Исторически речник
жрьнъвьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
жрьнъвьнъ, жрьнъвьньжрьнъвьнажрьнъвьнѹжрьнъвьнъ, жрьнъвьньжрьнъвьнажрьнъвьномь, жрьнъвьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
жрьнъвьнѣжрьнъвьне, жрьнъвьнꙑжрьнъвьнжрьнъвьнъ, жрьнъвьньжрьнъвьномъ, жрьнъвьномьжрьнъвьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
жрьнъвьнꙑжрьнъвьнѣхъ, жрьнъвьнѣхьжрьнъвьнажрьнъвьнѹжрьнъвьномажрьнъвьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
жрьнъвьнажрьнъвьнѹжрьнъвьножрьнъвьнажрьнъвьномь, жрьнъвьномъжрьнъвьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
жрьнъвьнажрьнъвьнъ, жрьнъвьньжрьнъвьномъ, жрьнъвьномьжрьнъвьнажрьнъвьнꙑжрьнъвьнѣхъ, жрьнъвьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
жрьнъвьнѣжрьнъвьнѹжрьнъвьномажрьнъвьнажрьнъвьнꙑ, жрьнъвьнѫжрьнъвьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
жрьнъвьнѫ, жрьнъвьнѹжрьнъвьнѭ, жрьнъвьноѫ, жрьнъвьноѧ, жрьнъвьноюжрьнъвьнѣжрьнъвьнꙑжрьнъвьнъ, жрьнъвьньжрьнъвьнамъ, жрьнъвьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
жрьнъвьнꙑжрьнъвьнамжрьнъвьнахъ, жрьнъвьнахьжрьнъвьнѣжрьнъвьнѹжрьнъвьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
жрьнъвьнꙑ, жрьнъвьнꙑ, жрьнъвьножрьнъвьнаго, жрьнъвьнаего, жрьнъвьнааго, жрьнъвьнаго, жрьнъвьного, жрьнъвьнога, жрьнъвьнгожрьнъвьнѹмѹ, жрьнъвьнѹемѹ, жрьнъвьнѹѹмѹ, жрьнъвьнѹмѹ, жрьнъвьноомѹ, жрьнъвьномѹ, жрьнъвьноѹмѹ, жрьнъвьнмѹжрьнъвьнꙑ, жрьнъвьнꙑ, жрьнъвьножрьнъвьнаго, жрьнъвьнаего, жрьнъвьнааго, жрьнъвьнаго, жрьнъвьного, жрьнъвьнога, жрьнъвьнгожрьнъвьнꙑмь, жрьнъвьнꙑмь, жрьнъвьнꙑмъ, жрьнъвьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
жрьнъвьнѣмь, жрьнъвьнѣемь, жрьнъвьнѣѣмь, жрьнъвьнѣамь, жрьнъвьнѣмь, жрьнъвьнѣмъ, жрьнъвьнѣемъ, жрьнъвьнѣѣмъ, жрьнъвьнѣамъ, жрьнъвьнѣмъ, жрьнъвьномь, жрьнъвьномъжрьнъвьнꙑ, жрьнъвьнꙑ, жрьнъвьножрьнъвьнжрьнъвьнꙑхъ, жрьнъвьнꙑхъ, жрьнъвьнꙑхь, жрьнъвьнꙑхь, жрьнъвьнѣхъ, жрьнъвьнѣхьжрьнъвьнꙑмъ, жрьнъвьнꙑмъ, жрьнъвьнꙑмь, жрьнъвьнꙑмь, жрьнъвьнѣмъ, жрьнъвьнѣмьжрьнъвьнꙑѧ, жрьнъвьнꙑꙗ, жрьнъвьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
