Исторически речник
еꙁек҄ꙗ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
еꙁек҄ꙗ, еꙁек҄аеꙁек҄ѩ, еꙁек҄ѫ, еꙁек҄ееꙁек҄еꙁек҄ѭ, еꙁек҄ѫ, еꙁек҄ѧ, еꙁек҄ю-еꙁек҄мь, еꙁек҄мъ, еꙁек҄ѭ, еꙁек҄еѫ, еꙁек҄ѧ, еꙁек҄ю
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
еꙁек҄еꙁек҄, еꙁек҄е----
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
-----
еꙁек҄ꙗ м ЛИ Езекия — старозаветен юдейски цар [715—687 г. пр. н.е.], син на Ахаз, един от прадедите на Христос ахаꙁь же роді еꙁекіѭ. еꙁекіѣ же роді манасѭ А Мт 1.9, 10 СК нктоже того мрѣжь гонеꙁнѫ ... н еꙁекꙗ же слъꙁам въꙁврат съмрьт нарѣ С 238.23 Изч А СК С Гр ᾿Εζεκίας От евр Ḥizqiyyāh, ̣Hizqıyyāhū, ̣Jẹ̌hizqi҄yyahū ’този, когото Яхве подкрепя’. ’този, когото Яхве подкрепя’ еꙁекіѣ Нвб Езекия ЛИ СтИл,РЛФИ Срв Езекиев ФИ Изикил ЛИ Изекилов ЛИ Изикилов ФИ СтИл,РЛФИ