Исторически речник
елаꙁаръ  
елаꙁаръ вж елеꙁоръ