Исторически речник
ефранта  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
ефрантаефрантꙑефрантѣефрантѫ, ефрантѹефрантоѭ, ефрантоѫ, ефрантоѧ, ефрантоюефрантѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
ефранто-----
NfOuNfGuNfDu
---
ефранта -ꙑ ж МИ Ефрата — старозаветното име на юдейския град Витлеем [Бит 48.7, 35.16; Мих 5.2]. Според някои коментатори тук става дума за племето или планината Ефрем обѣшта сѩ бѹ їѣковлю ... аште дамь сонъ ома моїма ... доїждеже обрѩштѫ мѣсто гю ... се слꙑшахомъ ѭ въ ефрантѣ ... вьндѣмъ вь село его СП 131.6 Изч СП Гр ᾿Εφραϑά [вар. ᾿Εφρανϑά] От евр ’Еfr̄aṭah