Исторически речник
елньскъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
елньскъ, елньскьелньскаелньскѹелньскъ, елньскьелньскаелньскомь, елньскомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
елньсцѣелньскъелньсцелньскъ, елньскьелньскомъ, елньскомьелньскꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
елньскꙑелньсцѣхъ, елньсцѣхьелньскаелньскѹелньскомаелньско
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
елньскаелньскѹелньскоелньскаелньскомь, елньскомъелньсцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
елньскаелньскъ, елньскьелньскомъ, елньскомьелньскꙑелньскꙑелньсцѣхъ, елньсцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
елньсцѣелньскѹелньскомаелньскаелньскꙑ, елньскѫелньсцѣ, елньстѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
елньскѫ, елньскѹелньскоѭ, елньскоѫ, елньскоѧ, елньскоюелньсцѣ, елньстѣелньскꙑелньскъ, елньскьелньскамъ, елньскамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
елньскꙑелньскамелньскахъ, елньскахьелньсцѣ, елньстѣелньскѹелньскама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
елньскꙑ, елньскꙑ, елньскоелньскаго, елньскаего, елньскааго, елньскаго, елньского, елньскога, елньскгоелньскѹмѹ, елньскѹемѹ, елньскѹѹмѹ, елньскѹмѹ, елньскоомѹ, елньскомѹ, елньскоѹмѹ, елньскмѹелньскꙑ, елньскꙑ, елньскоелньскаго, елньскаего, елньскааго, елньскаго, елньского, елньскога, елньскгоелньскꙑмь, елньскꙑмь, елньскꙑмъ, елньскꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
елньсцѣмь, елньсцѣемь, елньсцѣѣмь, елньсцѣамь, елньсцѣмь, елньсцѣмъ, елньсцѣемъ, елньсцѣѣмъ, елньсцѣамъ, елньсцѣмъ, елньскомь, елньскомъелньскꙑ, елньскꙑ, елньскоелньсцелньскꙑхъ, елньскꙑхъ, елньскꙑхь, елньскꙑхь, елньсцѣхъ, елньсцѣхьелньскꙑмъ, елньскꙑмъ, елньскꙑмь, елньскꙑмь, елньсцѣмъ, елньсцѣмьелньскꙑѧ, елньскꙑꙗ, елньскꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
елньскꙑм, елньскꙑмелньскꙑхъ, елньскꙑхъ, елньскꙑхь, елньскꙑхьелньскаꙗ, елньскаа, елньскаѣелньскѹю, елньскоюелньскꙑма, елньскꙑмаелньско, елньское
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
елньскаго, елньскаего, елньскааго, елньскаго, елньского, елньскога, елньскгоелньскѹмѹ, елньскѹемѹ, елньскѹѹмѹ, елньскѹмѹ, елньскоомѹ, елньскомѹ, елньскоѹмѹ, елньскмѹелньско, елньскоеелньскаго, елньскаего, елньскааго, елньскаго, елньского, елньскога, елньскгоелньскꙑмь, елньскꙑмь, елньскꙑмъ, елньскꙑмъелньсцѣмь, елньсцѣемь, елньсцѣѣмь, елньсцѣамь, елньсцѣмь, елньсцѣмъ, елньсцѣемъ, елньсцѣѣмъ, елньсцѣамъ, елньсцѣмъ, елньскомь, елньскомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
елньско, елньскоеелньскаꙗ, елньскаа, елньскаѣ, елньскаѧелньскꙑхъ, елньскꙑхъ, елньскꙑхь, елньскꙑхь, елньсцѣхъ, елньсцѣхьелньскꙑмъ, елньскꙑмъ, елньскꙑмь, елньскꙑмь, елньсцѣмъ, елньсцѣмьелньскаꙗ, елньскаа, елньскаѣ, елньскаѧелньскꙑм, елньскꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
