Исторически речник
ересев  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
ересев, ересевересевѩ, ересевѧ, ересевѫ, ересевеересев, ересевересевѭ, ересевѫ, ересевѧ, ересевюересевѭ, ересевеѫ, ересевеѧ, ересевеюересев, ересев
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
ересев, ересев-----
NfOuNfGuNfDu
---
ересев ж Болест по житните растения — главня ѣкоже положі въ егꙿѹптѣ ꙁнаменіѣ ... ї прѣвраті въ кровъ рѣкꙑ їхъ ... ї дастъ ересев плодъ їхъ СП 77.46 Изч СП От гр ἐ᾿ρυσίβη Нвб Ø