*ꙁавꙗашета, *ꙁавьꙗшета*ꙁавꙗашете, *ꙁавьꙗшете
ꙁавт -ꙁавѭ -ꙁавш св ꙁавьѭ -ꙁавьш Завинтя, затегна повелѣшꙙ прнест вратъ  вълож  вь н҄ь.  сътꙙгнѫт  ꙁавт ꙁѣло С 269.4 Изч С Гр περισφίγγω Нвб завия ОА ВА НТ Бот Дюв НГер ЕтМл МлБТР РБЕ ЕтБАН БТР ДА