Исторически речник
жѧдьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
жѧдьнъ, жѧдьньжѧдьнажѧдьнѹжѧдьнъ, жѧдьньжѧдьнажѧдьномь, жѧдьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
жѧдьнѣжѧдьне, жѧдьнꙑжѧдьнжѧдьнъ, жѧдьньжѧдьномъ, жѧдьномьжѧдьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
жѧдьнꙑжѧдьнѣхъ, жѧдьнѣхьжѧдьнажѧдьнѹжѧдьномажѧдьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
жѧдьнажѧдьнѹжѧдьножѧдьнажѧдьномь, жѧдьномъжѧдьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
жѧдьнажѧдьнъ, жѧдьньжѧдьномъ, жѧдьномьжѧдьнажѧдьнꙑжѧдьнѣхъ, жѧдьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
жѧдьнѣжѧдьнѹжѧдьномажѧдьнажѧдьнꙑ, жѧдьнѫжѧдьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
жѧдьнѫ, жѧдьнѹжѧдьноѭ, жѧдьноѫ, жѧдьноѧ, жѧдьноюжѧдьнѣжѧдьнꙑжѧдьнъ, жѧдьньжѧдьнамъ, жѧдьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
жѧдьнꙑжѧдьнамжѧдьнахъ, жѧдьнахьжѧдьнѣжѧдьнѹжѧдьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
жѧдьнꙑ, жѧдьнꙑ, жѧдьножѧдьнаго, жѧдьнаего, жѧдьнааго, жѧдьнаго, жѧдьного, жѧдьнога, жѧдьнгожѧдьнѹмѹ, жѧдьнѹемѹ, жѧдьнѹѹмѹ, жѧдьнѹмѹ, жѧдьноомѹ, жѧдьномѹ, жѧдьноѹмѹ, жѧдьнмѹжѧдьнꙑ, жѧдьнꙑ, жѧдьножѧдьнаго, жѧдьнаего, жѧдьнааго, жѧдьнаго, жѧдьного, жѧдьнога, жѧдьнгожѧдьнꙑмь, жѧдьнꙑмь, жѧдьнꙑмъ, жѧдьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
жѧдьнѣмь, жѧдьнѣемь, жѧдьнѣѣмь, жѧдьнѣамь, жѧдьнѣмь, жѧдьнѣмъ, жѧдьнѣемъ, жѧдьнѣѣмъ, жѧдьнѣамъ, жѧдьнѣмъ, жѧдьномь, жѧдьномъжѧдьнꙑ, жѧдьнꙑ, жѧдьножѧдьнжѧдьнꙑхъ, жѧдьнꙑхъ, жѧдьнꙑхь, жѧдьнꙑхь, жѧдьнѣхъ, жѧдьнѣхьжѧдьнꙑмъ, жѧдьнꙑмъ, жѧдьнꙑмь, жѧдьнꙑмь, жѧдьнѣмъ, жѧдьнѣмьжѧдьнꙑѧ, жѧдьнꙑꙗ, жѧдьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
жѧдьнꙑм, жѧдьнꙑмжѧдьнꙑхъ, жѧдьнꙑхъ, жѧдьнꙑхь, жѧдьнꙑхьжѧдьнаꙗ, жѧдьнаа, жѧдьнаѣжѧдьнѹю, жѧдьноюжѧдьнꙑма, жѧдьнꙑмажѧдьно, жѧдьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
жѧдьнаго, жѧдьнаего, жѧдьнааго, жѧдьнаго, жѧдьного, жѧдьнога, жѧдьнгожѧдьнѹмѹ, жѧдьнѹемѹ, жѧдьнѹѹмѹ, жѧдьнѹмѹ, жѧдьноомѹ, жѧдьномѹ, жѧдьноѹмѹ, жѧдьнмѹжѧдьно, жѧдьноежѧдьнаго, жѧдьннаего, жѧдьнааго, жѧдьнаго, жѧдьного, жѧдьнога, жѧдьнгожѧдьнꙑмь, жѧдьнꙑмь, жѧдьнꙑмъ, жѧдьнꙑмъжѧдьнѣмь, жѧдьнѣемь, жѧдьнѣѣмь, жѧдьнѣамь, жѧдьнѣмь, жѧдьнѣмъ, жѧдьнѣемъ, жѧдьнѣѣмъ, жѧдьнѣамъ, жѧдьнѣмъ, жѧдьномь, жѧдьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
