Исторически речник
жестоколѣганьнкъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
жестоколѣганьнкъ, жестоколѣганьнкь, жестоколѣганънкъ, жестоколѣганънкь, жестоколѣганнкъ, жестоколѣганнкьжестоколѣганьнка, жестоколѣганънка, жестоколѣганнкажестоколѣганьнкѹ, жестоколѣганънкѹ, жестоколѣганнкѹжестоколѣганьнкъ, жестоколѣганьнкь, жестоколѣганънкъ, жестоколѣганънкь, жестоколѣганнкъ, жестоколѣганнкьжестоколѣганьнка, жестоколѣганънка, жестоколѣганнкажестоколѣганьнкомь, жестоколѣганьнкомъ, жестоколѣганънкомь, жестоколѣганънкомъ, жестоколѣганнкомь, жестоколѣганнкомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
жестоколѣганьнцѣ, жестоколѣганънцѣ, жестоколѣганнцѣжестоколѣганьне, жестоколѣганъне, жестоколѣганнежестоколѣганьнц, жестоколѣганънц, жестоколѣганнцжестоколѣганьнкъ, жестоколѣганьнкь, жестоколѣганънкъ, жестоколѣганънкь, жестоколѣганнкъ, жестоколѣганнкьжестоколѣганьнкомъ, жестоколѣганьнкомь, жестоколѣганънкомъ, жестоколѣганънкомь, жестоколѣганнкомъ, жестоколѣганнкомьжестоколѣганьнкꙑ, жестоколѣганънкꙑ, жестоколѣганнкꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
жестоколѣганьнкꙑ, жестоколѣганънкꙑ, жестоколѣганнкꙑжестоколѣганьнцѣхъ, жестоколѣганьнцѣхь, жестоколѣганънцѣхъ, жестоколѣганънцѣхь, жестоколѣганнцѣхъ, жестоколѣганнцѣхьжестоколѣганьнка, жестоколѣганънка, жестоколѣганнкажестоколѣганьнкѹ, жестоколѣганънкѹ, жестоколѣганнкѹжестоколѣганьнкома, жестоколѣганънкома, жестоколѣганнкома
жестоколѣганьнкъ м Този, който лежи на твърдо ложе бѫд ... въ мѧкъколѣганѣ мѣсто жестоколѣганънкъ СЕ 70b 5—6 Изч СЕ жестоколѣганънкъ Нвб Ø