Исторически речник
жрѣбѧ  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
жрѣбѧжрѣбѧтежрѣбѧтжрѣбѧтемь, жрѣбѧтемъжрѣбѧтежрѣбѧта
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
жрѣбѧтъ, жрѣбѧтьжрѣбѧтемъ, жрѣбѧтемь, жрѣбѧтомъ, жрѣбѧтомьжрѣбѧтꙑжрѣбѧтехъ, жрѣбѧтехьжрѣбѧтѣжрѣбѧтѹ
NnDu
жрѣбѧтьма, жрѣбѧтъма
жрѣбѧ -жрѣбѧте ср Малко конче или магаренце, осле ꙇ абье обрѧштета осьлѧ првѧꙁано  жрѣбѧ съ нмь М Мт 21.2 ЗI А СК се цсрь тво грѧдетъ. сѣдѧ на жрѣбѧте осъл М Йо 12.15 З А СК првѣсте осьлѧ  жрѣбѧ. ꙇ въꙁложшѧ връхѹ рꙁꙑ своѩ. ꙇ вьсѣде връхѹ хъ М Мт 21.7 ЗI А СК і ѣко ба блгсвшѧ сѧдѧштаго на жрѣбѧте ѣко і на прѣстолѣ херѹвмьсцѣмь К 1а 37 Срв. С326.16 да вьндемъ въ цѣсарьство небесьно. сьрꙙштамъ го дѫшта на жрѣбꙙт.  ждовъско облаѭшта беꙁѹм С 341.9 тъ кротъкъ  въсѣдъ на осьлꙙ  жрѣбꙙ осьлꙙтно С 337.7 М З А СК К С Гр πῶλος Нвб жребѐ диал ВА Дюв НГер ЕтМл МлБТР ЕтБАН ДА Срв жребчѐ ОА НТ ЕтМл АР РБЕ ВА Жребево МИ Жребино МИ СНМБ Жребчево МИ ПК,Пр. в им