елньскꙑхъ, елньскꙑхъ, елньскꙑхь, елньскꙑхьелньсцѣелньскѹю, елньскоюелньскꙑма, елньскꙑмаелньскаꙗ, елньскаа, елньскаѣ, елньскаѧелньскꙑѧ, елньскꙑꙗ, елньскѫѭ, елньскꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
елньсцѣ, елньстѣ, елньскоелньскѫѭ, елньскѹю, елньскоѭ, елньскоюелньскѫѭ, елньскоѫ, елньскоѧ, елньскоюелньсцѣ, елньстѣелньскꙑѧ, елньскꙑꙗ, елньскꙑеелньскꙑхъ, елньскꙑхъ, елньсцѣхъ, елньстѣхъ, елньскꙑхь, елньскꙑхь, елньсцѣхь, елньстѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
елньскꙑмъ, елньскꙑмъ, елньсцѣмъ, елньстѣмъ, елньскꙑмь, елньскꙑмь, елньсцѣмь, елньстѣмьелньскꙑѧ, елньскꙑꙗ, елньскꙑеелньскꙑм, елньскꙑмелньскꙑхъ, елньскꙑхъ, елньскꙑхь, елньскꙑхьелньсцѣ, елньстѣелньскѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
елньскꙑма, елньскꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
елньскъ -ꙑ прил 1. Елински, гръцки бѣ же  напсане напсано надъ нмъ. кънгам елнъскам  рмъскам. ꙇ еврескам М Лк 23.38 З А СК еда въ расѣане елнъско хоштетъ т ꙇ ѹт ельлнꙑ М Йо 7.35 ꙗкоже ѹдт сꙙ елнъскꙑмъ флософомъ. крьстьꙗньстѣ мѫдрост  трьпѣню С 105.21 великꙑи б͠жии архиепискоупъ мефодии... прѣложи всѧ оуставьнꙑѧ кънигꙑ ѯ͠ отъ елиньска ѧзꙑка, же сть гръьскъ, въ словѣньскъ ЙЕ Бог. 2a-2b а҆ птоломе̀ ꙁаꙗ҆ь е҆гѷпетъ прїа. ⷤ ҆ю҆деа ҆мы҆ въ власт въ свое҆ аст. прелож́ въ е҆лнескъ ꙗ҆ꙁыкъ ꙁакоⷩ мо҆сѣѡвъ ХрГС 444а13-15  елко о елньстѣ вдма сѹⷮ пѫнѣ. македонїю же  вꙋфню  палестнѹ ѡбходѧщаꙗ. сънъм сѫⷮ ꙗвѣ. Пс. Кес. 81/80 се̏ глет сѧ• по єлїнꙿскомѹ, лемаргїа• по нашемѹ же гръта́нꙿное бѣшенїе Дор. 284б прїеть ѹбо бꙑⷭ въ црⷭкаа,  въсако  ѹааше се єлнско прѣмѹдрѡст Конст. 424v.22. 2. Езически с корене скопат елнъска трѣбшта С 357.18 мѹже пршꙿдшѹ.  вдѣвъшѹ елнъскѫѭ обьдръжꙙштѫѭ прѣльсть. наꙙ ѹт градъскꙑѧ мѫжꙙ С 535.9 ꙁбꙑвьш елнъскꙑѧ. на съраꙁѹмѣн прѣславьнѣ събꙑвꙿшхъ сꙙ о нею. прдошꙙ тѣхъ вдц.  славьꙗхѫ о всѣхъ ба С 569.1 мъного о стьствѣ бесѣдовашѧ линьстии философи, тоже нидино слово въ нихъ не можетъ сѧ оутврьдивъ стати не позꙑбаѩ себе ЙЕ Шест. 8b  събравшм сѧ на послѫшанїе словѫ беꙁвреⷣноⷨ ѿходѧщемъ. ньсоⷤ ѿ елнскаыѧ носѧще ꙁлобы Пс. Кес. 108/107 въ е͗л̀нꙿскыⷯ гоненⷯ • нареⷱ҇нїе стньствꙋющеє̀ пока́ꙁа Фот. 638б Е́линⸯско и́ме бѣ́ше мꙋ плаки́да Тр. дам. 49 И бѣ́ше на ѻнова́ мѣ́сто Єдно́ Ка́пище е́ллинско голѣ́мо тврь́дѣ. ѿ си́чкыте на́й голѣ́мо и на́й высо́ко и гиздаво, дето́ го нари́чахꙋ Є́ллины на бо́гвете свои арѳеми́дь. си́ рѣⷱ҇ лꙋна́ Тр. дам. 271-272 Сїа ѹбо бꙑваема на къждо, ꙗкоже б рещ, д(ь)нь Флоѳеа слꙑшѫщ, пеалїа лютоѫ себе ѹꙗꙁвѣаше  въсѣх, же къ ней прхѡдѧщх, ѡт бож(ь)ствнꙑх поѹааше псанїй  Еллнꙿскѫѧ до конца ѹнжааше прѣльсть Филот. 87.20. М З А СК С ЙЕ Бог. ХрГС Пс. Кес. Дор. ЙЕ Шест. Фот. Тр. дам. От гр ῾Ελληνικός, τῶν ῾Ελλήνων Нвб елински ОА ВА МлБТР АР ЕтБАН БТР РБЕ