жѧдьно, жѧдьноежѧдьнаꙗ, жѧдьнаа, жѧдьнаѣ, жѧдьнаѧжѧдьнꙑхъ, жѧдьнꙑхъ, жѧдьнꙑхь, жѧдьнꙑхь, жѧдьнѣхъ, жѧдьнѣхьжѧдьнꙑмъ, жѧдьнꙑмъ, жѧдьнꙑмь, жѧдьнꙑмь, жѧдьнѣмъ, жѧдьнѣмьжѧдьнаꙗ, жѧдьнаа, жѧдьнаѣ, жѧдьнаѧжѧдьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
жѧдьнꙑхъ, жѧдьнꙑхъ, жѧдьнꙑхь, жѧдьнꙑхьжѧдьнѣжѧдьнѹю, жѧдьноюжѧдьнꙑма, жѧдьнꙑмажѧдьнаꙗ, жѧдьнаа, жѧдьнаѣ, жѧдьнаѧжѧдьнꙑѧ, жѧдьнꙑꙗ, жѧдьнѫѭ, жѧдьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
жѧдьнѣ, жѧдьножѧдьнѫѭ, жѧдьнѹю, жѧдьноѭ, жѧдьноюжѧдьнѫѭ, жѧдьноѫ, жѧдьноѧ, жѧдьноюжѧдьнѣжѧдьнꙑѧ, жѧдьнꙑꙗ, жѧдьнꙑежѧдьнꙑхъ, жѧдьнꙑхъ, жѧдьнѣхъ, жѧдьнꙑхь, жѧдьнꙑхь, жѧдьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
жѧдьнꙑмъ, жѧдьнꙑмъ, жѧдьнѣмъ, жѧдьнꙑмь, жѧдьнꙑмь, жѧдьнѣмьжѧдьнꙑѧ, жѧдьнꙑꙗ, жѧдьнꙑежѧдьнꙑм, жѧдьнꙑмжѧдьнꙑхъ, жѧдьнꙑхъ, жѧдьнꙑхь, жѧдьнꙑхьжѧдьнѣжѧдьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
жѧдьнꙑма, жѧдьнꙑмажѧдьнѣ, жѧдьнѣшжѧдьнѣшажѧдьнѣшѹ, жѧдьнѣшюжѧдьнѣжѧдьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
жѧдьнѣшемь, жѧдьнѣшемъжѧдьнѣшжѧдьнѣжѧдьнѣше, жѧдьнѣшжѧдьнѣшь, жѧдьнѣшъжѧдьнѣшемъ, жѧдьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
жѧдьнѣшѧжѧдьнѣшжѧдьнѣшхъ, жѧдьнѣшхьжѧдьнѣшажѧдьнѣшѹ, жѧдьнѣшюжѧдьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
жѧдьнѣе, жѧдьнѣ, жѧдьнѣшежѧдьнѣшажѧдьнѣшѹ, жѧдьнѣшюжѧдьнѣе, жѧдьнѣ, жѧдьнѣшежѧдьнѣшажѧдьнѣшемь, жѧдьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
жѧдьнѣшжѧдьнѣе, жѧдьнѣжѧдьнѣша, жѧдьнѣшжѧдьнѣшь, жѧдьнѣшъжѧдьнѣшемъ, жѧдьнѣшемьжѧдьнѣша, жѧдьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
жѧдьнѣшжѧдьнѣшхъ, жѧдьнѣшхьжѧдьнѣшжѧдьнѣшѹ, жѧдьнѣшюжѧдьнѣшемажѧдьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
жѧдьнѣшѧ, жѧдьнѣшѫ, жѧдьнѣшежѧдьнѣшжѧдьнѣшѫ, жѧдьнѣшѧ, жѧдьнѣшѹжѧдьнѣшеѭ, жѧдьнѣшеѫ, жѧдьнѣшеѧ, жѧдьнѣшеюжѧдьнѣшжѧдьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
жѧдьнѣшѧ, жѧдьнѣшѫ, жѧдьнѣшежѧдьнѣшь, жѧдьнѣшъжѧдьнѣшамъ, жѧдьнѣшамьжѧдьнѣшѧ, жѧдьнѣше, жѧдьнѣшѫжѧдьнѣшамжѧдьнѣшахъ, жѧдьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
жѧдьнѣшжѧдьнѣшѹ, жѧдьнѣшюжѧдьнѣшамажѧдьнѣ, жѧдьнѣшжѧдьнѣшаго, жѧдьнѣшаего, жѧдьнѣшааго, жѧдьнѣшагожѧдьнѣшѹмѹ, жѧдьнѣшѹемѹ, жѧдьнѣшѹѹмѹ, жѧдьнѣшѹмѹ, жѧдьнѣшюмѹ, жѧдьнѣшюемѹ, жѧдьнѣшюѹмѹ, жѧдьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
