Исторически речник
елсаветь  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
елсаветьелсаветелсаветелсаветьелсаветьѭ, елсаветѭ, елсаветѫ, елсаветью, елсаветюелсавет
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
елсавет-----
NfOuNfGuNfDu
---
елсаветь - ж ЛИ Елисавета — майката на Йоан Кръстител. Пр. на 5 септември ꙇ се елсаветь ѫжка твоѣ. ꙇ та ꙁаѧтъ сна въ старость своѭ М Лк 1.36 З, А, СК. Срв. С245.11 ꙇ жена твоѣ елсаветь родтъ снъ тебѣ М Лк 1.13 З А  се Елсаветꙿ, ѹжка твоа, ꙁаеть въ старост,  се мѣсець шестꙑй сть й І Никод. 212.18. М З А СК С Гр ᾿Ελισάβετ ᾿Ελισαβέτ От евр ‘Elīseba, ‘Elīsab’ath ’Бог на завета’ елсавеѳь елісавеѳь елсавьть Нвб Елисавета ЛИ НГер СтИл,РЛФИ