Исторически речник
еѵт  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
еѵт, еѵт, еѵтееѵтꙗ, еѵтѣ, еѵтаеѵтю, еѵтѹеѵт, еѵтеѵтꙗ, еѵтѣ, еѵтаеѵтемь, еѵтемъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
еѵт, еѵтеѵтю, еѵте----
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
-----
еѵт -ꙗ м ЛИ Евитий — привърженик на еретика Арий, споменат в житието на Исакий Далматски от Супрасълския сборник бѣаше же вьсѣхъ рн. отъ аревꙑ же  македонꙙ странꙑ. елеус марканъ ламѱаьскꙑ.  еуїѳ ефесъскꙑ С 201.17 Изч С Гр Εὐήϑιος еуїѳ