Исторически речник
жтомѣрень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
жтомѣрен, жтомѣреньжтомѣренꙗ, жтомѣрена, жтомѣреньꙗжтомѣреню, жтомѣренѹ, жтомѣреньюжтомѣренмь, жтомѣреньмь, жтомѣренмъ, жтомѣреньмъ, жтомѣренмь, жтомѣренмъжтомѣрен, жтомѣрень, жтомѣренжтомѣренꙗ, жтомѣрена, жтомѣреньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
жтомѣрен, жтомѣрень, жтомѣренежтомѣренмъ, жтомѣреньмъ, жтомѣренмь, жтомѣреньмь, жтомѣренмъ, жтомѣренмь, жтомѣреномъ, жтомѣренамъжтомѣрен, жтомѣрень, жтомѣрен, жтомѣренмжтомѣренхъ, жтомѣреньхъ, жтомѣренхь, жтомѣреньхь, жтомѣренхъ, жтомѣренхьжтомѣрен, жтомѣреньжтомѣреню, жтомѣренѹ, жтомѣренью
NnDu
жтомѣренма, жтомѣреньма, жтомѣренма, жтомѣренма
жтомѣрень -ꙗ ср Дажба, отмерена храна кто ѹбо естъ вѣрънꙑ прставьнкъ  мѫдрꙑ. егоже поставтъ гъ надъ елѣдѭ своеѭ. дѣт вь врѣмѧ жтомѣрене М Лк 12.42 Изч М З Калка от гр σιτομέτριον жтомѣрене Нвб Срв жито и мерене