жѧдьнѣжѧдьнѣшаго, жѧдьнѣшаего, жѧдьнѣшааго, жѧдьнѣшагожѧдьнѣшмь, жѧдьнѣшмь, жѧдьнѣшмъ, жѧдьнѣшмъжѧдьнѣшмь, жѧдьнѣшмь, жѧдьнѣшмъ, жѧдьнѣшмъжѧдьнѣжѧдьнѣше, жѧдьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
жѧдьнѣшхъ, жѧдьнѣшхъ, жѧдьнѣшхь, жѧдьнѣшхьжѧдьнѣшмъ, жѧдьнѣшмъ, жѧдьнѣшмьжѧдьнѣшѧѧ, жѧдьнѣшее, жѧдьнѣшѫѫжѧдьнѣшм, жѧдьнѣшмжѧдьнѣшхъ, жѧдьнѣшхъ, жѧдьнѣшхьжѧдьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
жѧдьнѣшѹю, жѧдьнѣшююжѧдьнѣшма, жѧдьнѣшмажѧдьнѣе, жѧдьнѣ, жѧдьнѣшее, жѧдьнѣшежѧдьнѣшаго, жѧдьнѣшаего, жѧдьнѣшааго, жѧдьнѣшагожѧдьнѣшѹмѹ, жѧдьнѣшѹемѹ, жѧдьнѣшѹѹмѹ, жѧдьнѣшѹмѹ, жѧдьнѣшюмѹ, жѧдьнѣшюемѹ, жѧдьнѣшюѹмѹ, жѧдьнѣшюмѹжѧдьнѣе, жѧдьнѣ, жѧдьнѣшее, жѧдьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
жѧдьнѣшаго, жѧдьнѣшаего, жѧдьнѣшааго, жѧдьнѣшагожѧдьнѣшмь, жѧдьнѣшмь, жѧдьнѣшмъ, жѧдьнѣшмъжѧдьнѣшмь, жѧдьнѣшмь, жѧдьнѣшмъ, жѧдьнѣшмъжѧдьнѣе, жѧдьнѣ, жѧдьнѣшее, жѧдьнѣшежѧдьнѣшаꙗ, жѧдьнѣшаѣ, жѧдьнѣшаѧжѧдьнѣшхъ, жѧдьнѣшхъ, жѧдьнѣшхь, жѧдьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
жѧдьнѣшмъ, жѧдьнѣшмъ, жѧдьнѣшмьжѧдьнѣшаꙗ, жѧдьнѣшаѣ, жѧдьнѣшаѧжѧдьнѣшм, жѧдьнѣшмжѧдьнѣшхъ, жѧдьнѣшхъ, жѧдьнѣшхьжѧдьнѣшжѧдьнѣшѹю, жѧдьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
жѧдьнѣшма, жѧдьнѣшмажѧдьнѣшꙗ, жѧдьнѣшѣ, жѧдьнѣшаꙗжѧдьнѣшѧѧ, жѧдьнѣшѧѩ, жѧдьнѣшѫѫ, жѧдьнѣшаѧ, жѧдьнѣшее, жѧдьнѣшеѥжѧдьнѣшжѧдьнѣшѫѫ, жѧдьнѣшѫѭ, жѧдьнѣшѧѧ, жѧдьнѣшѧѩ, жѧдьнѣшююжѧдьнѣшѫѫ, жѧдьнѣшѫѭ, жѧдьнѣшѧѧ, жѧдьнѣшѧѩ, жѧдьнѣшюю, жѧдьнѣшеѭ, жѧдьнѣшеѫ, жѧдьнѣшеѧ, жѧдьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
жѧдьнѣшжѧдьнѣшꙗ, жѧдьнѣшѣжѧдьнѣшѧѧ, жѧдьнѣшѧѩ, жѧдьнѣшѫѫ, жѧдьнѣшаѧ, жѧдьнѣшее, жѧдьнѣшеѥжѧдьнѣшхъ, жѧдьнѣшхъ, жѧдьнѣшхь, жѧдьнѣшхьжѧдьнѣшмъ, жѧдьнѣшмъ, жѧдьнѣшмь, жѧдьнѣшмьжѧдьнѣшѧѧ, жѧдьнѣшѧѩ, жѧдьнѣшѫѫ, жѧдьнѣшаѧ, жѧдьнѣшее, жѧдьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
жѧдьнѣшм, жѧдьнѣшмжѧдьнѣшхъ, жѧдьнѣшхъ, жѧдьнѣшхь, жѧдьнѣшхьжѧдьнѣшжѧдьнѣшѹю, жѧдьнѣшююжѧдьнѣшма, жѧдьнѣшма
жѧдьнъ -ꙑ прил Жаден, който е свързан с усещане на жажда ꙇ жден ꙇꙁ него вꙿсь дхъ жѧдънꙑ СЕ 43a 2 жѧдьнъ бꙑт διψάω Жаден съм, изпитвам жажда жꙙдънъ бѣхъ  напосте мꙙ С 123.20—21 повелѣ же нѣкомѹ отъ братьѧ тешт къ панц.  пршедꙿшмъ отъ пѫт жꙙдꙿномъ сѫштемъ водѫ прнест С 549.24 Изч СЕ С жꙙдьнъ жꙙдънъ жѧдънъ Нвб жъден диал ДА НТ ЕтМл МлБТР БТР НГер ДА жаден ОА ВА Дюв НГер АР РБЕ ЕтМл ЕтБАН МлБТР РРОДД БТР ДА жеден диал ЕтМл МлБТР БТР ДА Срв Жеден МИ АМС,Полог Жедна река МИ ЖЧ