Исторически речник
ехдьновъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
ехдьновъ, ехдьновьехдьноваехдьновѹехдьновъ, ехдьновьехдьноваехдьновомь, ехдьновомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
ехдьновѣехдьновъехдьновехдьновъ, ехдьновьехдьновомъ, ехдьновомьехдьновꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
ехдьновꙑехдьновѣхъ, ехдьновѣхьехдьноваехдьновѹехдьновомаехдьново
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
ехдьноваехдьновѹехдьновоехдьноваехдьновомь, ехдьновомъехдьновѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
ехдьноваехдьновъ, ехдьновьехдьновомъ, ехдьновомьехдьноваехдьновꙑехдьновѣхъ, ехдьновѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
ехдьновѣехдьновѹехдьновомаехдьноваехдьновꙑ, ехдьновѫехдьновѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
ехдьновѫ, ехдьновѹехдьновоѭ, ехдьновоѫ, ехдьновоѧ, ехдьновоюехдьновѣехдьновꙑехдьновъ, ехдьновьехдьновамъ, ехдьновамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
ехдьновꙑехдьновамехдьновахъ, ехдьновахьехдьновѣехдьновѹехдьновама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
ехдьновъ прил притеж щѧдьꙗ ехдьнова γεννήματα ἐχιδνῶν Рожби на змии ехидни [прен.]; зли, подли, коварни хора ꙇштѧдьѣ ехдънова како можете добро глат ꙁъл сѫще отъ ꙁбꙑтъка бо срдцѹ ѹста глѭтъ М Мт 12.34 З А ꙁмѩ щѧдьѣ ехдънова како ѹбѣжте сѫда ћеонъскааго М Мт 23.33 ЗI глааше же сходѧштмъ народомъ. кръсттъ сѧ отъ него. ꙇштѧдѣ ехдънова. къто съкаꙁа вамъ бѣжат отъ грѧдѫштааго гнѣва М Лк 3.7 З, А, СК. Срв.Мт 3.7 Изч М З А СК ехдновъ ехдъновъ Нвб ехидновий ВА Срв ехиднин ВА ЕтБАН