Исторически речник
есперна  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
еспернаеспернꙑеспернѣеспернѫ, еспернѹесперноѭ, есперноѫ, есперноѧ, есперноюеспернѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
есперно-----
NfOuNfGuNfDu
---
есперна -ꙑ ж Вечерна църковна служба, вечерня моⷧ҇ на поклонене колѣнома. бꙑваѭщ. въ стѫѭ пѧтьдесѧтьнцѭ. на еспернѣ. по прокменꙿѣ СЕ 59b 17 Изч СЕ