Исторически речник
желѣꙁнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
желѣꙁнъ, желѣꙁньжелѣꙁнажелѣꙁнѹжелѣꙁнъ, желѣꙁньжелѣꙁнажелѣꙁномь, желѣꙁномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
желѣꙁнѣжелѣꙁне, желѣꙁнꙑжелѣꙁнжелѣꙁнъ, желѣꙁньжелѣꙁномъ, желѣꙁномьжелѣꙁнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
желѣꙁнꙑжелѣꙁнѣхъ, желѣꙁнѣхьжелѣꙁнажелѣꙁнѹжелѣꙁномажелѣꙁно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
желѣꙁнажелѣꙁнѹжелѣꙁножелѣꙁнажелѣꙁномь, желѣꙁномъжелѣꙁнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
желѣꙁнажелѣꙁнъ, желѣꙁньжелѣꙁномъ, желѣꙁномьжелѣꙁнажелѣꙁнꙑжелѣꙁнѣхъ, желѣꙁнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
желѣꙁнѣжелѣꙁнѹжелѣꙁномажелѣꙁнажелѣꙁнꙑ, желѣꙁнѫжелѣꙁнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
желѣꙁнѫ, желѣꙁнѹжелѣꙁноѭ, желѣꙁноѫ, желѣꙁноѧ, желѣꙁноюжелѣꙁнѣжелѣꙁнꙑжелѣꙁнъ, желѣꙁньжелѣꙁнамъ, желѣꙁнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
желѣꙁнꙑжелѣꙁнамжелѣꙁнахъ, желѣꙁнахьжелѣꙁнѣжелѣꙁнѹжелѣꙁнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
желѣꙁнꙑ, желѣꙁнꙑ, желѣꙁножелѣꙁнаго, желѣꙁнаего, желѣꙁнааго, желѣꙁнаго, желѣꙁного, желѣꙁнога, желѣꙁнгожелѣꙁнѹмѹ, желѣꙁнѹемѹ, желѣꙁнѹѹмѹ, желѣꙁнѹмѹ, желѣꙁноомѹ, желѣꙁномѹ, желѣꙁноѹмѹ, желѣꙁнмѹжелѣꙁнꙑ, желѣꙁнꙑ, желѣꙁножелѣꙁнаго, желѣꙁнаего, желѣꙁнааго, желѣꙁнаго, желѣꙁного, желѣꙁнога, желѣꙁнгожелѣꙁнꙑмь, желѣꙁнꙑмь, желѣꙁнꙑмъ, желѣꙁнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
желѣꙁнѣмь, желѣꙁнѣемь, желѣꙁнѣѣмь, желѣꙁнѣамь, желѣꙁнѣмь, желѣꙁнѣмъ, желѣꙁнѣемъ, желѣꙁнѣѣмъ, желѣꙁнѣамъ, желѣꙁнѣмъ, желѣꙁномь, желѣꙁномъжелѣꙁнꙑ, желѣꙁнꙑ, желѣꙁножелѣꙁнжелѣꙁнꙑхъ, желѣꙁнꙑхъ, желѣꙁнꙑхь, желѣꙁнꙑхь, желѣꙁнѣхъ, желѣꙁнѣхьжелѣꙁнꙑмъ, желѣꙁнꙑмъ, желѣꙁнꙑмь, желѣꙁнꙑмь, желѣꙁнѣмъ, желѣꙁнѣмьжелѣꙁнꙑѧ, желѣꙁнꙑꙗ, желѣꙁнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
желѣꙁнꙑм, желѣꙁнꙑмжелѣꙁнꙑхъ, желѣꙁнꙑхъ, желѣꙁнꙑхь, желѣꙁнꙑхьжелѣꙁнаꙗ, желѣꙁнаа, желѣꙁнаѣжелѣꙁнѹю, желѣꙁноюжелѣꙁнꙑма, желѣꙁнꙑмажелѣꙁно, желѣꙁное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
