Исторически речник
елеоньскъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
елеоньскъ, елеоньскьелеоньскаелеоньскѹелеоньскъ, елеоньскьелеоньскаелеоньскомь, елеоньскомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
елеоньсцѣелеоньскъелеоньсцелеоньскъ, елеоньскьелеоньскомъ, елеоньскомьелеоньскꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
елеоньскꙑелеоньсцѣхъ, елеоньсцѣхьелеоньскаелеоньскѹелеоньскомаелеоньско
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
елеоньскаелеоньскѹелеоньскоелеоньскаелеоньскомь, елеоньскомъелеоньсцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
елеоньскаелеоньскъ, елеоньскьелеоньскомъ, елеоньскомьелеоньскꙑелеоньскꙑелеоньсцѣхъ, елеоньсцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
елеоньсцѣелеоньскѹелеоньскомаелеоньскаелеоньскꙑ, елеоньскѫелеоньсцѣ, елеоньстѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
елеоньскѫ, елеоньскѹелеоньскоѭ, елеоньскоѫ, елеоньскоѧ, елеоньскоюелеоньсцѣ, елеоньстѣелеоньскꙑелеоньскъ, елеоньскьелеоньскамъ, елеоньскамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
елеоньскꙑелеоньскамелеоньскахъ, елеоньскахьелеоньсцѣ, елеоньстѣелеоньскѹелеоньскама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
елеоньскꙑ, елеоньскꙑ, елеоньскоелеоньскаго, елеоньскаего, елеоньскааго, елеоньскаго, елеоньского, елеоньскога, елеоньскгоелеоньскѹмѹ, елеоньскѹемѹ, елеоньскѹѹмѹ, елеоньскѹмѹ, елеоньскоомѹ, елеоньскомѹ, елеоньскоѹмѹ, елеоньскмѹелеоньскꙑ, елеоньскꙑ, елеоньскоелеоньскаго, елеоньскаего, елеоньскааго, елеоньскаго, елеоньского, елеоньскога, елеоньскгоелеоньскꙑмь, елеоньскꙑмь, елеоньскꙑмъ, елеоньскꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
елеоньсцѣмь, елеоньсцѣемь, елеоньсцѣѣмь, елеоньсцѣамь, елеоньсцѣмь, елеоньсцѣмъ, елеоньсцѣемъ, елеоньсцѣѣмъ, елеоньсцѣамъ, елеоньсцѣмъ, елеоньскомь, елеоньскомъелеоньскꙑ, елеоньскꙑ, елеоньскоелеоньсцелеоньскꙑхъ, елеоньскꙑхъ, елеоньскꙑхь, елеоньскꙑхь, елеоньсцѣхъ, елеоньсцѣхьелеоньскꙑмъ, елеоньскꙑмъ, елеоньскꙑмь, елеоньскꙑмь, елеоньсцѣмъ, елеоньсцѣмьелеоньскꙑѧ, елеоньскꙑꙗ, елеоньскꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
елеоньскꙑм, елеоньскꙑмелеоньскꙑхъ, елеоньскꙑхъ, елеоньскꙑхь, елеоньскꙑхьелеоньскаꙗ, елеоньскаа, елеоньскаѣелеоньскѹю, елеоньскоюелеоньскꙑма, елеоньскꙑмаелеоньско, елеоньское
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
елеоньскаго, елеоньскаего, елеоньскааго, елеоньскаго, елеоньского, елеоньскога, елеоньскгоелеоньскѹмѹ, елеоньскѹемѹ, елеоньскѹѹмѹ, елеоньскѹмѹ, елеоньскоомѹ, елеоньскомѹ, елеоньскоѹмѹ, елеоньскмѹелеоньско, елеоньскоеелеоньскаго, елеоньскаего, елеоньскааго, елеоньскаго, елеоньского, елеоньскога, елеоньскгоелеоньскꙑмь, елеоньскꙑмь, елеоньскꙑмъ, елеоньскꙑмъелеоньсцѣмь, елеоньсцѣемь, елеоньсцѣѣмь, елеоньсцѣамь, елеоньсцѣмь, елеоньсцѣмъ, елеоньсцѣемъ, елеоньсцѣѣмъ, елеоньсцѣамъ, елеоньсцѣмъ, елеоньскомь, елеоньскомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
елеоньско, елеоньскоеелеоньскаꙗ, елеоньскаа, елеоньскаѣ, елеоньскаѧелеоньскꙑхъ, елеоньскꙑхъ, елеоньскꙑхь, елеоньскꙑхь, елеоньсцѣхъ, елеоньсцѣхьелеоньскꙑмъ, елеоньскꙑмъ, елеоньскꙑмь, елеоньскꙑмь, елеоньсцѣмъ, елеоньсцѣмьелеоньскаꙗ, елеоньскаа, елеоньскаѣ, елеоньскаѧелеоньскꙑм, елеоньскꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
елеоньскꙑхъ, елеоньскꙑхъ, елеоньскꙑхь, елеоньскꙑхьелеоньсцѣелеоньскѹю, елеоньскоюелеоньскꙑма, елеоньскꙑмаелеоньскаꙗ, елеоньскаа, елеоньскаѣ, елеоньскаѧелеоньскꙑѧ, елеоньскꙑꙗ, елеоньскѫѭ, елеоньскꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
елеоньсцѣ, елеоньстѣ, елеоньскоелеоньскѫѭ, елеоньскѹю, елеоньскоѭ, елеоньскоюелеоньскѫѭ, елеоньскоѫ, елеоньскоѧ, елеоньскоюелеоньсцѣ, елеоньстѣелеоньскꙑѧ, елеоньскꙑꙗ, елеоньскꙑеелеоньскꙑхъ, елеоньскꙑхъ, елеоньсцѣхъ, елеоньстѣхъ, елеоньскꙑхь, елеоньскꙑхь, елеоньсцѣхь, елеоньстѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
елеоньскꙑмъ, елеоньскꙑмъ, елеоньсцѣмъ, елеоньстѣмъ, елеоньскꙑмь, елеоньскꙑмь, елеоньсцѣмь, елеоньстѣмьелеоньскꙑѧ, елеоньскꙑꙗ, елеоньскꙑеелеоньскꙑм, елеоньскꙑмелеоньскꙑхъ, елеоньскꙑхъ, елеоньскꙑхь, елеоньскꙑхьелеоньсцѣ, елеоньстѣелеоньскѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
елеоньскꙑма, елеоньскꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
елеоньскъ -ꙑ прил от МИ Елеонски, който се отнася до Елеон ꙇ егда прблж сѧ въ ерслмъ. ꙇ прде въ втфаћѭ. къ горѣ елеоньсцѣ. тъгда с посъла дъва ѹенка своѣ М Мт 21.1 ЗI, А, СК. Срв. Мк 11.1 М З ꙇ шедъ де по обꙑаю въ горѫ елеонъскѫ М Лк 22.39 З і шедъ на горѫ елеонъскѫѭ. помол сѧ вееръ трщ СЕ 46b 24 Къ вьстокѡмꙿ же на єлеѡнꙿскѹю въꙁьшъⷣш гѡрѹ, ѿ неже ѡблакѡⷨ г͠ь на н͠бса въꙁеть бꙑсть,  тамо ъстнѹ сътвор цр͠ковꙿ Конст. 434r.17. М З А СК СЕ Гр τῶν ἐλαιῶν елоньскъ елеонъскъ