Исторически речник
епскѹпьство  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
епскѹпьство, епскѹпъство, епскѹпствоепскѹпьства, епскѹпъства, епскѹпстваепскѹпьствѹ, епскѹпъствѹ, епскѹпствѹепскѹпьствомь, епскѹпъствомь, епскѹпствомь, епскѹпьствомъ, епскѹпъствомъ, епскѹпствомъепскѹпьствѣ, епскѹпъствѣ, епскѹпствѣепскѹпьства, епскѹпъства, епскѹпства
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
епскѹпьствъ, епскѹпъствъ, епскѹпествъ, епскѹпьствь, епскѹпствь, епскѹпьстъвь, епскѹпстъвь, епскѹпьстьвь, епскѹпстьвьепскѹпрьствомъ, епскѹпъствомъ, епскѹпствомъ, епскѹпьствомь, епскѹпъствомь, епскѹпствомьепскѹпьствꙑ, епскѹпъствꙑ, епскѹпствꙑепскѹпьствѣхъ, епскѹпъствѣхъ, епскѹпствѣхъ, епскѹпьствѣхь, епскѹпъствѣхь, епскѹпствѣхьепскѹпьствѣ, епскѹпъствѣ, епскѹпствѣепскѹпьствѹ, епскѹпъствѹ, епскѹпствѹ
NnDu
епскѹпьствома, епскѹпъствома, епскѹпствома
епскѹпьство ср 1. Длъжност на епископ, управител на епископия бѫдѫ днье его малі.  еппъство его прѣім нъ СП 108.8 2. Епископски сан, епископско звание  дръжꙙштѹ тъгда епаршъскꙑ санъ. прведенъ же бꙑстъ людьм на епскѹпьство С 202.17  сце епскѹпьство неволеѭ прмъ. правьнꙗ рънорꙁъскааго жтꙗ не ꙁмѣн С 280.16  отътол ѹвѣдѣнъ бꙑстъ родъ їѡановъ  епскѹпьство С 295.6 Не мнѡгѹ же врѣмен прѣшедшѹ, ꙁа прѣмногѫѧ того добрѡдѣтѣль ї єпскопьства правленїе върѫень бꙑст(ь)  Полвѡтѹ пръвопрѣстѡлнкь поставлень бꙑст(ь) ЙП 185.14. 3. Епископски, епархийски дом въ епскопьствѣ акꙑ въ манастр трѹждааше сꙙ С 280.16 4. Събир. Всички епископи, цялото епископско тяло помѧн гі (в)се епскпъство. правовѣръное СС IIIb 19 Изч СП СС С От гр ἐπισκοπή, ἐπισκοπεῖον Превежда и гр. ἀρχιερωσύνη епскѹпъство епскопьство Нвб Срв епископство ОА ВА МлБТР АР ЕтБАН РБЕ