Исторически речник
ехдьна  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
ехдьна, ехдъна, ехднаехдьнꙑ, ехдънꙑ, ехднꙑехдьнѣ, ехдънѣ, ехднѣехдьнѫ, ехдънѫ, ехднѫ, ехдьнѹ, ехдънѹ, ехднехдьноѭ, ехдьноѫ, ехдьноѧ, ехдьною, ехдъноѭ, ехдъноѫ, ехдъноѧ, ехдъною, ехдноѭ, ехдноѫ, ехдноѧ, ехдноюехдьнѣ, ехдънѣ, ехднѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
ехдьно, ехдъно, ехдноехдьнꙑ, ехдънꙑ, ехднꙑехдьнъ, ехдьнь, ехденъ, ехденьехдьнамъ, ехдьнамь, ехдънамъ, ехдънамь, ехднамъ, ехднамьехдьнам, ехдънам, ехднамехдьнахъ, ехдьнахь, ехдънахъ, ехдънахь, ехднахъ, ехднахь
NfOuNfGuNfDu
ехдьнѣ, ехдънѣ, ехднѣехдьнѹ, ехдънѹ, ехднѹехдьнама, ехдънама, ехднама
ехдьна -ꙑ ж Ехидна, вид отровна змия раꙁгнѣвавъ же сꙙ кнꙙꙁъ ... повелѣ првест лко мѫтъ ꙁвѣр. лютъ  ꙁълъ. аспдꙑ  ехдꙿнꙑ.  керастꙑ С 183.21—22 Изч С От гр ἔχιδνα Нвб ехидна ОА ВА Дюв МлБТР АР ЕтБАН РБЕ