Исторически речник
елспонтьскъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
елспонтьскъ, елспонтьскьелспонтьскаелспонтьскѹелспонтьскъ, елспонтьскьелспонтьскаелспонтьскомь, елспонтьскомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
елспонтьсцѣелспонтьскъелспонтьсцелспонтьскъ, елспонтьскьелспонтьскомъ, елспонтьскомьелспонтьскꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
елспонтьскꙑелспонтьсцѣхъ, елспонтьсцѣхьелспонтьскаелспонтьскѹелспонтьскомаелспонтьско
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
елспонтьскаелспонтьскѹелспонтьскоелспонтьскаелспонтьскомь, елспонтьскомъелспонтьсцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
елспонтьскаелспонтьскъ, елспонтьскьелспонтьскомъ, елспонтьскомьелспонтьскꙑелспонтьскꙑелспонтьсцѣхъ, елспонтьсцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
елспонтьсцѣелспонтьскѹелспонтьскомаелспонтьскаелспонтьскꙑ, елспонтьскѫелспонтьсцѣ, елспонтьстѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
елспонтьскѫ, елспонтьскѹелспонтьскоѭ, елспонтьскоѫ, елспонтьскоѧ, елспонтьскоюелспонтьсцѣ, елспонтьстѣелспонтьскꙑелспонтьскъ, елспонтьскьелспонтьскамъ, елспонтьскамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
елспонтьскꙑелспонтьскамелспонтьскахъ, елспонтьскахьелспонтьсцѣ, елспонтьстѣелспонтьскѹелспонтьскама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
елспонтьскꙑ, елспонтьскꙑ, елспонтьскоелспонтьскаго, елспонтьскаего, елспонтьскааго, елспонтьскаго, елспонтьского, елспонтьскога, елспонтьскгоелспонтьскѹмѹ, елспонтьскѹемѹ, елспонтьскѹѹмѹ, елспонтьскѹмѹ, елспонтьскоомѹ, елспонтьскомѹ, елспонтьскоѹмѹ, елспонтьскмѹелспонтьскꙑ, елспонтьскꙑ, елспонтьскоелспонтьскаго, елспонтьскаего, елспонтьскааго, елспонтьскаго, елспонтьского, елспонтьскога, елспонтьскгоелспонтьскꙑмь, елспонтьскꙑмь, елспонтьскꙑмъ, елспонтьскꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
елспонтьсцѣмь, елспонтьсцѣемь, елспонтьсцѣѣмь, елспонтьсцѣамь, елспонтьсцѣмь, елспонтьсцѣмъ, елспонтьсцѣемъ, елспонтьсцѣѣмъ, елспонтьсцѣамъ, елспонтьсцѣмъ, елспонтьскомь, елспонтьскомъелспонтьскꙑ, елспонтьскꙑ, елспонтьскоелспонтьсцелспонтьскꙑхъ, елспонтьскꙑхъ, елспонтьскꙑхь, елспонтьскꙑхь, елспонтьсцѣхъ, елспонтьсцѣхьелспонтьскꙑмъ, елспонтьскꙑмъ, елспонтьскꙑмь, елспонтьскꙑмь, елспонтьсцѣмъ, елспонтьсцѣмьелспонтьскꙑѧ, елспонтьскꙑꙗ, елспонтьскꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
елспонтьскꙑм, елспонтьскꙑмелспонтьскꙑхъ, елспонтьскꙑхъ, елспонтьскꙑхь, елспонтьскꙑхьелспонтьскаꙗ, елспонтьскаа, елспонтьскаѣелспонтьскѹю, елспонтьскоюелспонтьскꙑма, елспонтьскꙑмаелспонтьско, елспонтьское
