Исторически речник
жвотьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
жвотьнъ, жвотьньжвотьнажвотьнѹжвотьнъ, жвотьньжвотьнажвотьномь, жвотьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
жвотьнѣжвотьне, жвотьнꙑжвотьнжвотьнъ, жвотьньжвотьномъ, жвотьномьжвотьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
жвотьнꙑжвотьнѣхъ, жвотьнѣхьжвотьнажвотьнѹжвотьномажвотьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
жвотьнажвотьнѹжвотьножвотьнажвотьномь, жвотьномъжвотьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
жвотьнажвотьнъ, жвотьньжвотьномъ, жвотьномьжвотьнажвотьнꙑжвотьнѣхъ, жвотьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
жвотьнѣжвотьнѹжвотьномажвотьнажвотьнꙑ, жвотьнѫжвотьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
жвотьнѫ, жвотьнѹжвотьноѭ, жвотьноѫ, жвотьноѧ, жвотьноюжвотьнѣжвотьнꙑжвотьнъ, жвотьньжвотьнамъ, жвотьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
жвотьнꙑжвотьнамжвотьнахъ, жвотьнахьжвотьнѣжвотьнѹжвотьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
жвотьнꙑ, жвотьнꙑ, жвотьножвотьнаго, жвотьнаего, жвотьнааго, жвотьнаго, жвотьного, жвотьнога, жвотьнгожвотьнѹмѹ, жвотьнѹемѹ, жвотьнѹѹмѹ, жвотьнѹмѹ, жвотьноомѹ, жвотьномѹ, жвотьноѹмѹ, жвотьнмѹжвотьнꙑ, жвотьнꙑ, жвотьножвотьнаго, жвотьнаего, жвотьнааго, жвотьнаго, жвотьного, жвотьнога, жвотьнгожвотьнꙑмь, жвотьнꙑмь, жвотьнꙑмъ, жвотьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
жвотьнѣмь, жвотьнѣемь, жвотьнѣѣмь, жвотьнѣамь, жвотьнѣмь, жвотьнѣмъ, жвотьнѣемъ, жвотьнѣѣмъ, жвотьнѣамъ, жвотьнѣмъ, жвотьномь, жвотьномъжвотьнꙑ, жвотьнꙑ, жвотьножвотьнжвотьнꙑхъ, жвотьнꙑхъ, жвотьнꙑхь, жвотьнꙑхь, жвотьнѣхъ, жвотьнѣхьжвотьнꙑмъ, жвотьнꙑмъ, жвотьнꙑмь, жвотьнꙑмь, жвотьнѣмъ, жвотьнѣмьжвотьнꙑѧ, жвотьнꙑꙗ, жвотьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
жвотьнꙑм, жвотьнꙑмжвотьнꙑхъ, жвотьнꙑхъ, жвотьнꙑхь, жвотьнꙑхьжвотьнаꙗ, жвотьнаа, жвотьнаѣжвотьнѹю, жвотьноюжвотьнꙑма, жвотьнꙑмажвотьно, жвотьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
жвотьнаго, жвотьнаего, жвотьнааго, жвотьнаго, жвотьного, жвотьнога, жвотьнгожвотьнѹмѹ, жвотьнѹемѹ, жвотьнѹѹмѹ, жвотьнѹмѹ, жвотьноомѹ, жвотьномѹ, жвотьноѹмѹ, жвотьнмѹжвотьно, жвотьноежвотьнаго, жвотьннаего, жвотьнааго, жвотьнаго, жвотьного, жвотьнога, жвотьнгожвотьнꙑмь, жвотьнꙑмь, жвотьнꙑмъ, жвотьнꙑмъжвотьнѣмь, жвотьнѣемь, жвотьнѣѣмь, жвотьнѣамь, жвотьнѣмь, жвотьнѣмъ, жвотьнѣемъ, жвотьнѣѣмъ, жвотьнѣамъ, жвотьнѣмъ, жвотьномь, жвотьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
жвотьно, жвотьноежвотьнаꙗ, жвотьнаа, жвотьнаѣ, жвотьнаѧжвотьнꙑхъ, жвотьнꙑхъ, жвотьнꙑхь, жвотьнꙑхь, жвотьнѣхъ, жвотьнѣхьжвотьнꙑмъ, жвотьнꙑмъ, жвотьнꙑмь, жвотьнꙑмь, жвотьнѣмъ, жвотьнѣмьжвотьнаꙗ, жвотьнаа, жвотьнаѣ, жвотьнаѧжвотьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
