Исторически речник
жѧтвьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
жѧтвьнъ, жѧтвьньжѧтвьнажѧтвьнѹжѧтвьнъ, жѧтвьньжѧтвьнажѧтвьномь, жѧтвьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
жѧтвьнѣжѧтвьне, жѧтвьнꙑжѧтвьнжѧтвьнъ, жѧтвьньжѧтвьномъ, жѧтвьномьжѧтвьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
жѧтвьнꙑжѧтвьнѣхъ, жѧтвьнѣхьжѧтвьнажѧтвьнѹжѧтвьномажѧтвьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
жѧтвьнажѧтвьнѹжѧтвьножѧтвьнажѧтвьномь, жѧтвьномъжѧтвьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
жѧтвьнажѧтвьнъ, жѧтвьньжѧтвьномъ, жѧтвьномьжѧтвьнажѧтвьнꙑжѧтвьнѣхъ, жѧтвьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
жѧтвьнѣжѧтвьнѹжѧтвьномажѧтвьнажѧтвьнꙑ, жѧтвьнѫжѧтвьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
жѧтвьнѫ, жѧтвьнѹжѧтвьноѭ, жѧтвьноѫ, жѧтвьноѧ, жѧтвьноюжѧтвьнѣжѧтвьнꙑжѧтвьнъ, жѧтвьньжѧтвьнамъ, жѧтвьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
жѧтвьнꙑжѧтвьнамжѧтвьнахъ, жѧтвьнахьжѧтвьнѣжѧтвьнѹжѧтвьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
жѧтвьнꙑ, жѧтвьнꙑ, жѧтвьножѧтвьнаго, жѧтвьнаего, жѧтвьнааго, жѧтвьнаго, жѧтвьного, жѧтвьнога, жѧтвьнгожѧтвьнѹмѹ, жѧтвьнѹемѹ, жѧтвьнѹѹмѹ, жѧтвьнѹмѹ, жѧтвьноомѹ, жѧтвьномѹ, жѧтвьноѹмѹ, жѧтвьнмѹжѧтвьнꙑ, жѧтвьнꙑ, жѧтвьножѧтвьнаго, жѧтвьнаего, жѧтвьнааго, жѧтвьнаго, жѧтвьного, жѧтвьнога, жѧтвьнгожѧтвьнꙑмь, жѧтвьнꙑмь, жѧтвьнꙑмъ, жѧтвьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
жѧтвьнѣмь, жѧтвьнѣемь, жѧтвьнѣѣмь, жѧтвьнѣамь, жѧтвьнѣмь, жѧтвьнѣмъ, жѧтвьнѣемъ, жѧтвьнѣѣмъ, жѧтвьнѣамъ, жѧтвьнѣмъ, жѧтвьномь, жѧтвьномъжѧтвьнꙑ, жѧтвьнꙑ, жѧтвьножѧтвьнжѧтвьнꙑхъ, жѧтвьнꙑхъ, жѧтвьнꙑхь, жѧтвьнꙑхь, жѧтвьнѣхъ, жѧтвьнѣхьжѧтвьнꙑмъ, жѧтвьнꙑмъ, жѧтвьнꙑмь, жѧтвьнꙑмь, жѧтвьнѣмъ, жѧтвьнѣмьжѧтвьнꙑѧ, жѧтвьнꙑꙗ, жѧтвьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
