Исторически речник
елена  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
еленаеленꙑеленѣеленѫ, еленѹеленоѭ, еленоѫ, еленоѧ, еленоюеленѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
елено-----
NfOuNfGuNfDu
---
елена -ꙑ ж ЛИ 1. Елена — майката на имп. Константин I Велики [умр. ок. 327 г.]. Пр. на 21 май мⷺца маⷺ ҃а҃ паⷮ стѹмѹ  велⷦмѹ благовѣрнⷨо. констатнѹ. цюⷬ.  мтре его еленъ А 146b 7 Род се ѹбо бл͠женꙑ сь ѿ кѡнстꙑ  єленꙑ, въспта же се добрѣ же  юднѣ Конст. 424v.2. 2. Елена – българска царица, съпруга на цар Иван Асен I (1186–1195/6) и майка на цар Иван Асен II (1218–1241)  ꙗⷦ се ѹвѣдѣ бл͠гѡъствꙑ цр͠ь і̇͠ѡ асѣнь, ꙁꙑде ꙁь грⷣа съ мт͠ерїѫ своеѧ цр͠цеѫ єленоѫ,  съ своеѧ цр͠цеѫ анноѫ.  съ вьсѣм велмѫжꙑ свом Петк. 80v.20. Изч А Гр ῾Ελένη Нвб Елена ЛИ Дюв НГер СтИл,РЛФИ Срв Елени ЛИ Еленица ЛИ Еленко ЛИ Елен ЛИ Еленски ФИ СтИл,РЛФИ Елена МИ р. Елена МИ МлБТР Еленин връх МИ ВК,ОМ