Исторически речник
жрьнꙑ  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
жрьнꙑ, жрьнъв, жрьньв, жрьнвжрьнъве, жрьньве, жрьнве, жрьнъв, жрьньв, жрьнвжрьнъв, жрьньв, жрьнвжрьнъвь, жрьнъвъ, жрьньвь, жрьньвъ, жрьновь, жрьновъ, жрьнъве, жрьньве, жрьнвежрьнъвѭ, жрьнъвьѭ, жрьнъвѫ, жрьнъвѧ, жрьнъвю, жрьнъвью, жрьньвѭ, жрьньвьѭ, жрьньвѫ, жрьньвѧ, жрьньвю, жрьньвью, жрьнвѭ, жрьнвьѭ, жрьнвѫ, жрьнвѧ, жрьнвю, жрьнвьюжрьнъве, жрьньве, жрьнве, жрьнъв, жрьньв, жрьнв
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
жрьнꙑ, жрьнъв, жрьньв, жрьнвжрьнъв, жрьньв, жрьнвжрьнъвь, жрьнъвъ, жрьньвь, жрьньвъ, жрьновь, жрьновъжрьнъвамъ, жрьнъвамь, жрьньвамъ, жрьньвамьжрьнъвам, жрьньвам, жрьнвамжрьнъвахъ, жрьнъвахь, жрьньвахъ, жрьньвахь, жрьнвахъ, жрьнвахь
NfOuNfGuNfDu
жрьнъв, жрьньв, жрьнвжрьнъвѹ, жрьньвѹ, жрьнвѹжрьнъвама, жрьньвама, жрьнвама
жрьнꙑ -жрьнъве ж 1. Воденичен камък ѹнѣе емѹ естъ да обѣсѧтъ жръновъ на вꙑ его осьльскꙑ. і потопѧтъ і въ пѫнѣ морѣстѣ М Мт 18.6 ЗI 2. Мелница дьвѣ мелѭщ въ жрънъвахъ. една поемлетъ сѧ  една оставлѣатъ сѧ М Мт 24.41 З А СК сца же бо  ѹ насъ словесꙑ хѹда.  ѹготовьна трепеꙁѣ. днъ хлѣбъ сѣѭшт на себѣ. не гоже жрънв съмлѣшꙙ ... нъ гоже дѣвца ... просвѣт С 395.29—30 гоже конꙗ люта сѣшта ... въпрѧже въ жрънъв ...  мелꙗаше С 565.8 Изч М З А СК С Гр μύλος Нвб жръни ’ръчна мелница’ диал РРОДД Срв жѐрка диал ЕтМл МлБТР БТР ЕтБАН жерновен камък МлБТР жрновница АП,ПСС