желѣꙁнаго, желѣꙁнаего, желѣꙁнааго, желѣꙁнаго, желѣꙁного, желѣꙁнога, желѣꙁнгожелѣꙁнѹмѹ, желѣꙁнѹемѹ, желѣꙁнѹѹмѹ, желѣꙁнѹмѹ, желѣꙁноомѹ, желѣꙁномѹ, желѣꙁноѹмѹ, желѣꙁнмѹжелѣꙁно, желѣꙁноежелѣꙁнаго, желѣꙁнаего, желѣꙁнааго, желѣꙁнаго, желѣꙁного, желѣꙁнога, желѣꙁнгожелѣꙁнꙑмь, желѣꙁнꙑмь, желѣꙁнꙑмъ, желѣꙁнꙑмъжелѣꙁнѣмь, желѣꙁнѣемь, желѣꙁнѣѣмь, желѣꙁнѣамь, желѣꙁнѣмь, желѣꙁнѣмъ, желѣꙁнѣемъ, желѣꙁнѣѣмъ, желѣꙁнѣамъ, желѣꙁнѣмъ, желѣꙁномь, желѣꙁномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
желѣꙁно, желѣꙁноежелѣꙁнаꙗ, желѣꙁнаа, желѣꙁнаѣ, желѣꙁнаѧжелѣꙁнꙑхъ, желѣꙁнꙑхъ, желѣꙁнꙑхь, желѣꙁнꙑхь, желѣꙁнѣхъ, желѣꙁнѣхьжелѣꙁнꙑмъ, желѣꙁнꙑмъ, желѣꙁнꙑмь, желѣꙁнꙑмь, желѣꙁнѣмъ, желѣꙁнѣмьжелѣꙁнаꙗ, желѣꙁнаа, желѣꙁнаѣ, желѣꙁнаѧжелѣꙁнꙑм, желѣꙁнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
желѣꙁнꙑхъ, желѣꙁнꙑхъ, желѣꙁнꙑхь, желѣꙁнꙑхьжелѣꙁнѣжелѣꙁнѹю, желѣꙁноюжелѣꙁнꙑма, желѣꙁнꙑмажелѣꙁнаꙗ, желѣꙁнаа, желѣꙁнаѣ, желѣꙁнаѧжелѣꙁнꙑѧ, желѣꙁнꙑꙗ, желѣꙁнѫѭ, желѣꙁнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
желѣꙁнѣ, желѣꙁножелѣꙁнѫѭ, желѣꙁнѹю, желѣꙁноѭ, желѣꙁноюжелѣꙁнѫѭ, желѣꙁноѫ, желѣꙁноѧ, желѣꙁноюжелѣꙁнѣжелѣꙁнꙑѧ, желѣꙁнꙑꙗ, желѣꙁнꙑежелѣꙁнꙑхъ, желѣꙁнꙑхъ, желѣꙁнѣхъ, желѣꙁнꙑхь, желѣꙁнꙑхь, желѣꙁнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
желѣꙁнꙑмъ, желѣꙁнꙑмъ, желѣꙁнѣмъ, желѣꙁнꙑмь, желѣꙁнꙑмь, желѣꙁнѣмьжелѣꙁнꙑѧ, желѣꙁнꙑꙗ, желѣꙁнꙑежелѣꙁнꙑм, желѣꙁнꙑмжелѣꙁнꙑхъ, желѣꙁнꙑхъ, желѣꙁнꙑхь, желѣꙁнꙑхьжелѣꙁнѣжелѣꙁнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
желѣꙁнꙑма, желѣꙁнꙑмажелѣꙁнѣ, желѣꙁнѣшжелѣꙁнѣшажелѣꙁнѣшѹ, желѣꙁнѣшюжелѣꙁнѣжелѣꙁнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
желѣꙁнѣшемь, желѣꙁнѣшемъжелѣꙁнѣшжелѣꙁнѣжелѣꙁнѣше, желѣꙁнѣшжелѣꙁнѣшь, желѣꙁнѣшъжелѣꙁнѣшемъ, желѣꙁнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
желѣꙁнѣшѧжелѣꙁнѣшжелѣꙁнѣшхъ, желѣꙁнѣшхьжелѣꙁнѣшажелѣꙁнѣшѹ, желѣꙁнѣшюжелѣꙁнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
желѣꙁнѣе, желѣꙁнѣ, желѣꙁнѣшежелѣꙁнѣшажелѣꙁнѣшѹ, желѣꙁнѣшюжелѣꙁнѣе, желѣꙁнѣ, желѣꙁнѣшежелѣꙁнѣшажелѣꙁнѣшемь, желѣꙁнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
желѣꙁнѣшжелѣꙁнѣе, желѣꙁнѣжелѣꙁнѣша, желѣꙁнѣшжелѣꙁнѣшь, желѣꙁнѣшъжелѣꙁнѣшемъ, желѣꙁнѣшемьжелѣꙁнѣша, желѣꙁнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
