Исторически речник
ераꙁмъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
ераꙁмъ, ераꙁмьераꙁмаераꙁмѹ, ераꙁмовераꙁмъ, ераꙁмьераꙁмаераꙁмомь, ераꙁмомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
ераꙁмѣераꙁме----
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
-----
ераꙁмъ м ЛИ Еразъм Охридски — епископ, родом от Антиохия, измъчван по времето на имп. Диоклециан [284—305 г.]. Умр. като отшелник ок. 303 г. в обл. Кампания [Италия]. Пр. на 2 юни мⷺца юⷩ б҃ стаго нкфора патрарха. црѣда.  стаго ераꙁма еппа А 146b 12 Изч А Гр ῎Ερασμος