жрьнъвьнꙑм, жрьнъвьнꙑмжрьнъвьнꙑхъ, жрьнъвьнꙑхъ, жрьнъвьнꙑхь, жрьнъвьнꙑхьжрьнъвьнаꙗ, жрьнъвьнаа, жрьнъвьнаѣжрьнъвьнѹю, жрьнъвьноюжрьнъвьнꙑма, жрьнъвьнꙑмажрьнъвьно, жрьнъвьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
жрьнъвьнаго, жрьнъвьнаего, жрьнъвьнааго, жрьнъвьнаго, жрьнъвьного, жрьнъвьнога, жрьнъвьнгожрьнъвьнѹмѹ, жрьнъвьнѹемѹ, жрьнъвьнѹѹмѹ, жрьнъвьнѹмѹ, жрьнъвьноомѹ, жрьнъвьномѹ, жрьнъвьноѹмѹ, жрьнъвьнмѹжрьнъвьно, жрьнъвьноежрьнъвьнаго, жрьнъвьнаего, жрьнъвьнааго, жрьнъвьнаго, жрьнъвьного, жрьнъвьнога, жрьнъвьнгожрьнъвьнꙑмь, жрьнъвьнꙑмь, жрьнъвьнꙑмъ, жрьнъвьнꙑмъжрьнъвьнѣмь, жрьнъвьнѣемь, жрьнъвьнѣѣмь, жрьнъвьнѣамь, жрьнъвьнѣмь, жрьнъвьнѣмъ, жрьнъвьнѣемъ, жрьнъвьнѣѣмъ, жрьнъвьнѣамъ, жрьнъвьнѣмъ, жрьнъвьномь, жрьнъвьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
жрьнъвьно, жрьнъвьноежрьнъвьнаꙗ, жрьнъвьнаа, жрьнъвьнаѣ, жрьнъвьнаѧжрьнъвьнꙑхъ, жрьнъвьнꙑхъ, жрьнъвьнꙑхь, жрьнъвьнꙑхь, жрьнъвьнѣхъ, жрьнъвьнѣхьжрьнъвьнꙑмъ, жрьнъвьнꙑмъ, жрьнъвьнꙑмь, жрьнъвьнꙑмь, жрьнъвьнѣмъ, жрьнъвьнѣмьжрьнъвьнаꙗ, жрьнъвьнаа, жрьнъвьнаѣ, жрьнъвьнаѧжрьнъвьнꙑм, жрьнъвьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
жрьнъвьнꙑхъ, жрьнъвьнꙑхъ, жрьнъвьнꙑхь, жрьнъвьнꙑхьжрьнъвьнѣжрьнъвьнѹю, жрьнъвьноюжрьнъвьнꙑма, жрьнъвьнꙑмажрьнъвьнаꙗ, жрьнъвьнаа, жрьнъвьнаѣ, жрьнъвьнаѧжрьнъвьнꙑѧ, жрьнъвьнꙑꙗ, жрьнъвьнѫѭ, жрьнъвьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
жрьнъвьнѣ, жрьнъвьножрьнъвьнѫѭ, жрьнъвьнѹю, жрьнъвьноѭ, жрьнъвьноюжрьнъвьнѫѭ, жрьнъвьноѫ, жрьнъвьноѧ, жрьнъвьноюжрьнъвьнѣжрьнъвьнꙑѧ, жрьнъвьнꙑꙗ, жрьнъвьнꙑежрьнъвьнꙑхъ, жрьнъвьнꙑхъ, жрьнъвьнѣхъ, жрьнъвьнꙑхь, жрьнъвьнꙑхь, жрьнъвьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
жрьнъвьнꙑмъ, жрьнъвьнꙑмъ, жрьнъвьнѣмъ, жрьнъвьнꙑмь, жрьнъвьнꙑмь, жрьнъвьнѣмьжрьнъвьнꙑѧ, жрьнъвьнꙑꙗ, жрьнъвьнꙑежрьнъвьнꙑм, жрьнъвьнꙑмжрьнъвьнꙑхъ, жрьнъвьнꙑхъ, жрьнъвьнꙑхь, жрьнъвьнꙑхьжрьнъвьнѣжрьнъвьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
жрьнъвьнꙑма, жрьнъвьнꙑмажрьнъвьнѣ, жрьнъвьнѣшжрьнъвьнѣшажрьнъвьнѣшѹ, жрьнъвьнѣшюжрьнъвьнѣжрьнъвьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
