Исторически речник
епскѹпꙗ  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
епскѹпꙗ, епскѹпьꙗепскѹпѩ, епскѹпьѩ, епскѹпѫ, епскѹпеепскѹп, епскѹпьепскѹпѭ, епскѹпьѭ, епскѹпѫ, епскѹпѧ, епскѹпю, епскѹпѹепскѹпѥѭ, епскѹпьѥѭ, епскѹпеѫ, епскѹпеѧ, епскѹпеюепскѹп, епскѹпь
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
епскѹпѥепскѹпѩ, епскѹпьѩ, епскѹпеепскѹп, епскѹпь, епскѹпеепскѹпꙗмъ, епскѹпꙗмь, епскѹпьꙗмъ, епскѹпьꙗмьепскѹпꙗм, епскѹпьꙗмепскѹпꙗхъ, епскѹпꙗхь, епскѹпьꙗхъ, епскѹпьꙗхь
NfOuNfGuNfDu
епскѹп, епскѹпьепскѹпю, епскѹпью, епскѹпѹепскѹпꙗма, епскѹпьꙗма
епскѹпꙗ ж Епископски сан, епископство семѹ ѹбо їѡанѹ божьствънѹѹмѹ. девꙙть лѣтъ въ епскѹп сътворвъшѹ сълѹ сꙙ междѹ сестрꙑ го марѧ ... строт ромѣньскѫ власть ... наꙙ отъшттат  съмѫштат семѹ върѫенѫѭ црькъве С 281.19—20 въ двадесꙙтъно своѧ мѹ връстꙑ лѣто.  осмо епскѹпъ поставьнъ бꙑ ...  сътвор въ епскѹп десꙙть лѣтъ С 302.14 Изч С От гр ἐπισκοπή Нвб Срв епископия ОА ВА МлБТР АР ЕтБАН БТР РБЕ