Исторически речник
еръмѹньскъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
еръмѹньскъ, еръмѹньскьеръмѹньскаеръмѹньскѹеръмѹньскъ, еръмѹньскьеръмѹньскаеръмѹньскомь, еръмѹньскомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
еръмѹньсцѣеръмѹньскъеръмѹньсцеръмѹньскъ, еръмѹньскьеръмѹньскомъ, еръмѹньскомьеръмѹньскꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
еръмѹньскꙑеръмѹньсцѣхъ, еръмѹньсцѣхьеръмѹньскаеръмѹньскѹеръмѹньскомаеръмѹньско
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
еръмѹньскаеръмѹньскѹеръмѹньскоеръмѹньскаеръмѹньскомь, еръмѹньскомъеръмѹньсцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
еръмѹньскаеръмѹньскъ, еръмѹньскьеръмѹньскомъ, еръмѹньскомьеръмѹньскꙑеръмѹньскꙑеръмѹньсцѣхъ, еръмѹньсцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
еръмѹньсцѣеръмѹньскѹеръмѹньскомаеръмѹньскаеръмѹньскꙑ, еръмѹньскѫеръмѹньсцѣ, еръмѹньстѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
еръмѹньскѫ, еръмѹньскѹеръмѹньскоѭ, еръмѹньскоѫ, еръмѹньскоѧ, еръмѹньскоюеръмѹньсцѣ, еръмѹньстѣеръмѹньскꙑеръмѹньскъ, еръмѹньскьеръмѹньскамъ, еръмѹньскамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
еръмѹньскꙑеръмѹньскамеръмѹньскахъ, еръмѹньскахьеръмѹньсцѣ, еръмѹньстѣеръмѹньскѹеръмѹньскама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
еръмѹньскꙑ, еръмѹньскꙑ, еръмѹньскоеръмѹньскаго, еръмѹньскаего, еръмѹньскааго, еръмѹньскаго, еръмѹньского, еръмѹньскога, еръмѹньскгоеръмѹньскѹмѹ, еръмѹньскѹемѹ, еръмѹньскѹѹмѹ, еръмѹньскѹмѹ, еръмѹньскоомѹ, еръмѹньскомѹ, еръмѹньскоѹмѹ, еръмѹньскмѹеръмѹньскꙑ, еръмѹньскꙑ, еръмѹньскоеръмѹньскаго, еръмѹньскаего, еръмѹньскааго, еръмѹньскаго, еръмѹньского, еръмѹньскога, еръмѹньскгоеръмѹньскꙑмь, еръмѹньскꙑмь, еръмѹньскꙑмъ, еръмѹньскꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
еръмѹньсцѣмь, еръмѹньсцѣемь, еръмѹньсцѣѣмь, еръмѹньсцѣамь, еръмѹньсцѣмь, еръмѹньсцѣмъ, еръмѹньсцѣемъ, еръмѹньсцѣѣмъ, еръмѹньсцѣамъ, еръмѹньсцѣмъ, еръмѹньскомь, еръмѹньскомъеръмѹньскꙑ, еръмѹньскꙑ, еръмѹньскоеръмѹньсцеръмѹньскꙑхъ, еръмѹньскꙑхъ, еръмѹньскꙑхь, еръмѹньскꙑхь, еръмѹньсцѣхъ, еръмѹньсцѣхьеръмѹньскꙑмъ, еръмѹньскꙑмъ, еръмѹньскꙑмь, еръмѹньскꙑмь, еръмѹньсцѣмъ, еръмѹньсцѣмьеръмѹньскꙑѧ, еръмѹньскꙑꙗ, еръмѹньскꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
еръмѹньскꙑм, еръмѹньскꙑмеръмѹньскꙑхъ, еръмѹньскꙑхъ, еръмѹньскꙑхь, еръмѹньскꙑхьеръмѹньскаꙗ, еръмѹньскаа, еръмѹньскаѣеръмѹньскѹю, еръмѹньскоюеръмѹньскꙑма, еръмѹньскꙑмаеръмѹньско, еръмѹньское