жрьнъвьнѣшемь, жрьнъвьнѣшемъжрьнъвьнѣшжрьнъвьнѣжрьнъвьнѣше, жрьнъвьнѣшжрьнъвьнѣшь, жрьнъвьнѣшъжрьнъвьнѣшемъ, жрьнъвьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
жрьнъвьнѣшѧжрьнъвьнѣшжрьнъвьнѣшхъ, жрьнъвьнѣшхьжрьнъвьнѣшажрьнъвьнѣшѹ, жрьнъвьнѣшюжрьнъвьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
жрьнъвьнѣе, жрьнъвьнѣ, жрьнъвьнѣшежрьнъвьнѣшажрьнъвьнѣшѹ, жрьнъвьнѣшюжрьнъвьнѣе, жрьнъвьнѣ, жрьнъвьнѣшежрьнъвьнѣшажрьнъвьнѣшемь, жрьнъвьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
жрьнъвьнѣшжрьнъвьнѣе, жрьнъвьнѣжрьнъвьнѣша, жрьнъвьнѣшжрьнъвьнѣшь, жрьнъвьнѣшъжрьнъвьнѣшемъ, жрьнъвьнѣшемьжрьнъвьнѣша, жрьнъвьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
жрьнъвьнѣшжрьнъвьнѣшхъ, жрьнъвьнѣшхьжрьнъвьнѣшжрьнъвьнѣшѹ, жрьнъвьнѣшюжрьнъвьнѣшемажрьнъвьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
жрьнъвьнѣшѧ, жрьнъвьнѣшѫ, жрьнъвьнѣшежрьнъвьнѣшжрьнъвьнѣшѫ, жрьнъвьнѣшѧ, жрьнъвьнѣшѹжрьнъвьнѣшеѭ, жрьнъвьнѣшеѫ, жрьнъвьнѣшеѧ, жрьнъвьнѣшеюжрьнъвьнѣшжрьнъвьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
жрьнъвьнѣшѧ, жрьнъвьнѣшѫ, жрьнъвьнѣшежрьнъвьнѣшь, жрьнъвьнѣшъжрьнъвьнѣшамъ, жрьнъвьнѣшамьжрьнъвьнѣшѧ, жрьнъвьнѣше, жрьнъвьнѣшѫжрьнъвьнѣшамжрьнъвьнѣшахъ, жрьнъвьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
жрьнъвьнѣшжрьнъвьнѣшѹ, жрьнъвьнѣшюжрьнъвьнѣшамажрьнъвьнѣ, жрьнъвьнѣшжрьнъвьнѣшаго, жрьнъвьнѣшаего, жрьнъвьнѣшааго, жрьнъвьнѣшагожрьнъвьнѣшѹмѹ, жрьнъвьнѣшѹемѹ, жрьнъвьнѣшѹѹмѹ, жрьнъвьнѣшѹмѹ, жрьнъвьнѣшюмѹ, жрьнъвьнѣшюемѹ, жрьнъвьнѣшюѹмѹ, жрьнъвьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
жрьнъвьнѣжрьнъвьнѣшаго, жрьнъвьнѣшаего, жрьнъвьнѣшааго, жрьнъвьнѣшагожрьнъвьнѣшмь, жрьнъвьнѣшмь, жрьнъвьнѣшмъ, жрьнъвьнѣшмъжрьнъвьнѣшмь, жрьнъвьнѣшмь, жрьнъвьнѣшмъ, жрьнъвьнѣшмъжрьнъвьнѣжрьнъвьнѣше, жрьнъвьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
жрьнъвьнѣшхъ, жрьнъвьнѣшхъ, жрьнъвьнѣшхь, жрьнъвьнѣшхьжрьнъвьнѣшмъ, жрьнъвьнѣшмъ, жрьнъвьнѣшмьжрьнъвьнѣшѧѧ, жрьнъвьнѣшее, жрьнъвьнѣшѫѫжрьнъвьнѣшм, жрьнъвьнѣшмжрьнъвьнѣшхъ, жрьнъвьнѣшхъ, жрьнъвьнѣшхьжрьнъвьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
