Исторически речник
ꙁавсть  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
ꙁавстьꙁавстꙁавстꙁавстьꙁавстьѭ, ꙁавстѭ, ꙁавстѫ, ꙁавстѧ, ꙁавстью, ꙁавстюꙁавст
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
ꙁавстꙁавстꙁавсть, ꙁавст, ꙁавстеꙁавстьмъ, ꙁавстемъ, ꙁавстьмь, ꙁавстемьꙁавстьм, ꙁавстъм, ꙁавстмꙁавстьхъ, ꙁавстьхь, ꙁавстехъ, ꙁавстехь
NfOuNfGuNfDu
ꙁавстꙁавстью, ꙁавстю, ꙁавстѹꙁавстьма, ꙁавстъма, ꙁавстма
ꙁавсть - ж Завист вѣдѣаше бо ѣко ꙁавст рад прѣдашꙙ  М Мт 27.18 З, А, СК. Срв.Мк 15.10 М З да отъстѫптъ отъ васъ вꙿсе ослѹшане. протвьно слово. гръдость. ꙁавсть. ръвене СЕ 91b 14 їжде бо ꙁавсть. тѹ жвѫтъ. враждꙑ  свар  прѣльст С 400.20 нѣкотор ꙁавстѭ пострѣкам. ѧꙁꙑъна  блꙙдьнка  нарцаѭ С 276.25 не могꙑ тръпѣт добрѡдѣтѣл  пѡдвгꙑ мѫжа, сплън сѧ ꙁавст ЙР 10.21. ꙁавсть мѣѭще οἱ φϑονούμενοι Тези, на които завиждат тъгда он акꙑ остънꙑ бодом ꙁѫбꙑ скръжьтаахѫ. хвалꙑ бо ꙁавсть мѣѭштмъ. орѫж ꙁавдꙙштмъ сѫтъ С 403.5 М З А СК СЕ С Гр φϑόνος ζῆλος κακία ἐπιορκία οἱ φϑονεροί Нвб завист ОА ВА НТ Бот Дюв НГер ЕтМл МлБТР РБЕ ЕтБАН БТР ДА