Исторически речник
еѵтѵхꙗкъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
еѵтѵхꙗкъ, еѵтѵхꙗкьеѵтѵхꙗкаеѵтѵхꙗкѹ, еѵтѵхꙗковеѵтѵхꙗкъ, еѵтѵхꙗкьеѵтѵхꙗкаеѵтѵхꙗкомь, еѵтѵхꙗкомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
еѵтѵхꙗцѣеѵтѵхꙗе----
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
-----
еѵтѵхꙗкъ м ЛИ Евтихиак — привърженик на фригийската религия, споменат в словото за мъчението на презвитер Пионий Смирненски от Супрасълския сборник вьлѣꙁъше же обрѣтошꙙ ꙁатворена преꙁвутера съборънꙑѧ цръкъве. менемъ лмна.  женѫ македоньскѫ.  дного отъ вѣрꙑ фругскꙑѧ. менемь еутухꙗкъ С 133.28 Изч С Гр Εὐτυχιανός еутухꙗкъ