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
елспонтьскаго, елспонтьскаего, елспонтьскааго, елспонтьскаго, елспонтьского, елспонтьскога, елспонтьскгоелспонтьскѹмѹ, елспонтьскѹемѹ, елспонтьскѹѹмѹ, елспонтьскѹмѹ, елспонтьскоомѹ, елспонтьскомѹ, елспонтьскоѹмѹ, елспонтьскмѹелспонтьско, елспонтьскоеелспонтьскаго, елспонтьскаего, елспонтьскааго, елспонтьскаго, елспонтьского, елспонтьскога, елспонтьскгоелспонтьскꙑмь, елспонтьскꙑмь, елспонтьскꙑмъ, елспонтьскꙑмъелспонтьсцѣмь, елспонтьсцѣемь, елспонтьсцѣѣмь, елспонтьсцѣамь, елспонтьсцѣмь, елспонтьсцѣмъ, елспонтьсцѣемъ, елспонтьсцѣѣмъ, елспонтьсцѣамъ, елспонтьсцѣмъ, елспонтьскомь, елспонтьскомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
елспонтьско, елспонтьскоеелспонтьскаꙗ, елспонтьскаа, елспонтьскаѣ, елспонтьскаѧелспонтьскꙑхъ, елспонтьскꙑхъ, елспонтьскꙑхь, елспонтьскꙑхь, елспонтьсцѣхъ, елспонтьсцѣхьелспонтьскꙑмъ, елспонтьскꙑмъ, елспонтьскꙑмь, елспонтьскꙑмь, елспонтьсцѣмъ, елспонтьсцѣмьелспонтьскаꙗ, елспонтьскаа, елспонтьскаѣ, елспонтьскаѧелспонтьскꙑм, елспонтьскꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
елспонтьскꙑхъ, елспонтьскꙑхъ, елспонтьскꙑхь, елспонтьскꙑхьелспонтьсцѣелспонтьскѹю, елспонтьскоюелспонтьскꙑма, елспонтьскꙑмаелспонтьскаꙗ, елспонтьскаа, елспонтьскаѣ, елспонтьскаѧелспонтьскꙑѧ, елспонтьскꙑꙗ, елспонтьскѫѭ, елспонтьскꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
елспонтьсцѣ, елспонтьстѣ, елспонтьскоелспонтьскѫѭ, елспонтьскѹю, елспонтьскоѭ, елспонтьскоюелспонтьскѫѭ, елспонтьскоѫ, елспонтьскоѧ, елспонтьскоюелспонтьсцѣ, елспонтьстѣелспонтьскꙑѧ, елспонтьскꙑꙗ, елспонтьскꙑеелспонтьскꙑхъ, елспонтьскꙑхъ, елспонтьсцѣхъ, елспонтьстѣхъ, елспонтьскꙑхь, елспонтьскꙑхь, елспонтьсцѣхь, елспонтьстѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
елспонтьскꙑмъ, елспонтьскꙑмъ, елспонтьсцѣмъ, елспонтьстѣмъ, елспонтьскꙑмь, елспонтьскꙑмь, елспонтьсцѣмь, елспонтьстѣмьелспонтьскꙑѧ, елспонтьскꙑꙗ, елспонтьскꙑеелспонтьскꙑм, елспонтьскꙑмелспонтьскꙑхъ, елспонтьскꙑхъ, елспонтьскꙑхь, елспонтьскꙑхьелспонтьсцѣ, елспонтьстѣелспонтьскѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
елспонтьскꙑма, елспонтьскꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
елспонтьскъ -ꙑ прил МИ Хелеспонтски, дарданелски повелѣ анѳѵпатъ стааго прѣдъвест къ елспонтъскѹѹмѹ островѹ С 116.30 отъ нхъже навꙙште отъ елспонъскꙑхъ.  отъ асскꙑхъ градовъ бѣахѫ С 201.20—21 прѣшьдъ. въ елспонтъскꙑѧ странꙑ. обрѣте тѹ дрѹгꙑѧ еппꙑ С 538.8 Изч С Гр ῾Ελλήσποντος ῾Ελίσποντος ὁ περὶ ῾Ελλήσποντον елспонтъскъ елспонъскъ Нвб Срв хелеспонтски