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
еръмѹньскаго, еръмѹньскаего, еръмѹньскааго, еръмѹньскаго, еръмѹньского, еръмѹньскога, еръмѹньскгоеръмѹньскѹмѹ, еръмѹньскѹемѹ, еръмѹньскѹѹмѹ, еръмѹньскѹмѹ, еръмѹньскоомѹ, еръмѹньскомѹ, еръмѹньскоѹмѹ, еръмѹньскмѹеръмѹньско, еръмѹньскоееръмѹньскаго, еръмѹньскаего, еръмѹньскааго, еръмѹньскаго, еръмѹньского, еръмѹньскога, еръмѹньскгоеръмѹньскꙑмь, еръмѹньскꙑмь, еръмѹньскꙑмъ, еръмѹньскꙑмъеръмѹньсцѣмь, еръмѹньсцѣемь, еръмѹньсцѣѣмь, еръмѹньсцѣамь, еръмѹньсцѣмь, еръмѹньсцѣмъ, еръмѹньсцѣемъ, еръмѹньсцѣѣмъ, еръмѹньсцѣамъ, еръмѹньсцѣмъ, еръмѹньскомь, еръмѹньскомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
еръмѹньско, еръмѹньскоееръмѹньскаꙗ, еръмѹньскаа, еръмѹньскаѣ, еръмѹньскаѧеръмѹньскꙑхъ, еръмѹньскꙑхъ, еръмѹньскꙑхь, еръмѹньскꙑхь, еръмѹньсцѣхъ, еръмѹньсцѣхьеръмѹньскꙑмъ, еръмѹньскꙑмъ, еръмѹньскꙑмь, еръмѹньскꙑмь, еръмѹньсцѣмъ, еръмѹньсцѣмьеръмѹньскаꙗ, еръмѹньскаа, еръмѹньскаѣ, еръмѹньскаѧеръмѹньскꙑм, еръмѹньскꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
еръмѹньскꙑхъ, еръмѹньскꙑхъ, еръмѹньскꙑхь, еръмѹньскꙑхьеръмѹньсцѣеръмѹньскѹю, еръмѹньскоюеръмѹньскꙑма, еръмѹньскꙑмаеръмѹньскаꙗ, еръмѹньскаа, еръмѹньскаѣ, еръмѹньскаѧеръмѹньскꙑѧ, еръмѹньскꙑꙗ, еръмѹньскѫѭ, еръмѹньскꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
еръмѹньсцѣ, еръмѹньстѣ, еръмѹньскоеръмѹньскѫѭ, еръмѹньскѹю, еръмѹньскоѭ, еръмѹньскоюеръмѹньскѫѭ, еръмѹньскоѫ, еръмѹньскоѧ, еръмѹньскоюеръмѹньсцѣ, еръмѹньстѣеръмѹньскꙑѧ, еръмѹньскꙑꙗ, еръмѹньскꙑееръмѹньскꙑхъ, еръмѹньскꙑхъ, еръмѹньсцѣхъ, еръмѹньстѣхъ, еръмѹньскꙑхь, еръмѹньскꙑхь, еръмѹньсцѣхь, еръмѹньстѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
еръмѹньскꙑмъ, еръмѹньскꙑмъ, еръмѹньсцѣмъ, еръмѹньстѣмъ, еръмѹньскꙑмь, еръмѹньскꙑмь, еръмѹньсцѣмь, еръмѹньстѣмьеръмѹньскꙑѧ, еръмѹньскꙑꙗ, еръмѹньскꙑееръмѹньскꙑм, еръмѹньскꙑмеръмѹньскꙑхъ, еръмѹньскꙑхъ, еръмѹньскꙑхь, еръмѹньскꙑхьеръмѹньсцѣ, еръмѹньстѣеръмѹньскѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
еръмѹньскꙑма, еръмѹньскꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
еръмѹньскъ -ꙑ прил МИ Който се отнася до Хермон, хермонски сего раді помѩнѫхъ тѩ отъ ꙁемлѩ орданъскꙑ  оръмѹнъскꙑ [погр. вм. еръмѹньскꙑ] отъ горꙑ малꙑ СП 41.7 ѣко роса еръмѹнъска. съходѧщѣ на горꙑ сонѧ. тако да съндетъ блгвене твое. на главѫ раба твоего сего СЕ 9а 12—13 Изч СП СЕ Гр [τοῦ] ῾Ερμών [τοῦ] ᾿Αερμών оръмѹнъскъ еръмѹнъскъ