жѧтвьнꙑм, жѧтвьнꙑмжѧтвьнꙑхъ, жѧтвьнꙑхъ, жѧтвьнꙑхь, жѧтвьнꙑхьжѧтвьнаꙗ, жѧтвьнаа, жѧтвьнаѣжѧтвьнѹю, жѧтвьноюжѧтвьнꙑма, жѧтвьнꙑмажѧтвьно, жѧтвьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
жѧтвьнаго, жѧтвьнаего, жѧтвьнааго, жѧтвьнаго, жѧтвьного, жѧтвьнога, жѧтвьнгожѧтвьнѹмѹ, жѧтвьнѹемѹ, жѧтвьнѹѹмѹ, жѧтвьнѹмѹ, жѧтвьноомѹ, жѧтвьномѹ, жѧтвьноѹмѹ, жѧтвьнмѹжѧтвьно, жѧтвьноежѧтвьнаго, жѧтвьннаего, жѧтвьнааго, жѧтвьнаго, жѧтвьного, жѧтвьнога, жѧтвьнгожѧтвьнꙑмь, жѧтвьнꙑмь, жѧтвьнꙑмъ, жѧтвьнꙑмъжѧтвьнѣмь, жѧтвьнѣемь, жѧтвьнѣѣмь, жѧтвьнѣамь, жѧтвьнѣмь, жѧтвьнѣмъ, жѧтвьнѣемъ, жѧтвьнѣѣмъ, жѧтвьнѣамъ, жѧтвьнѣмъ, жѧтвьномь, жѧтвьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
жѧтвьно, жѧтвьноежѧтвьнаꙗ, жѧтвьнаа, жѧтвьнаѣ, жѧтвьнаѧжѧтвьнꙑхъ, жѧтвьнꙑхъ, жѧтвьнꙑхь, жѧтвьнꙑхь, жѧтвьнѣхъ, жѧтвьнѣхьжѧтвьнꙑмъ, жѧтвьнꙑмъ, жѧтвьнꙑмь, жѧтвьнꙑмь, жѧтвьнѣмъ, жѧтвьнѣмьжѧтвьнаꙗ, жѧтвьнаа, жѧтвьнаѣ, жѧтвьнаѧжѧтвьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
жѧтвьнꙑхъ, жѧтвьнꙑхъ, жѧтвьнꙑхь, жѧтвьнꙑхьжѧтвьнѣжѧтвьнѹю, жѧтвьноюжѧтвьнꙑма, жѧтвьнꙑмажѧтвьнаꙗ, жѧтвьнаа, жѧтвьнаѣ, жѧтвьнаѧжѧтвьнꙑѧ, жѧтвьнꙑꙗ, жѧтвьнѫѭ, жѧтвьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
жѧтвьнѣ, жѧтвьножѧтвьнѫѭ, жѧтвьнѹю, жѧтвьноѭ, жѧтвьноюжѧтвьнѫѭ, жѧтвьноѫ, жѧтвьноѧ, жѧтвьноюжѧтвьнѣжѧтвьнꙑѧ, жѧтвьнꙑꙗ, жѧтвьнꙑежѧтвьнꙑхъ, жѧтвьнꙑхъ, жѧтвьнѣхъ, жѧтвьнꙑхь, жѧтвьнꙑхь, жѧтвьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
жѧтвьнꙑмъ, жѧтвьнꙑмъ, жѧтвьнѣмъ, жѧтвьнꙑмь, жѧтвьнꙑмь, жѧтвьнѣмьжѧтвьнꙑѧ, жѧтвьнꙑꙗ, жѧтвьнꙑежѧтвьнꙑм, жѧтвьнꙑмжѧтвьнꙑхъ, жѧтвьнꙑхъ, жѧтвьнꙑхь, жѧтвьнꙑхьжѧтвьнѣжѧтвьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
жѧтвьнꙑма, жѧтвьнꙑмажѧтвьнѣ, жѧтвьнѣшжѧтвьнѣшажѧтвьнѣшѹ, жѧтвьнѣшюжѧтвьнѣжѧтвьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
жѧтвьнѣшемь, жѧтвьнѣшемъжѧтвьнѣшжѧтвьнѣжѧтвьнѣше, жѧтвьнѣшжѧтвьнѣшь, жѧтвьнѣшъжѧтвьнѣшемъ, жѧтвьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
