Исторически речник
жѧдань  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
жѧдан, жѧданьжѧданꙗ, жѧдана, жѧданьꙗжѧданю, жѧданѹ, жѧданьюжѧданмь, жѧданьмь, жѧданмъ, жѧданьмъ, жѧданмь, жѧданмъжѧдан, жѧдань, жѧданжѧданꙗ, жѧдана, жѧданьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
жѧдан, жѧдань, жѧданежѧданмъ, жѧданьмъ, жѧданмь, жѧданьмь, жѧданмъ, жѧданмь, жѧданомъ, жѧданамъжѧдан, жѧдань, жѧдан, жѧданмжѧданхъ, жѧданьхъ, жѧданхь, жѧданьхь, жѧданхъ, жѧданхьжѧдан, жѧданьжѧданю, жѧданѹ, жѧданью
NnDu
жѧданма, жѧданьма, жѧданма, жѧданма
жѧдань -ꙗ ср 1. Жажда, усещане на жажда тѣснꙑхъ же тѣхъ вратъ.ꙇ скръбънааго пѫт. се сѫтъ дѣла. алъкане жѧдан. ꙁемелѣган. кланѣне. малосъпане СЕ 69b 22 2. Прен. Силно желание, жадуване за нещо прлеж ꙁѣло къ такомѹ жꙙданю дондеже ѹꙁьрш жꙙдѣнааго ꙗко  жꙙждеш С 500.14 Изч СЕ С Гр πόϑος жѧдан жꙙдан Нвб Срв жеда диал РБЕ ДА жад, жадост остар РБЕ