Исторически речник
еврѣскъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
еврѣскъ, еврѣскьеврѣскаеврѣскѹеврѣскъ, еврѣскьеврѣскаеврѣскомь, еврѣскомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
еврѣсцѣеврѣскъеврѣсцеврѣскъ, еврѣскьеврѣскомъ, еврѣскомьеврѣскꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
еврѣскꙑеврѣсцѣхъ, еврѣсцѣхьеврѣскаеврѣскѹеврѣскомаеврѣско
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
еврѣскаеврѣскѹеврѣскоеврѣскаеврѣскомь, еврѣскомъеврѣсцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
еврѣскаеврѣскъ, еврѣскьеврѣскомъ, еврѣскомьеврѣскꙑеврѣскꙑеврѣсцѣхъ, еврѣсцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
еврѣсцѣеврѣскѹеврѣскомаеврѣскаеврѣскꙑ, еврѣскѫеврѣсцѣ, еврѣстѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
еврѣскѫ, еврѣскѹеврѣскоѭ, еврѣскоѫ, еврѣскоѧ, еврѣскоюеврѣсцѣ, еврѣстѣеврѣскꙑеврѣскъ, еврѣскьеврѣскамъ, еврѣскамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
еврѣскꙑеврѣскамеврѣскахъ, еврѣскахьеврѣсцѣ, еврѣстѣеврѣскѹеврѣскама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
еврѣскꙑ, еврѣскꙑ, еврѣскоеврѣскаго, еврѣскаего, еврѣскааго, еврѣскаго, еврѣского, еврѣскога, еврѣскгоеврѣскѹмѹ, еврѣскѹемѹ, еврѣскѹѹмѹ, еврѣскѹмѹ, еврѣскоомѹ, еврѣскомѹ, еврѣскоѹмѹ, еврѣскмѹеврѣскꙑ, еврѣскꙑ, еврѣскоеврѣскаго, еврѣскаего, еврѣскааго, еврѣскаго, еврѣского, еврѣскога, еврѣскгоеврѣскꙑмь, еврѣскꙑмь, еврѣскꙑмъ, еврѣскꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
еврѣсцѣмь, еврѣсцѣемь, еврѣсцѣѣмь, еврѣсцѣамь, еврѣсцѣмь, еврѣсцѣмъ, еврѣсцѣемъ, еврѣсцѣѣмъ, еврѣсцѣамъ, еврѣсцѣмъ, еврѣскомь, еврѣскомъеврѣскꙑ, еврѣскꙑ, еврѣскоеврѣсцеврѣскꙑхъ, еврѣскꙑхъ, еврѣскꙑхь, еврѣскꙑхь, еврѣсцѣхъ, еврѣсцѣхьеврѣскꙑмъ, еврѣскꙑмъ, еврѣскꙑмь, еврѣскꙑмь, еврѣсцѣмъ, еврѣсцѣмьеврѣскꙑѧ, еврѣскꙑꙗ, еврѣскꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
еврѣскꙑм, еврѣскꙑмеврѣскꙑхъ, еврѣскꙑхъ, еврѣскꙑхь, еврѣскꙑхьеврѣскаꙗ, еврѣскаа, еврѣскаѣеврѣскѹю, еврѣскоюеврѣскꙑма, еврѣскꙑмаеврѣско, еврѣское
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
еврѣскаго, еврѣскаего, еврѣскааго, еврѣскаго, еврѣского, еврѣскога, еврѣскгоеврѣскѹмѹ, еврѣскѹемѹ, еврѣскѹѹмѹ, еврѣскѹмѹ, еврѣскоомѹ, еврѣскомѹ, еврѣскоѹмѹ, еврѣскмѹеврѣско, еврѣскоееврѣскаго, еврѣскаего, еврѣскааго, еврѣскаго, еврѣского, еврѣскога, еврѣскгоеврѣскꙑмь, еврѣскꙑмь, еврѣскꙑмъ, еврѣскꙑмъеврѣсцѣмь, еврѣсцѣемь, еврѣсцѣѣмь, еврѣсцѣамь, еврѣсцѣмь, еврѣсцѣмъ, еврѣсцѣемъ, еврѣсцѣѣмъ, еврѣсцѣамъ, еврѣсцѣмъ, еврѣскомь, еврѣскомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