жвотьнꙑхъ, жвотьнꙑхъ, жвотьнꙑхь, жвотьнꙑхьжвотьнѣжвотьнѹю, жвотьноюжвотьнꙑма, жвотьнꙑмажвотьнаꙗ, жвотьнаа, жвотьнаѣ, жвотьнаѧжвотьнꙑѧ, жвотьнꙑꙗ, жвотьнѫѭ, жвотьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
жвотьнѣ, жвотьножвотьнѫѭ, жвотьнѹю, жвотьноѭ, жвотьноюжвотьнѫѭ, жвотьноѫ, жвотьноѧ, жвотьноюжвотьнѣжвотьнꙑѧ, жвотьнꙑꙗ, жвотьнꙑежвотьнꙑхъ, жвотьнꙑхъ, жвотьнѣхъ, жвотьнꙑхь, жвотьнꙑхь, жвотьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
жвотьнꙑмъ, жвотьнꙑмъ, жвотьнѣмъ, жвотьнꙑмь, жвотьнꙑмь, жвотьнѣмьжвотьнꙑѧ, жвотьнꙑꙗ, жвотьнꙑежвотьнꙑм, жвотьнꙑмжвотьнꙑхъ, жвотьнꙑхъ, жвотьнꙑхь, жвотьнꙑхьжвотьнѣжвотьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
жвотьнꙑма, жвотьнꙑмажвотьнѣ, жвотьнѣшжвотьнѣшажвотьнѣшѹ, жвотьнѣшюжвотьнѣжвотьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
жвотьнѣшемь, жвотьнѣшемъжвотьнѣшжвотьнѣжвотьнѣше, жвотьнѣшжвотьнѣшь, жвотьнѣшъжвотьнѣшемъ, жвотьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
жвотьнѣшѧжвотьнѣшжвотьнѣшхъ, жвотьнѣшхьжвотьнѣшажвотьнѣшѹ, жвотьнѣшюжвотьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
жвотьнѣе, жвотьнѣ, жвотьнѣшежвотьнѣшажвотьнѣшѹ, жвотьнѣшюжвотьнѣе, жвотьнѣ, жвотьнѣшежвотьнѣшажвотьнѣшемь, жвотьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
жвотьнѣшжвотьнѣе, жвотьнѣжвотьнѣша, жвотьнѣшжвотьнѣшь, жвотьнѣшъжвотьнѣшемъ, жвотьнѣшемьжвотьнѣша, жвотьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
жвотьнѣшжвотьнѣшхъ, жвотьнѣшхьжвотьнѣшжвотьнѣшѹ, жвотьнѣшюжвотьнѣшемажвотьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
жвотьнѣшѧ, жвотьнѣшѫ, жвотьнѣшежвотьнѣшжвотьнѣшѫ, жвотьнѣшѧ, жвотьнѣшѹжвотьнѣшеѭ, жвотьнѣшеѫ, жвотьнѣшеѧ, жвотьнѣшеюжвотьнѣшжвотьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
жвотьнѣшѧ, жвотьнѣшѫ, жвотьнѣшежвотьнѣшь, жвотьнѣшъжвотьнѣшамъ, жвотьнѣшамьжвотьнѣшѧ, жвотьнѣше, жвотьнѣшѫжвотьнѣшамжвотьнѣшахъ, жвотьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
жвотьнѣшжвотьнѣшѹ, жвотьнѣшюжвотьнѣшамажвотьнѣ, жвотьнѣшжвотьнѣшаго, жвотьнѣшаего, жвотьнѣшааго, жвотьнѣшагожвотьнѣшѹмѹ, жвотьнѣшѹемѹ, жвотьнѣшѹѹмѹ, жвотьнѣшѹмѹ, жвотьнѣшюмѹ, жвотьнѣшюемѹ, жвотьнѣшюѹмѹ, жвотьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
жвотьнѣжвотьнѣшаго, жвотьнѣшаего, жвотьнѣшааго, жвотьнѣшагожвотьнѣшмь, жвотьнѣшмь, жвотьнѣшмъ, жвотьнѣшмъжвотьнѣшмь, жвотьнѣшмь, жвотьнѣшмъ, жвотьнѣшмъжвотьнѣжвотьнѣше, жвотьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
жвотьнѣшхъ, жвотьнѣшхъ, жвотьнѣшхь, жвотьнѣшхьжвотьнѣшмъ, жвотьнѣшмъ, жвотьнѣшмьжвотьнѣшѧѧ, жвотьнѣшее, жвотьнѣшѫѫжвотьнѣшм, жвотьнѣшмжвотьнѣшхъ, жвотьнѣшхъ, жвотьнѣшхьжвотьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
