Исторически речник
ефмерꙗ  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
ефмерꙗ, ефмерьꙗефмерѩ, ефмерьѩ, ефмерѫ, ефмереефмер, ефмерьефмерѭ, ефмерьѭ, ефмерѫ, ефмерѧ, ефмерю, ефмерѹефмерѥѭ, ефмерьѥѭ, ефмереѫ, ефмереѧ, ефмереюефмер, ефмерь
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
ефмерѥефмерѩ, ефмерьѩ, ефмереефмер, ефмерь, ефмереефмерꙗмъ, ефмерꙗмь, ефмерьꙗмъ, ефмерьꙗмьефмерꙗм, ефмерьꙗмефмерꙗхъ, ефмерꙗхь, ефмерьꙗхъ, ефмерьꙗхь
NfOuNfGuNfDu
ефмер, ефмерьефмерю, ефмерью, ефмерѹефмерꙗма, ефмерьꙗма
ефмерꙗ ж Дежурство за извършване на църковна служба бꙑстъ въ дьн рода цѣсѣрѣ юдеска. ꙇере еднъ менемъ ꙁахарѣ. отъ ефмѣрѩ авѣнѧ М Лк 1.5 Изч М А От гр ἐ᾿φημερία ефмѣрꙗ ефімерꙗ Нвб ефимерия църк ОА ДА Срв ефимерий църк ОА Дюв НГер ЕтМл БТР АР РБЕ