Исторически речник
еврѣскꙑ  
еврѣскꙑ нареч По еврейски, на еврейски ꙇ бѣ напсано еврѣскꙑ гръъскꙑ  латнъскꙑ М Йо 19.20 З А СК ꙇꙁде въ нарцаемое кранево мѣсто. еже глетъ сѧ еврескꙑ голгота М Йо 19.17 З А СК она гла емѹ. еврескꙑ раввѹн М Йо 20.16А платъ же слꙑшавъ та словеса. ꙁведе вонъ са. ꙇ сѣде на сѫдшт. на мѣстѣ нарцаемѣмъ лтостратѣ. еврѣскꙑ же гаввата М Йо 19.13 З Изч М З А СК Б От гр ἑβραϊστί еврескꙑ Нвб [по] еврейски ВА РБЕ