жѧтвьнѣшѧжѧтвьнѣшжѧтвьнѣшхъ, жѧтвьнѣшхьжѧтвьнѣшажѧтвьнѣшѹ, жѧтвьнѣшюжѧтвьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
жѧтвьнѣе, жѧтвьнѣ, жѧтвьнѣшежѧтвьнѣшажѧтвьнѣшѹ, жѧтвьнѣшюжѧтвьнѣе, жѧтвьнѣ, жѧтвьнѣшежѧтвьнѣшажѧтвьнѣшемь, жѧтвьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
жѧтвьнѣшжѧтвьнѣе, жѧтвьнѣжѧтвьнѣша, жѧтвьнѣшжѧтвьнѣшь, жѧтвьнѣшъжѧтвьнѣшемъ, жѧтвьнѣшемьжѧтвьнѣша, жѧтвьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
жѧтвьнѣшжѧтвьнѣшхъ, жѧтвьнѣшхьжѧтвьнѣшжѧтвьнѣшѹ, жѧтвьнѣшюжѧтвьнѣшемажѧтвьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
жѧтвьнѣшѧ, жѧтвьнѣшѫ, жѧтвьнѣшежѧтвьнѣшжѧтвьнѣшѫ, жѧтвьнѣшѧ, жѧтвьнѣшѹжѧтвьнѣшеѭ, жѧтвьнѣшеѫ, жѧтвьнѣшеѧ, жѧтвьнѣшеюжѧтвьнѣшжѧтвьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
жѧтвьнѣшѧ, жѧтвьнѣшѫ, жѧтвьнѣшежѧтвьнѣшь, жѧтвьнѣшъжѧтвьнѣшамъ, жѧтвьнѣшамьжѧтвьнѣшѧ, жѧтвьнѣше, жѧтвьнѣшѫжѧтвьнѣшамжѧтвьнѣшахъ, жѧтвьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
жѧтвьнѣшжѧтвьнѣшѹ, жѧтвьнѣшюжѧтвьнѣшамажѧтвьнѣ, жѧтвьнѣшжѧтвьнѣшаго, жѧтвьнѣшаего, жѧтвьнѣшааго, жѧтвьнѣшагожѧтвьнѣшѹмѹ, жѧтвьнѣшѹемѹ, жѧтвьнѣшѹѹмѹ, жѧтвьнѣшѹмѹ, жѧтвьнѣшюмѹ, жѧтвьнѣшюемѹ, жѧтвьнѣшюѹмѹ, жѧтвьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
жѧтвьнѣжѧтвьнѣшаго, жѧтвьнѣшаего, жѧтвьнѣшааго, жѧтвьнѣшагожѧтвьнѣшмь, жѧтвьнѣшмь, жѧтвьнѣшмъ, жѧтвьнѣшмъжѧтвьнѣшмь, жѧтвьнѣшмь, жѧтвьнѣшмъ, жѧтвьнѣшмъжѧтвьнѣжѧтвьнѣше, жѧтвьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
жѧтвьнѣшхъ, жѧтвьнѣшхъ, жѧтвьнѣшхь, жѧтвьнѣшхьжѧтвьнѣшмъ, жѧтвьнѣшмъ, жѧтвьнѣшмьжѧтвьнѣшѧѧ, жѧтвьнѣшее, жѧтвьнѣшѫѫжѧтвьнѣшм, жѧтвьнѣшмжѧтвьнѣшхъ, жѧтвьнѣшхъ, жѧтвьнѣшхьжѧтвьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
