Исторически речник
еѵдок҄ꙗ  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
еѵдок҄ꙗ, еѵдок҄аеѵдок҄ѩ, еѵдок҄ѧ, еѵдок҄ѫ, еѵдок҄ееѵдок҄, еѵдок҄еѵдок҄ѭ, еѵдок҄ѫ, еѵдок҄ѧ, еѵдок҄юеѵдок҄еѭ, еѵдок҄еѫ, еѵдок҄еѧеѵдок҄, еѵдок҄
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
еѵдок҄-----
NfOuNfGuNfDu
---
еѵдок҄ꙗ ж ЛИ Евдокия — най–вероятно се касае за съпругата на имп. Теодосий II [408—450 г.], умр. в изгнание ок. 460 г. Пр. на 13 август  прѣбꙑвъ въ гостньнц ꙗже прѣдъ градомъ. ꙗже съꙁъдана бꙑстъ отъ блаженꙑѧ еудокѧ С 282.16 Изч С Гр Εὐδοκία Нвб Евдокѝя ЛИ НГер Евдо̀кѝя ЛИ СтИл,РЛФИ Срв Евдо̀ки ЛИ Евдокѝл ЛИ Евдокѝев ФИ СтИл,РЛФИ