Исторически речник
еврѣ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
еврѣ, еврееврѣꙗ, евреꙗ, еврѣа, евреаеврѣю, еврею, еврѣов, евреов, еврѣв, еврев, еврѣев, евреевеврѣ, еврееврѣꙗ, евреꙗ, еврѣа, евреаеврѣемь, евреемь, еврѣмь, евремь, еврѣомь, евреомь, еврѣемъ, евреемъ, еврѣмъ, евремъ, еврѣомъ, евреомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
еврѣ, еврееврѣю, евреюеврѣ, еврееврѣ, еврееврѣемъ, евреемъ, еврѣмъ, евремъ, еврѣомъ, евреомъ, еврѣемь, евреемь, еврѣмь, евремь, еврѣомь, евреомьеврѣѩ, евреѩ, еврѣѧ, евреѧ, еврѣѫ, евреѫ, еврѣе, еврее
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
еврѣ, еврееврѣхъ, еврехъ, еврѣхь, еврехьеврѣꙗ, евреꙗ, еврѣа, евреаеврѣю, евреюеврѣема, евреема, еврѣма, еврема, еврѣома, евреома
еврѣ -ѣ м мн Евреи бѫд г млстъ. сⷯ. радѹте къ евреѡмъ послане Е 5а 11 глаⷭ д҃ двенъ бъ въ стъⷯі стⷯ. въ црквахъ. къ евреомъ Е 6а 5 (с)ѫб в҃ поста. к евре(...) Е 8а 8 Срв. Е8б 1 сⷯ въспоте гв пѣⷭ новѫ. къ евре(...)мъ Е 23б 15 Срв. Е33б 6 сⷯ гъ въцр сѧ. въ лѣпотѫ сѧ облѣ. апⷪстⷪлъ. къ евреѡмъ Е 25а 12 (глаⷭ). д҃. стꙑмъ еже сѫтъ на ꙁе. прѣдъꙁрѣхъ гѣ. къ евреѡм Е 28б 12 ѿсю̀дѹ сѧ нанае҆ть ҆е҆вреѡⷨ проꙁване҆. ҆е҆вре бо премнѹю҆ще҆ сѧ скаꙁаю҆ть. преплѹвⸯше е҆фрата. а҆враа҆мѹ ѿцꙋ ⷯ дрѹꙁї же глють е҆ве́ра ХрГС 407b1-4 нъ моусии великꙑи въ гупьтѣ живъшиимъ людемъ евреомъ хотѧ съказати, ꙗко тварь си видима нѣстъ богъ, ꙗкоже гупьтѣне мьнѧтъ ЙЕ Шест. 7c мти бжїа пла́чѣше и възды́шѣше. и си́лы нбнⷭ҇ые чю́дѣхꙋ се, и а́гглы трепе́рахꙋ. и Зави́стниците Евре́ѥ смѣа́хꙋ се. и срьце́то бѣ́ше по́ тврь́до ѿ ка́микь Тр. дам. 361 Слꙑште ѹбо  павла велкаагѡ глю͠ща къ євреѡⷨ ИМ 165v.20. Е ЙЕ Шест. ХрГС Тр. дам. От гр οἱ ῾Εβραῖοι евре Нвб еврей остар ОА ВА ЕтМл РБЕ Срв евреин ОА ВА НТ АК Дюв ЕтМл АР МлБТР ЕтБАН РБЕ ДА