Исторически речник
елькратъ  
елькратъ нареч Всеки път когато, колкото пъти нов ꙁавѣтъ естъ. о (...) в. се творте елък(...) е пете. въ мо(...) е. елъкрат(...) (о ащ) (...) Е 15а 9, 11 Изч Е Гр ὁσάκις елъкратъ Нвб Ø