Исторически речник
еноховъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
еноховъ, еноховьеноховаеноховѹеноховъ, еноховьеноховаеноховомь, еноховомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
еноховѣеноховъеноховеноховъ, еноховьеноховомъ, еноховомьеноховꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
еноховꙑеноховѣхъ, еноховѣхьеноховаеноховѹеноховомаенохово
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
еноховаеноховѹеноховоеноховаеноховомь, еноховомъеноховѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
еноховаеноховъ, еноховьеноховомъ, еноховомьеноховаеноховꙑеноховѣхъ, еноховѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
еноховѣеноховѹеноховомаеноховаеноховꙑ, еноховѫеноховѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
еноховѫ, еноховѹеноховоѭ, еноховоѫ, еноховоѧ, еноховоюеноховѣеноховꙑеноховъ, еноховьеноховамъ, еноховамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
еноховꙑеноховаменоховахъ, еноховахьеноховѣеноховѹеноховама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
еноховъ прил притеж ЛИ Енохов, на Енох ꙇ тъ бѣ съ ѣко тремъ десѧтемъ лѣтъ нанаѩ. снъ сꙑ ѣко мьнмъ бѣ. ꙇосфовъ ... еноховъ М Лк 3.37 Изч М З Гр τοῦ ᾿Ενώχ