еврѣско, еврѣскоееврѣскаꙗ, еврѣскаа, еврѣскаѣ, еврѣскаѧеврѣскꙑхъ, еврѣскꙑхъ, еврѣскꙑхь, еврѣскꙑхь, еврѣсцѣхъ, еврѣсцѣхьеврѣскꙑмъ, еврѣскꙑмъ, еврѣскꙑмь, еврѣскꙑмь, еврѣсцѣмъ, еврѣсцѣмьеврѣскаꙗ, еврѣскаа, еврѣскаѣ, еврѣскаѧеврѣскꙑм, еврѣскꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
еврѣскꙑхъ, еврѣскꙑхъ, еврѣскꙑхь, еврѣскꙑхьеврѣсцѣеврѣскѹю, еврѣскоюеврѣскꙑма, еврѣскꙑмаеврѣскаꙗ, еврѣскаа, еврѣскаѣ, еврѣскаѧеврѣскꙑѧ, еврѣскꙑꙗ, еврѣскѫѭ, еврѣскꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
еврѣсцѣ, еврѣстѣ, еврѣскоеврѣскѫѭ, еврѣскѹю, еврѣскоѭ, еврѣскоюеврѣскѫѭ, еврѣскоѫ, еврѣскоѧ, еврѣскоюеврѣсцѣ, еврѣстѣеврѣскꙑѧ, еврѣскꙑꙗ, еврѣскꙑееврѣскꙑхъ, еврѣскꙑхъ, еврѣсцѣхъ, еврѣстѣхъ, еврѣскꙑхь, еврѣскꙑхь, еврѣсцѣхь, еврѣстѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
еврѣскꙑмъ, еврѣскꙑмъ, еврѣсцѣмъ, еврѣстѣмъ, еврѣскꙑмь, еврѣскꙑмь, еврѣсцѣмь, еврѣстѣмьеврѣскꙑѧ, еврѣскꙑꙗ, еврѣскꙑееврѣскꙑм, еврѣскꙑмеврѣскꙑхъ, еврѣскꙑхъ, еврѣскꙑхь, еврѣскꙑхьеврѣсцѣ, еврѣстѣеврѣскѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
еврѣскꙑма, еврѣскꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
еврѣскъ -ꙑ прил 1. Еврейски бѣ же  напсане напсано надъ нмъ. кънгам елнъскам  рмъскам. ꙇ еврескам М Лк 23.38 З А свобожден отъ работꙑ фараѹшѧ. мосѣемь родъ еврѣскъ СЕ 5b 5—6 дъвоꙇ людье вь сіонѣ. въ врѣмѧ хвьнѣ мѫцѣ прідѫ. еврѣсці. кѹпъно же ꙇ поганьсці К 13b 6 Срв. С450.14 а҆ ѿ саѹ҆ла. перваа҆го црѧ е҆вре҆ска. лѣⷮ. у. ҆. . ХрГС 438а трїе ѹбо еврѣстї ѡтроц. акы посредѣ росы въ пламене хожⷣахѹ поюще Пс. Кес. 147/146 ѡ́ рѡ́де евре́йскы, Защо́ прѣда́дохⸯте на съмрь́ть своего добро́твора; и защо́ го распе́хⸯте ПХ 2v слꙑша Еврейскꙑѧ люд кѡвꙑ  льст съшваѫщѫ  на ѹбїйство спасоволютѣ нестовѧщѫ сѧ ЙП 193.27. 2. Еврейски език ѡсана, сп҃си ж[е] толкоуєт сѧ по евреискомоу. ꙗкоже въ сто̏ и в седмь на десѧто(м) ѱалꙿмѣ преведено быс(тъ) ѿ седмь дѣсѧтих(ъ), г҃и сп҃си же. єже на б҃а єдиного въсходит(ъ) ГЦ Връб. 3 М З А СЕ К С ХрГС Пс. Кес. ПХ ГЦ Връб. От гр ῾Εβραικός, ὁ τῶν ῾Εβραίων Превежда и гр. ὁ ἐξ ᾿Ιουδαίων еврескъ еврѣскъ Нвб еврейски ОА ВА НТ АК МлБТР БТР ЕтБАН РБЕ ДА Срв Еврейски ФИ СтИл,РЛФИ Еврейско кладенче МИ БС,ЕРГ