жѧтвьнѣшѹю, жѧтвьнѣшююжѧтвьнѣшма, жѧтвьнѣшмажѧтвьнѣе, жѧтвьнѣ, жѧтвьнѣшее, жѧтвьнѣшежѧтвьнѣшаго, жѧтвьнѣшаего, жѧтвьнѣшааго, жѧтвьнѣшагожѧтвьнѣшѹмѹ, жѧтвьнѣшѹемѹ, жѧтвьнѣшѹѹмѹ, жѧтвьнѣшѹмѹ, жѧтвьнѣшюмѹ, жѧтвьнѣшюемѹ, жѧтвьнѣшюѹмѹ, жѧтвьнѣшюмѹжѧтвьнѣе, жѧтвьнѣ, жѧтвьнѣшее, жѧтвьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
жѧтвьнѣшаго, жѧтвьнѣшаего, жѧтвьнѣшааго, жѧтвьнѣшагожѧтвьнѣшмь, жѧтвьнѣшмь, жѧтвьнѣшмъ, жѧтвьнѣшмъжѧтвьнѣшмь, жѧтвьнѣшмь, жѧтвьнѣшмъ, жѧтвьнѣшмъжѧтвьнѣе, жѧтвьнѣ, жѧтвьнѣшее, жѧтвьнѣшежѧтвьнѣшаꙗ, жѧтвьнѣшаѣ, жѧтвьнѣшаѧжѧтвьнѣшхъ, жѧтвьнѣшхъ, жѧтвьнѣшхь, жѧтвьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
жѧтвьнѣшмъ, жѧтвьнѣшмъ, жѧтвьнѣшмьжѧтвьнѣшаꙗ, жѧтвьнѣшаѣ, жѧтвьнѣшаѧжѧтвьнѣшм, жѧтвьнѣшмжѧтвьнѣшхъ, жѧтвьнѣшхъ, жѧтвьнѣшхьжѧтвьнѣшжѧтвьнѣшѹю, жѧтвьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
жѧтвьнѣшма, жѧтвьнѣшмажѧтвьнѣшꙗ, жѧтвьнѣшѣ, жѧтвьнѣшаꙗжѧтвьнѣшѧѧ, жѧтвьнѣшѧѩ, жѧтвьнѣшѫѫ, жѧтвьнѣшаѧ, жѧтвьнѣшее, жѧтвьнѣшеѥжѧтвьнѣшжѧтвьнѣшѫѫ, жѧтвьнѣшѫѭ, жѧтвьнѣшѧѧ, жѧтвьнѣшѧѩ, жѧтвьнѣшююжѧтвьнѣшѫѫ, жѧтвьнѣшѫѭ, жѧтвьнѣшѧѧ, жѧтвьнѣшѧѩ, жѧтвьнѣшюю, жѧтвьнѣшеѭ, жѧтвьнѣшеѫ, жѧтвьнѣшеѧ, жѧтвьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
жѧтвьнѣшжѧтвьнѣшꙗ, жѧтвьнѣшѣжѧтвьнѣшѧѧ, жѧтвьнѣшѧѩ, жѧтвьнѣшѫѫ, жѧтвьнѣшаѧ, жѧтвьнѣшее, жѧтвьнѣшеѥжѧтвьнѣшхъ, жѧтвьнѣшхъ, жѧтвьнѣшхь, жѧтвьнѣшхьжѧтвьнѣшмъ, жѧтвьнѣшмъ, жѧтвьнѣшмь, жѧтвьнѣшмьжѧтвьнѣшѧѧ, жѧтвьнѣшѧѩ, жѧтвьнѣшѫѫ, жѧтвьнѣшаѧ, жѧтвьнѣшее, жѧтвьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
жѧтвьнѣшм, жѧтвьнѣшмжѧтвьнѣшхъ, жѧтвьнѣшхъ, жѧтвьнѣшхь, жѧтвьнѣшхьжѧтвьнѣшжѧтвьнѣшѹю, жѧтвьнѣшююжѧтвьнѣшма, жѧтвьнѣшма
жѧтвьнъ -ꙑ прил Жътвен, жетвен врѣмꙙ же жꙙтвъно бѣаше. сълѹ сꙙ жꙙжд велцѣ бꙑт народомъ многомъ сѫштемъ С 568.9 Божьстъвноѫ ѹбо ревностїѫ раждег сѧ царь,  радост обьѧть его облакь, теаше ꙗкоже єлень въ жѫтъвныѧ асы къ стонкѡмь вѡднымь ЙР 17.27. Изч С жꙙтвънъ Нвб жътвен, жетвен ОА ВА НГер ЕтМл БТР АР РБЕ