желѣꙁнѣшжелѣꙁнѣшхъ, желѣꙁнѣшхьжелѣꙁнѣшжелѣꙁнѣшѹ, желѣꙁнѣшюжелѣꙁнѣшемажелѣꙁнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
желѣꙁнѣшѧ, желѣꙁнѣшѫ, желѣꙁнѣшежелѣꙁнѣшжелѣꙁнѣшѫ, желѣꙁнѣшѧ, желѣꙁнѣшѹжелѣꙁнѣшеѭ, желѣꙁнѣшеѫ, желѣꙁнѣшеѧ, желѣꙁнѣшеюжелѣꙁнѣшжелѣꙁнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
желѣꙁнѣшѧ, желѣꙁнѣшѫ, желѣꙁнѣшежелѣꙁнѣшь, желѣꙁнѣшъжелѣꙁнѣшамъ, желѣꙁнѣшамьжелѣꙁнѣшѧ, желѣꙁнѣше, желѣꙁнѣшѫжелѣꙁнѣшамжелѣꙁнѣшахъ, желѣꙁнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
желѣꙁнѣшжелѣꙁнѣшѹ, желѣꙁнѣшюжелѣꙁнѣшамажелѣꙁнѣ, желѣꙁнѣшжелѣꙁнѣшаго, желѣꙁнѣшаего, желѣꙁнѣшааго, желѣꙁнѣшагожелѣꙁнѣшѹмѹ, желѣꙁнѣшѹемѹ, желѣꙁнѣшѹѹмѹ, желѣꙁнѣшѹмѹ, желѣꙁнѣшюмѹ, желѣꙁнѣшюемѹ, желѣꙁнѣшюѹмѹ, желѣꙁнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
желѣꙁнѣжелѣꙁнѣшаго, желѣꙁнѣшаего, желѣꙁнѣшааго, желѣꙁнѣшагожелѣꙁнѣшмь, желѣꙁнѣшмь, желѣꙁнѣшмъ, желѣꙁнѣшмъжелѣꙁнѣшмь, желѣꙁнѣшмь, желѣꙁнѣшмъ, желѣꙁнѣшмъжелѣꙁнѣжелѣꙁнѣше, желѣꙁнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
желѣꙁнѣшхъ, желѣꙁнѣшхъ, желѣꙁнѣшхь, желѣꙁнѣшхьжелѣꙁнѣшмъ, желѣꙁнѣшмъ, желѣꙁнѣшмьжелѣꙁнѣшѧѧ, желѣꙁнѣшее, желѣꙁнѣшѫѫжелѣꙁнѣшм, желѣꙁнѣшмжелѣꙁнѣшхъ, желѣꙁнѣшхъ, желѣꙁнѣшхьжелѣꙁнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
желѣꙁнѣшѹю, желѣꙁнѣшююжелѣꙁнѣшма, желѣꙁнѣшмажелѣꙁнѣе, желѣꙁнѣ, желѣꙁнѣшее, желѣꙁнѣшежелѣꙁнѣшаго, желѣꙁнѣшаего, желѣꙁнѣшааго, желѣꙁнѣшагожелѣꙁнѣшѹмѹ, желѣꙁнѣшѹемѹ, желѣꙁнѣшѹѹмѹ, желѣꙁнѣшѹмѹ, желѣꙁнѣшюмѹ, желѣꙁнѣшюемѹ, желѣꙁнѣшюѹмѹ, желѣꙁнѣшюмѹжелѣꙁнѣе, желѣꙁнѣ, желѣꙁнѣшее, желѣꙁнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
желѣꙁнѣшаго, желѣꙁнѣшаего, желѣꙁнѣшааго, желѣꙁнѣшагожелѣꙁнѣшмь, желѣꙁнѣшмь, желѣꙁнѣшмъ, желѣꙁнѣшмъжелѣꙁнѣшмь, желѣꙁнѣшмь, желѣꙁнѣшмъ, желѣꙁнѣшмъжелѣꙁнѣе, желѣꙁнѣ, желѣꙁнѣшее, желѣꙁнѣшежелѣꙁнѣшаꙗ, желѣꙁнѣшаѣ, желѣꙁнѣшаѧжелѣꙁнѣшхъ, желѣꙁнѣшхъ, желѣꙁнѣшхь, желѣꙁнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
желѣꙁнѣшмъ, желѣꙁнѣшмъ, желѣꙁнѣшмьжелѣꙁнѣшаꙗ, желѣꙁнѣшаѣ, желѣꙁнѣшаѧжелѣꙁнѣшм, желѣꙁнѣшмжелѣꙁнѣшхъ, желѣꙁнѣшхъ, желѣꙁнѣшхьжелѣꙁнѣшжелѣꙁнѣшѹю, желѣꙁнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
