Исторически речник
ꙁабъдѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁабъдѣтꙁабъждѫ, ꙁабъждѹꙁабъдшꙁабъдтъ, ꙁабъдть, ꙁабъдтꙁабъдмъ, ꙁабъдмь, ꙁабъдм, ꙁабъдмоꙁабъдте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁабъдѧтъ, ꙁабъдѧть, ꙁабъдѧтꙁабъдвѣꙁабъдтаꙁабъдтеꙁабъдꙁабъд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁабъдмъ, ꙁабъдмь, ꙁабъдмꙁабъдтеꙁабъдвѣꙁабъдтаꙁабъдѣхъ, ꙁабъдѣхь, ꙁабъдѣхꙁабъдѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁабъдѣꙁабъдѣхомъ, ꙁабъдѣхомь, ꙁабъдѣхом, ꙁабъдѣхмꙑꙁабъдѣстеꙁабъдѣшѧ, ꙁабъдѣшѫ, ꙁабъдѣша, ꙁабъдѣше, ꙁабъдѣхѫꙁабъдѣховѣꙁабъдѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁабъдѣстеꙁабъдѣахъ, ꙁабъдѣхъ, ꙁабъдѧхъ, ꙁабъдѣахь, ꙁабъдѣхь, ꙁабъдѧхь, ꙁабъдѣах, ꙁабъдѣх, ꙁабъдѧхꙁабъдѣаше, ꙁабъдѣше, ꙁабъдѧшеꙁабъдѣаше, ꙁабъдѣше, ꙁабъдѧшеꙁабъдѣахомъ, ꙁабъдѣхомъ, ꙁабъдѧхомъ, ꙁабъдѣахомь, ꙁабъдѣхомь, ꙁабъдѧхомь, ꙁабъдѣахом, ꙁабъдѣхом, ꙁабъдѧхомꙁабъдѣашете, ꙁабъдѣшете, ꙁабъдѣасте, ꙁабъдѣсте, ꙁабъдѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁабъдѣахѫ, ꙁабъдѣхѫ, ꙁабъдѣахѹ, ꙁабъдѣхѹ, ꙁабъдѧхѹꙁабъдѣаховѣ, ꙁабъдѣховѣ, ꙁабъдѧховѣꙁабъдѣашета, ꙁабъдѣшета, ꙁабъдѣаста, ꙁабъдѣста, ꙁабъдѧстаꙁабъдѣашете, ꙁабъдѣшете, ꙁабъдѣасте, ꙁабъдѣсте, ꙁабъдѧсте
ꙁабъдѣт -ꙁабъждѫ -ꙁабъдш св Предам се на бдение, започна да бдя, да бодърствам ꙁабьдѣхъ і бꙑхъ ѣко пьтіца собѩщѣ сѩ на ꙁъдѣ СП 101.8 Изч СП Гр ἀγρυπνέω ꙁабьдѣт Нвб забъдя ОА ДА забдеям се диал НТ ЕтБАН ДА