жвотьнѣшѹю, жвотьнѣшююжвотьнѣшма, жвотьнѣшмажвотьнѣе, жвотьнѣ, жвотьнѣшее, жвотьнѣшежвотьнѣшаго, жвотьнѣшаего, жвотьнѣшааго, жвотьнѣшагожвотьнѣшѹмѹ, жвотьнѣшѹемѹ, жвотьнѣшѹѹмѹ, жвотьнѣшѹмѹ, жвотьнѣшюмѹ, жвотьнѣшюемѹ, жвотьнѣшюѹмѹ, жвотьнѣшюмѹжвотьнѣе, жвотьнѣ, жвотьнѣшее, жвотьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
жвотьнѣшаго, жвотьнѣшаего, жвотьнѣшааго, жвотьнѣшагожвотьнѣшмь, жвотьнѣшмь, жвотьнѣшмъ, жвотьнѣшмъжвотьнѣшмь, жвотьнѣшмь, жвотьнѣшмъ, жвотьнѣшмъжвотьнѣе, жвотьнѣ, жвотьнѣшее, жвотьнѣшежвотьнѣшаꙗ, жвотьнѣшаѣ, жвотьнѣшаѧжвотьнѣшхъ, жвотьнѣшхъ, жвотьнѣшхь, жвотьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
жвотьнѣшмъ, жвотьнѣшмъ, жвотьнѣшмьжвотьнѣшаꙗ, жвотьнѣшаѣ, жвотьнѣшаѧжвотьнѣшм, жвотьнѣшмжвотьнѣшхъ, жвотьнѣшхъ, жвотьнѣшхьжвотьнѣшжвотьнѣшѹю, жвотьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
жвотьнѣшма, жвотьнѣшмажвотьнѣшꙗ, жвотьнѣшѣ, жвотьнѣшаꙗжвотьнѣшѧѧ, жвотьнѣшѧѩ, жвотьнѣшѫѫ, жвотьнѣшаѧ, жвотьнѣшее, жвотьнѣшеѥжвотьнѣшжвотьнѣшѫѫ, жвотьнѣшѫѭ, жвотьнѣшѧѧ, жвотьнѣшѧѩ, жвотьнѣшююжвотьнѣшѫѫ, жвотьнѣшѫѭ, жвотьнѣшѧѧ, жвотьнѣшѧѩ, жвотьнѣшюю, жвотьнѣшеѭ, жвотьнѣшеѫ, жвотьнѣшеѧ, жвотьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
жвотьнѣшжвотьнѣшꙗ, жвотьнѣшѣжвотьнѣшѧѧ, жвотьнѣшѧѩ, жвотьнѣшѫѫ, жвотьнѣшаѧ, жвотьнѣшее, жвотьнѣшеѥжвотьнѣшхъ, жвотьнѣшхъ, жвотьнѣшхь, жвотьнѣшхьжвотьнѣшмъ, жвотьнѣшмъ, жвотьнѣшмь, жвотьнѣшмьжвотьнѣшѧѧ, жвотьнѣшѧѩ, жвотьнѣшѫѫ, жвотьнѣшаѧ, жвотьнѣшее, жвотьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
жвотьнѣшм, жвотьнѣшмжвотьнѣшхъ, жвотьнѣшхъ, жвотьнѣшхь, жвотьнѣшхьжвотьнѣшжвотьнѣшѹю, жвотьнѣшююжвотьнѣшма, жвотьнѣшма
жвотьнъ -ꙑ прил Който се отнася до живота; жизнен аꙁъ есмъ хлѣбъ жвотънꙑ. грѧдꙑ къ мьнѣ не матъ въꙁа(л)кат сѧ М Йо 6.35 З, А. Срв.Йо 6.48 М З А съкаꙁалъ мі есі пѫті жівотънꙑѩ СП 15.11 ꙇ напш мѧ его въ кънгꙑ жвотънꙑѩ СЕ 101b 11 дрѣво жвотъно. пламенꙑмъ орѫжмъ хранмо стъ С 247.21 Животворен.  бꙑстъ дꙗволѹ лоꙁа съмрьтънаꙗ.  намъ лоꙁа жвотъна С 353.19 жвотьно вдѣнь ζωοφανής Животински образ деже аще ес. ꙇ отънѫдѣже аще деш. ꙇл самъ ес вельꙁѣолъ. ꙇ не вдмъ. л гръдъ. л жвотьномь. вдѣнемъ авлѣѩ сѧ ... ѹбо сѧ бѣж СЕ 53b 26—54а 1 жвотьно Като същ ср. ед. Живо същество, животно ꙗкоже бѡ слн͠цꙋ вь прѡлѣтныѫ асы лꙋѧ по вьсе прострꙗвшꙋ ꙁемл вьсѣ жвѡтнаа растѫть  бѡтѣѫтъ на бѡлшее прѣспѣваѫще Петк. 74r.14. А єже ꙁаповѣда богъ Мѡѵсеꙋ, ꙗко не сътворш въсѣкого подобїа, пршедшїхь рад на ꙁемлѧ обѣтованѫѧ дѡлѡслѹжтелей рее сїа, же покланѣахѫ сѧ жвѡтнымь  кѹмрѡмь ꙁлатымь  сребръным  слънцꙋ  лѹнѣ  ѕвѣꙁдамь ЙП 193.2. Въ вьсей бѡ седмц шесть прѣхѡмь дѣлат дней, сѹботѹ же въ ѹпокоенїе прїемат єднꙋ, не тъїю же, нъ  въсемꙋ жвѡтномѹ тогда въ ѹпокоен быт Кипр. 230.11. М З А СП СЕ С Гр τῆς ζωής ζωτικός ζωηφόρος жівотънъ жвотънъ Нвб животен остар ОА ВА НТ АК Дюв НГер МлБТР РБЕ РРОДД ДА Срв [до]животен