желѣꙁнѣшма, желѣꙁнѣшмажелѣꙁнѣшꙗ, желѣꙁнѣшѣ, желѣꙁнѣшаꙗжелѣꙁнѣшѧѧ, желѣꙁнѣшѧѩ, желѣꙁнѣшѫѫ, желѣꙁнѣшаѧ, желѣꙁнѣшее, желѣꙁнѣшеѥжелѣꙁнѣшжелѣꙁнѣшѫѫ, желѣꙁнѣшѫѭ, желѣꙁнѣшѧѧ, желѣꙁнѣшѧѩ, желѣꙁнѣшююжелѣꙁнѣшѫѫ, желѣꙁнѣшѫѭ, желѣꙁнѣшѧѧ, желѣꙁнѣшѧѩ, желѣꙁнѣшюю, желѣꙁнѣшеѭ, желѣꙁнѣшеѫ, желѣꙁнѣшеѧ, желѣꙁнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
желѣꙁнѣшжелѣꙁнѣшꙗ, желѣꙁнѣшѣжелѣꙁнѣшѧѧ, желѣꙁнѣшѧѩ, желѣꙁнѣшѫѫ, желѣꙁнѣшаѧ, желѣꙁнѣшее, желѣꙁнѣшеѥжелѣꙁнѣшхъ, желѣꙁнѣшхъ, желѣꙁнѣшхь, желѣꙁнѣшхьжелѣꙁнѣшмъ, желѣꙁнѣшмъ, желѣꙁнѣшмь, желѣꙁнѣшмьжелѣꙁнѣшѧѧ, желѣꙁнѣшѧѩ, желѣꙁнѣшѫѫ, желѣꙁнѣшаѧ, желѣꙁнѣшее, желѣꙁнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
желѣꙁнѣшм, желѣꙁнѣшмжелѣꙁнѣшхъ, желѣꙁнѣшхъ, желѣꙁнѣшхь, желѣꙁнѣшхьжелѣꙁнѣшжелѣꙁнѣшѹю, желѣꙁнѣшююжелѣꙁнѣшма, желѣꙁнѣшма
желѣꙁнъ -ꙑ прил 1. Направен от желязо, железен ѣко съкрѹші врата мѣдѣна.  верѣѩ желѣꙁнꙑ съломі СП 106.16 ѹпасеші ѩ паліцеѭ желѣꙁноѭ СП 2.9—10 Срв. С336.8 бо жеꙁлъ желѣꙁнъ.  пещь огнъна ... ждетъ тебе СЕ 54b 23 желѣꙁнам вергам съвѧꙁат хъ повелѣ С 58.27  дадте м млатъ желѣꙁнъ  съкрѹшѫ го С 27.25  повелѣ ... колъ желѣꙁнъ въврѣт междѹ рѫкама  ногама.  вънъꙁнѫт вь ꙁемьѭ С 2.21—22  гръьскагѡ цртⷭва скїптрꙋ ꙁнемогшⷹ. попꙋщенїем же б͠жїмь не вѣмь какѡ, рмлѣне тѡ ꙋдръжашѫ, хже  палцѫ желѣꙁнѫ бжтⷭвное менова псанїе Петк. 79v.13. 2. Който се отнася до желязото дꙿна осла ръжда желѣꙁнѫѭ оцѣсттъ С 399.22 ѫже желѣꙁно ἅλυσις Верига, окови абе сърѣте  отъ гробъ къ. нестомъ дхмъ ... ꙇ н желѣꙁномъ ѫжемъ его нктоже можааше съвѧꙁат М Мк 5.3 З і вѧꙁаахѫ  ѫж желѣꙁнꙑ ... ꙇ растръѕавъ ѫꙁꙑ. гонмъ бꙑвааше бѣсомъ М Лк 8.29 З А СК съкрѹште с желѣꙁнаꙗ ѫжа. нераꙁрѣшмаꙗ С 464.21 гвоꙁд же верѣѧ вѣьнꙑѧ съкрѹш.  съломь  ѫꙁам.  свома рѫкама мѹ нераꙁрѣшьнаꙗ ѫжа желѣꙁнаꙗ. ꙗко воскъ расквьрь С 462.20—21 въкѹпѣ же врата въꙁꙙшꙙ сꙙ. въкѹпѣ желѣꙁꙿнаꙗ ѫжа  верѣѧ съкрѹшшꙙ сꙙ С 466.2—3 ногътъ желѣꙁнъ ὄνυξ Уред за мъчение повелѣ дърат. желѣꙁнꙑ ногътꙑ дондеже рѣва наънѫтъ хътѣт ꙁвалт сꙙ на ꙁемьѭ С 113.30 М З А СК СП СЕ С Гр σιδηροῦς χαλκοῦς τοῦ σιδήρου Нвб железен ОА ВА НТ АК Бот Дюв НГер ЕтМл МлБТР АР РБЕ ЕтБАН БТР ДА Срв Железница МИ Железник МИ Железна МИ СНМБ Железен МИ КП,МИБелосл Железни врата МИ Железник МИ Железнец МИ ВК,ОМ Железан ЛИ Железанов ФИ Железен ЛИ Железнов ФИ СтИл,РЛФИ