жрьнъвьнѣшѹю, жрьнъвьнѣшююжрьнъвьнѣшма, жрьнъвьнѣшмажрьнъвьнѣе, жрьнъвьнѣ, жрьнъвьнѣшее, жрьнъвьнѣшежрьнъвьнѣшаго, жрьнъвьнѣшаего, жрьнъвьнѣшааго, жрьнъвьнѣшагожрьнъвьнѣшѹмѹ, жрьнъвьнѣшѹемѹ, жрьнъвьнѣшѹѹмѹ, жрьнъвьнѣшѹмѹ, жрьнъвьнѣшюмѹ, жрьнъвьнѣшюемѹ, жрьнъвьнѣшюѹмѹ, жрьнъвьнѣшюмѹжрьнъвьнѣе, жрьнъвьнѣ, жрьнъвьнѣшее, жрьнъвьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
жрьнъвьнѣшаго, жрьнъвьнѣшаего, жрьнъвьнѣшааго, жрьнъвьнѣшагожрьнъвьнѣшмь, жрьнъвьнѣшмь, жрьнъвьнѣшмъ, жрьнъвьнѣшмъжрьнъвьнѣшмь, жрьнъвьнѣшмь, жрьнъвьнѣшмъ, жрьнъвьнѣшмъжрьнъвьнѣе, жрьнъвьнѣ, жрьнъвьнѣшее, жрьнъвьнѣшежрьнъвьнѣшаꙗ, жрьнъвьнѣшаѣ, жрьнъвьнѣшаѧжрьнъвьнѣшхъ, жрьнъвьнѣшхъ, жрьнъвьнѣшхь, жрьнъвьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
жрьнъвьнѣшмъ, жрьнъвьнѣшмъ, жрьнъвьнѣшмьжрьнъвьнѣшаꙗ, жрьнъвьнѣшаѣ, жрьнъвьнѣшаѧжрьнъвьнѣшм, жрьнъвьнѣшмжрьнъвьнѣшхъ, жрьнъвьнѣшхъ, жрьнъвьнѣшхьжрьнъвьнѣшжрьнъвьнѣшѹю, жрьнъвьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
жрьнъвьнѣшма, жрьнъвьнѣшмажрьнъвьнѣшꙗ, жрьнъвьнѣшѣ, жрьнъвьнѣшаꙗжрьнъвьнѣшѧѧ, жрьнъвьнѣшѧѩ, жрьнъвьнѣшѫѫ, жрьнъвьнѣшаѧ, жрьнъвьнѣшее, жрьнъвьнѣшеѥжрьнъвьнѣшжрьнъвьнѣшѫѫ, жрьнъвьнѣшѫѭ, жрьнъвьнѣшѧѧ, жрьнъвьнѣшѧѩ, жрьнъвьнѣшююжрьнъвьнѣшѫѫ, жрьнъвьнѣшѫѭ, жрьнъвьнѣшѧѧ, жрьнъвьнѣшѧѩ, жрьнъвьнѣшюю, жрьнъвьнѣшеѭ, жрьнъвьнѣшеѫ, жрьнъвьнѣшеѧ, жрьнъвьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
жрьнъвьнѣшжрьнъвьнѣшꙗ, жрьнъвьнѣшѣжрьнъвьнѣшѧѧ, жрьнъвьнѣшѧѩ, жрьнъвьнѣшѫѫ, жрьнъвьнѣшаѧ, жрьнъвьнѣшее, жрьнъвьнѣшеѥжрьнъвьнѣшхъ, жрьнъвьнѣшхъ, жрьнъвьнѣшхь, жрьнъвьнѣшхьжрьнъвьнѣшмъ, жрьнъвьнѣшмъ, жрьнъвьнѣшмь, жрьнъвьнѣшмьжрьнъвьнѣшѧѧ, жрьнъвьнѣшѧѩ, жрьнъвьнѣшѫѫ, жрьнъвьнѣшаѧ, жрьнъвьнѣшее, жрьнъвьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
жрьнъвьнѣшм, жрьнъвьнѣшмжрьнъвьнѣшхъ, жрьнъвьнѣшхъ, жрьнъвьнѣшхь, жрьнъвьнѣшхьжрьнъвьнѣшжрьнъвьнѣшѹю, жрьнъвьнѣшююжрьнъвьнѣшма, жрьнъвьнѣшма
жрьнъвьнъ -ꙑ прил камꙑ жрьнъвьнꙑ μύλος ὀνικός, λίϑος μυλικός Воденичен камък добрѣе емѹ пае. аще обложѧтъ камень жръновънꙑ о вꙑ его. і въвръгѫтъ і въ море М Мк 9.42 З ѹнѣе емѹ б бꙑло. аште б камень жръновънꙑ въꙁложенъ на вꙑѭ его. і въвръженъ въ море М Лк 17.2 Изч М З жръновънъ Нвб Срв жерновен [жерновни] камък МлБТР