Исторически речник
еносовъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
еносовъ, еносовьеносоваеносовѹеносовъ, еносовьеносоваеносовомь, еносовомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
еносовѣеносовъеносовеносовъ, еносовьеносовомъ, еносовомьеносовꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
еносовꙑеносовѣхъ, еносовѣхьеносоваеносовѹеносовомаеносово
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
еносоваеносовѹеносовоеносоваеносовомь, еносовомъеносовѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
еносоваеносовъ, еносовьеносовомъ, еносовомьеносоваеносовꙑеносовѣхъ, еносовѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
еносовѣеносовѹеносовомаеносоваеносовꙑ, еносовѫеносовѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
еносовѫ, еносовѹеносовоѭ, еносовоѫ, еносовоѧ, еносовоюеносовѣеносовꙑеносовъ, еносовьеносовамъ, еносовамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
еносовꙑеносоваменосовахъ, еносовахьеносовѣеносовѹеносовама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
еносовъ прил притеж ЛИ Еносов, на Енос — син на Сит, внук на Адам ꙇ тъ бѣ съ ѣко тремъ десѧтемъ лѣтъ нанаѩ. снъ сꙑ ѣко мьнмъ бѣ. ꙇосфовъ ... еносовъ М Лк 3.38 Изч М З Гр τοῦ ᾿Ενώς От евр ’Enōš