Исторически речник
ептмꙗ  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
ептмꙗ, ептмьꙗептмѩ, ептмьѩ, ептмѫ, ептмеептм, ептмьептмѭ, ептмьѭ, ептмѫ, ептмѧ, ептмю, ептмѹептмѥѭ, ептмьѥѭ, ептмеѫ, ептмеѧ, ептмеюептм, ептмь
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
ептмѥептмѩ, ептмьѩ, ептмеептм, ептмь, ептмеептмꙗмъ, ептмꙗмь, ептмьꙗмъ, ептмьꙗмьептмꙗм, ептмьꙗмептмꙗхъ, ептмꙗхь, ептмьꙗхъ, ептмьꙗхь
NfOuNfGuNfDu
ептм, ептмьептмю, ептмью, ептмѹептмꙗма, ептмьꙗма
ептмꙗ ж В християнството — наказание, наложено от църковната власт, епитимия нъ кнгꙑ напсавъ.  посълавъ того поѹштааше. ово накаꙁанмъ ово ептмѭ да сꙙ останетъ ѹже к томѹ. отъ таковꙑѧ богоборънꙑѧ хѹлꙑ С 188.17 Изч С Гр ἐπιτιμάω Нвб епитимия църк ОА ВА РБЕ